Dr. Balogh Sándor: Mikor és milyenek lesznek a végidők?Lúcia nővér ezt mondta: "Ezért, Atya, nemcsak az a küldetésem, hogy arról a materiális büntetésről beszéljek, ami biztosan be fog következni a földön, ha a világ nem fog imádkozni és bűnbánatot tartani. Nem, a küldetésem az, hogy elmondjam mindenkinek annak a közvetlen veszélyét, hogy örökre elveszítjük lelkünket, ha megmaradunk bűneinkben." "Atya, ne várjunk arra, hogy Rómából a Szentatya bűnbánatra szóló felhívást tesz közzé. Ne várjunk bűnbánatra szóló felhívást sem egyházmegyéink püspökeitől, sem egyházközségeinkből. Nem, a Mi Urunk gyakran alkalmazta ezeket az eszközöket, és a világ nem törődött velük. Ezért most mindenkinek magának kell hozzáfognia, hogy lelkileg megváltoztassa magát. Mindenkinek nemcsak a saját lelkét kell megmentenie, hanem mindazok lelkét is, akiket Isten az útjába helyezett." ( Fr. Augustin Fuentes: A Lúcia nővérrel készült utolsó interjú - 1957 ).

Ezért időszerű, hogy néhány régi cikkemre hivatkozzak és megismételjem őket, mivel a hallgatás tovább folyik. A világi hívek szerepe és feladata a mai zavaros időkben - Nyílt levél a hierarchiához c. cikkemben írtam, a II. Vatikáni Zsinat egyik dokumentumára hivatkozva, hogy „a függésben levő személy nem követ el bűnt, ha hallgat, de én, aki nem vagyok függő viszonyban, halálos bűnt követnék el, ha hallgatnék. Ami a várható sikert illeti, valószínű, hogy lesznek, akik hallgatnak a feddésre, és ugyanúgy valószínű, hogy lesznek megátalkodott püspökök, akik nem hallgatnak.”

Tehát nem hallgathatok, ha a vészharangot kell kongatni, és most már nem csak a püspökökről van szó hanem minden hívő lelkének mentéséről.

Az Amit az utolsó időkről tudni kell és tudni lehet - I. Az aposztázia c. cikkemben írtam, hogy „Az üdvtörténetnek három fő eseménye van: a bűnbeesés, a megváltás és a második eljövetel. „A bűnbeesés és megváltás után a második eljövetel előkészületei folynak. A szabályok megváltoztak, minden a feje tetejére áll, és a Sátán orgiája csúcspontjára hágott, nemcsak az Egyházban, hanem a társadalomban is, az egész világon.” ( A szinódus háttere ).

„Az evangéliumok egyik gyakran visszatérő témája a végidőkkel és a második eljövetellel kapcsolatos éberség, a jelek figyelése. Jézus egyik legrészletesebb nyilatkozatát Máté 24-25. fejezeteiben találjuk. Jézust kérdezték a tanítványok az Olajfák hegyén...”. Más cikkeimben írtam részleteket, és most szeretném összefoglalni őket.

Sehol nem látok hivatkozást a Szent Pál 2Tessz 2 levelében adott időrendre. Úgy gondolom, hogy a Dániel prófétának adott angyali nyilatkozat szerint, az rejtve marad, amíg meg nem történik. Mikor a végidőkkel kapcsolatos folyamat elkezdődik, csak akkor lesz világos jelentésük. Pál leírja, hogy lesz egy Második Eljövetel, de azt megelőzi az Antikrisztus, de még előbb lesz a nagy aposztázia. Ez pedig csak akkor történik, amikor ami visszatartja, elmegy az útból.

Amíg ezek be nem következek, senki nem érti a Tessz 2 jelentését. Senki nem gondolta volna, hogy egy pápa érvénytelenül lemondjon, hogy szabad utat adjon egy másik pápának és az aposztáziának, vagy lesz egy globalista mozgalom, ami nem politikai ügy lesz, hanem az Antikrisztus eljövetelére készíti elő a világot.

Benedek érvénytelen lemondatása azt jeleni, hogy ő marad igazi pápa, de az aposztáziát vezető személy pápai tekintéllyel igazolja az aposztáziát, amivel párhuzamban készül az Antikrisztus globalista uralmának az előkészítése.

Nem tudjuk, ki lesz az Antikrisztus, csak annyit, hogy bizonyára zsidó lesz, mert az Ószövetség megígérte nekik a megváltót, és mivel nem ismerik el Jézust mint Megváltót, a globalista uralkodó lesz az ő megváltójuk, aki a zsidókat kiválasztott népként kezeli, és a nem zsidók, a gojok, csak másodrendű szerepet játszanak. De ne veszítsük el a reményt, mert uralkodása csak rövid ideig tart, Jézus Második Eljövetele következik, és Jézus egy leheletével véget vet az Antikrisztus uralmának, de közben fel kell készülni a vértanúságra, a többi prófécia szerint.

Lásd a következő cikkeket:

Dr. Balogh Sándor: A Sátán hatalmába kerítette az Egyházat, pápástól, Vatikánostól?
Jó és rossz hír
Nem vagyok szedevakantista
Levél egy olvasónak
Amit az utolsó időkről tudni kell és tudni lehet - I. Az aposztázia
A világi hívek szerepe és feladata a mai zavaros időkben - Nyílt levél a hierarchiához


Real Time Web Analytics