Dr. Balogh Sándor: Május van ...


A szerző Dr. Balogh Sándor, az Amerikai Egyesült Államokban élő nyugalmazott politológia professzor. A veszprémi szemináriumból 1952-ben, amikor is a Nagyszemináriumot ill. a teológiát államilag feloszlatták a házi faliújságon közölt Mindszenty-megemlékezés miatt, több kispaptársával együtt bíróság elé, majd a kommunisták börtönébe került dr. Major Kálmán spirituálissal együtt. Honlapunkon sok írása olvasható, amelyek az igazi katolikus tanítást tükrözik. Akkor is igazat mondott, amikor ezért börtön járt (ld. A veszprémi szeminárium bezárása).„Májusi üzenet” címen intézett Gyulay Endre nyugalmazott szeged-csanádi megyéspüspök úr felhívást a nemzethez.

„Május van.” A fatimai üzenetek kezdetének hónapja, kezdi a püspök atya.

„Május van.” Mindszenty bíboros halálának hónapja, folytatja.

„Május van.” Bálint Sándor is májusban távozott tőlünk, írja végül a püspök úr, mielőtt rátér felhívásának céljára.

Sajnos, nem csak Szegeden változtak a dolgok: „Ma már bizony inkább csak parasztok hódolnak a Boldogasszony előtt.”


Május az imádság, és a Boldogasszony hónapja, de kit érdekel már! A májusi litániák hónapja, mikor kis falunk apraja nagyja szokott menni a májusi litániákra, és imádkoztuk a Loretói litániát, ami a Boldogasszony különböző címei alatt kéri a Szűz Anyát, hogy „Könyörögj érettünk!” és énekeltük a gyönyörű Mária énekeket: “Néked ajánljuk Szűzanyánk, a hónap legszebb alkonyát...,” vagy a „Máriát dicsérje lelkünk, Máriát dicsérje szánk,” és a „Lelkem tiszta lánggal ég, Ó Mária éretted …” Ebben az imádságos és kicsit nosztalgiás szellemben támogatjuk Püspök Atya felhívását:

„Lépjen be éltünkbe a világ békéjéért, hazánk jövőjéért, Isten irgalmának kiesdéséért egyénileg és közösen végzett rózsafüzér, a bűnösök megtéréséért vezeklés és imádkozás.

Magyarok Nagyasszonya, Fatimai Szent Szűz, Ferenc, Jácinta és Lucia könyörögjetek érettünk!


Azonban persze ne csak májusban, hanem egész évben kell, hogy imádkozzunk és vezekeljünk. De május egy jó idő elkezdeni egy imamozgalmat.

A közös imának nagy előnye, hogy azt nem csak rendszeresen be tudjuk illeszteni a napi vagy heti programunkba, hanem Jézus ígérete szerint 9ha a földön ketten egyetértésben kérnek valamit, bármi legyen is az, megkapják Atyámtól, aki a mennyben van. 20Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.

Ha valaki nem ismeri ezt a gyönyörű éneket, leközöljük:

Néked ajánljuk, Szűzanyánk

Néked ajánljuk, Szűzanyánk,
A legszebb hónap alkonyát.
Ezer nép híven zengi ma:
Ó, üdvözlégy, Mária!

Énekli tiszta gyermekajk
S kik érzik a sok földi bajt,
Esengve száll szívük dala:
Ó, üdvözlégy, Mária!

Hallja a bűnös és zokog,
Hogy elhagyta a hajlokot,
Melyben a legszentebb ima:
Ó, üdvözlégy, Mária!

Ó, tudjuk: május estelén
Az égben is több lesz a fény
S zengőbb az angyalok dala:
Ó, üdvözlégy, Mária!


Real Time Web Analytics