Dr. Balogh Sándor: Akkor kit kövessünk?


A szerző Dr. Balogh Sándor, az Amerikai Egyesült Államokban élő nyugalmazott politológia professzor. A veszprémi szemináriumból 1952-ben, amikor is a Nagyszemináriumot ill. a teológiát államilag feloszlatták a házi faliújságon közölt Mindszenty-megemlékezés miatt, több kispaptársával együtt bíróság elé, majd a kommunisták börtönébe került dr. Major Kálmán spirituálissal együtt. Honlapunkon sok írása olvasható, amelyek az igazi katolikus tanítást tükrözik. Akkor is igazat mondott, amikor ezért börtön járt (ld. A veszprémi szeminárium bezárása).Pár napja javasoltam, hogy Ferencet „ne kövessük, ha hibát csinál, ha téved, vagy félrevezet." De az egyszerű, teológiailag nem képzett katolikus honnan tudja, hogy mi a hitteles, igaz, és mi a téves tan?

Elsősorban püspökeinknek lenne feladata, hogy a hagyományos hitet őrizzék és tanítsák. Ha püspökeink túl elfoglaltak, vagy maguk is hadilábon állnak a hagyományos hittel, a pápának a feladata mind a püspököket, mind a híveket irányítani.

Három évi hallgatás után végre Benedek is megunta, ami végbemegy, és megszólalt. 2015. októberében adott egy interjút, ami most került nyilvánosságra és nagy port vert fel világszerte, kivéve talán nálunk.

A NewsMax című világi internet lap például nagy betűs cím alatt, „Az Egyház ’mély válságban’ van, ahogy katolikusok elvetik a hagyományos tanokat, mondja Benedek volt pápa,” ismerteti a pápa interjúját.

Ha az interjút mint XVI. Benedek adja, és nem mint emeritus pápa, néhány katolikus lap egy rövid hírben esetleg megemlítette volna, de nem okozott volna ilyen szenzációt. Nem a tartalom, hanem a körülmények tették világszenzációvá az interjút.

Az interjú először is megnyugtatja a világot, hogy Benedek még mindig a régi, éleseszű teológus, tehát nem azért mondott le, mert az agya nem képes megbirkózni a pápai hivatal szellemi feladataival.

Másodszor, mikor látják, hogy Ferenc milyen válságba vitte az Egyházat, mégis csak hozzá fordulnak az emberek, hogy megerősítse a hagyományos tanokat.

Harmadszor, mint a címből is látszik, burkoltan Ferenc kritikáját olvassuk ki az interjúból.

Benedek kétoldalú krízist lát: egyrészt azt a véleményt, hogy ami az üdvözülést illeti, minden vallás egyforma, másrészt, hogy az ember elvesztette az elkárhozástól való félelmet. Az üdvözülésre való koncentrálás nélkül pedig, a hit elveszti az alapját.[1]

Sajnos, a modern világ ebben a kettős problémában szenved, és Ferenc, a kor szellemének engedve, csak mélyíti a krízist, ahelyett, hogy orvosolná.


[1] http://www.newsmax.com/Newsfront/pope-benedict-catholic-church-crisis-since/2016/03/16/id/719463/#ixzz43NkaOcmA


Real Time Web Analytics