Dr. Balogh Sándor: Az irgalmas Isten igazságossága

avagy Az igazságos Isten irgalmaA szerző Dr. Balogh Sándor, az Amerikai Egyesült Államokban élő nyugalmazott politológia professzor. A veszprémi szemináriumból 1952-ben, amikor is a Nagyszemináriumot ill. a teológiát államilag feloszlatták a házi faliújságon közölt Mindszenty-megemlékezés miatt, több kispaptársával együtt bíróság elé, majd a kommunisták börtönébe került dr. Major Kálmán spirituálissal együtt. Honlapunkon sok írása olvasható, amelyek az igazi katolikus tanítást tükrözik. Akkor is igazat mondott, amikor ezért börtön járt (ld. A veszprémi szeminárium bezárása).Már irtunk arról, hogy Ferenc szerint az irgalmas Isten nem várja el, hogy megbánjuk bűneinket, hanem elég tudomásul venni, hogy bűnt követtünk el. De ez nem elég, mert Isten nem csak irgalmas, hanem igazságos is. Az igazságosság eddig hiányzott Ferenc szókincséből. Nem valószínű, hogy Ferenc olvasta volna a honlapot, inkább úgy látszik, valaki a Vatikánban felhívta figyelmét Isten igazságosságára. Így a február 3-i általános kihallgatáson Isten irgalmassága és igazságossága volt a téma.[1]

Az eredmény egy nyakatekert logikai bukfenc volt.

Ferenc szerint mikor mi igazságosságra gondolunk, mi egy törvényesen szervezett bíróságra gondolunk, amely büntetést és megtorlást kíván.

"A Biblia szerint, mondta Ferenc, az ilyen igazságszolgáltatás nem győzi le a gonoszat, csupán gátat emel neki. Igazi igazságszolgáltatás elkerüli a bíróságot. A Biblia előre látja, hogy a megsértett fél egyenesen a bűnöshöz megy, lelkiismeretére hivatkozva segíti, hogy lássa be bűnösségét. Így a bűnös képes meglátni a rosszat, és nyitott lesz a felajánlott megbocsájtás elfogadására….”

Más szóval, Isten, mint a megsértett fél, elkerüli a bíróságot, azaz a gyóntatószéket, ahol a pap Isten nevében megbocsájtja, amit ő megbocsájthat (vagy mint elsőfokú bíróság a püspökhöz utalja, amit ő nem bocsájthat meg mert a püspöknek van fenntartva) és előírja, hogy engesztelésül mondj el három Miatyánkot, ha megígéred hogy „többet nem vétkezel, és elkerülöd a bűnre vezető alkalmakat.”

Ferenc szerint nem a bűnös megy a gyóntatószékhez, hanem Isten gyóntatószék helyett odamegy a bűnöshöz és felajánlja, hogy megbocsájtok, ha elfogadod. Ha nem, akkor is megbocsájtok, és akaratod ellenére is üdvözülsz.

Majd ad egy példát: „a családban is a családtagok úgy mutatják szeretetüket, hogy megbocsátanak. Nem mindig könnyű, mondja Ferenc, megbocsájtani és üdvösségüket kívánni azoknak, akik megsértenek bennünket. Ez Isten igazságossága. Megláttatja velünk [making us, azaz akarjuk vagy nem!], hogy szükségünk van az Ő irgalmára. Ez Isten irgalma…. Isten igazságossága az Ő irgalma.”

Nem tudom, Ferenc milyen Bibliát használ, az én Bibliám szerint, miután Ádám és Éva ettek a tiltott fa gyümölcséből, tudták, hogy bűnösek voltak, ezért, mikor hallották, hogy Isten közeledik, elbújtak. Tehát tudták, hogy bűnösek. Ezzel Ferenc szerint készek voltak Isten irgalmát befogadni.

És az irgalmas Isten mit csinált? Kizavarta őket a kertből, és nem csak őket, hanem utódaikat, az egész emberiséget megbüntette, amiből Jézus hozott szabadulást.

Miért zavarta ki az Irgalmas Isten Ádámot a Paradicsomból? Azért, mert ettek a tiltott gyümölcsből, vagy azért, mert elbújtak bocsánatkérés helyett? Valószínűleg mindkettőért. De mi lett volna a büntetés, ha bocsánatot kérnek? Az irgalmas Isten mit csinált volna, ha Ádám őszintén bevallja bűnét és bocsánatot kér???

Ha kicsit továbbmegyünk és megvizsgáljuk Ferenc lehetséges motivációját, feltehetjük a kérdést, kinek, vagy minek érdeke, hogy az emberek ne halljanak a bűnbánatról és ne kérjenek, illetve kapjanak bűnbocsánatot? Csak az ember, és az Egyház esküdt ellenségének, a Sátánnak.

És mindezt Isten irgalmasságát hirdetve.

Sátáni terv. Csak a Sátán tud ilyen ravasz, pokoli tervet kieszelni.[1] http://www.catholicculture.org/news/headlines/index.cfm?storyid=27389


Real Time Web Analytics