Dr. Balogh Sándor: A Sátán hatalmába kerítette

az Egyházat, pápástól, Vatikánostól?


Reflektálás a Schneider püspök úrral készült interjúra.

A szerző Dr. Balogh Sándor, az Amerikai Egyesült Államokban élő nyugalmazott politológia professzor. A veszprémi szemináriumból 1952-ben, amikor is a Nagyszemináriumot ill. a teológiát államilag feloszlatták a házi faliújságon közölt Mindszenty-megemlékezés miatt, több kispaptársával együtt bíróság elé, majd a kommunisták börtönébe került dr. Major Kálmán spirituálissal együtt. Honlapunkon sok írása olvasható, amelyek az igazi katolikus tanítást tükrözik. Akkor is igazat mondott, amikor ezért börtön járt (ld. A veszprémi szeminárium bezárása).
Érdekes interjú, de pár kérdés sajnos, kérdezetlenül maradt. Mint az interjúból látszik, a katolikus sajtó nagyon kesztyűs kézzel kezeli, ha egyáltalán kezeli, a "Ferenc-kérdést" és az aposztázia, illetve az utolsó idők kérdését.

Schneider püspök úr sincs nagyon megelégedve Ferenccel, mint pápával. Így logikus lett volna a kérdés, mit gondol a püspök atya, XVI. Benedek lemondása érvényes volt-e; a magánkinyilatkozásokat is figyelembe véve, Ferenc igazi pápa-e; miért nem említette püspök úr mindjárt az elején az eretnekség és a skizma említésénél a Nagy Aposztáziát, amit Szent Pál említ a 2Tessz 2-ben, mint lehetőséget; a pápa vezetheti-e az aposztáziát, és ha szakadás van, ki a szakadár, a hithű katolikusok, beleértve az SSPX csoportot, akik ragaszkodnak a latin miséhez,a katolikus tanokhoz, és a hagyományokhoz, vagy Ferenc, és akik mindezt elhagyják; végül ha szakadás van a látható Egyházban, a szakadás, illetve az aposztázia hogyan érinti Krisztus misztikus, láthatatlan testét?

Egyesek talán furcsának tartják ezeket a kérdéseket, de ha nem kapunk ezekre kielégítő választ, könnyen úgy tűnik, hogy a Sátán legyőzte az Egyházat, illetve az egyháziakat, és rajtunk, egyszerű civileken múlik az Egyház jövője. „Anyaszentegyházunk valamennyi jó gyermeke, mint bátor katona kell, hogy harcoljon azért, hogy megszabadítsa édesanyját." Lehetséges, hogy a Sátán hatalmába kerítette az Egyházat, pápástól, Vatikánostól?

Mert az interjú ezt engedi következtetni!

A fenti kérdések megválaszolása nélkül bizony nagyon negatív képet fest az interjú.


Real Time Web Analytics