Aquinói Szent Tamás: Mohamed


Részletek a Summa Contra Gentiles-ből (Summa a pogányok ellen), amelyet Aquinói Szent Tamás 1259–1265 között írt a hittérítők megsegítésére. Forrás: traditioninaction.org katolikus honlap.

"Mohamed úgy csábította magához az embereket, hogy a hús érzéki vágya által ösztönzött testi örömöket ígért nekik. A tanítása, amely összhangban van az ígéreteivel, szintén szabad utat enged a testi örömöknek. Nincs semmi meglepő, hogy mindebben a test szerint élő emberek engedelmeskedtek neki. Tanítása igazának bizonyítására csak olyan érveket hozott fel, amelyeket természetes képességekkel bárki fel tudott fogni szerény bölcsességgel is. Valójában azokat az igazságokat, amelyeket tanított, sok mesével és a legnagyobb hazugságokkal keverte.

[Mohamed] nem mutatott semmiféle természetfeletti jelet, amely pedig az egyedüli bizonyítéka az isteni eredetnek; egyedül egy olyan látható tett, amely csakis isteni eredetű lehet, tehet tanúságot az igazság láthatatlanul ihletett tanítója mellett. Mohamed, éppen ellenkezőleg, azt mondta, hogy őt a saját karjainak ereje küldte - ez olyan jel, amely a rablóknak és zsarnokoknak is sajátja. Sőt, mi több, az emberi és isteni dolgokban jártas, tanult emberek sohasem voltak a követői már a kezdetektől fogva sem.

Azok, akik hittek benne, durva, sivatagi vándorok voltak, teljesen tudatlanok bármiféle isteni tanítás tekintetében, akiknek a számát Mohamed a karja erejével, vagyis erőszakkal növelte. Előző próféták sem tanúskodtak isteni küldetése mellett. Ellenkezőleg, az Ó és az Újtestamentum csaknem valamennyi tanítását kiforgatta, amit mindenki láthat, aki tanulmányozza a törvényeit. Ezért volt az a ravasz döntése, hogy megtiltotta követőinek az Ó és az Újszövetség olvasását, nehogy azok fényt derítsenek tanításainak hamisságára. Így világos, hogy azok, akik hisznek szavainak, ostobán hisznek."

Summa contra Gentiles, Book 1, Chapter 6, in fine (§ 4)


Real Time Web Analytics