Dr. Balogh Sándor: Nem vagyok szedevakantista1A szerző Dr. Balogh Sándor, az Amerikai Egyesült Államokban élő nyugalmazott politológia professzor. A veszprémi szemináriumból 1952-ben, amikor is a Nagyszemináriumot ill. a teológiát államilag feloszlatták a házi faliújságon közölt Mindszenty-megemlékezés miatt, több kispaptársával együtt bíróság elé, majd a kommunisták börtönébe került dr. Major Kálmán spirituálissal együtt. Honlapunkon sok írása olvasható, amelyek az igazi katolikus tanítást tükrözik. Akkor is igazat mondott, amikor ezért börtön járt (ld. A veszprémi szeminárium bezárása).Valakitől kaptam egy linket egy szedevakantista honlapon megjelent cikkhez, amit egy pap írt, hogy a cikk hozzám hasonlóan érvel2, 3, 4. Én tiltakoztam, hogy a két dolgot ne keverjük össze. A szedevakantisták valami nyakatekert elméletre építve azt állítják, hogy XII. Piusz pápa halála óta nincs érvényes pápája az Egyháznak, és Szent Péter trónja üres.

A cikk a mostani helyzetet a múlttal hasonlítja össze, amikor sajnos, voltak fennakadások a pápaság történelmében.

Szimpatizálok a szedevakantistákkal, jó, hagyományos katolikusok, de nincs igazuk, túllőnek a célon. Nem vitás, a szóban forgó pápák nem álltak hivatásuk magaslatán,nem érdemelték ki a szentté avatást, mert VI. Pál szavaival, nemcsak engedték hogy a Sátán füstje beszivárogjon, hanem hagyták, hogy a tágra nyitott ajtókon és ablakokon ömöljön nemcsak a füst, hanem a sátáni befolyás, és mikor Benedek megpróbált tenni valamit, megfenyegették, hogy őt is megölik, ahogyan I. János Pál pápát büntetlenül eltették láb alól.

II. János Pál pápasága alatt Don Gobbi, a Máriás Papi Mozgalom alapítója, lokúciókat5 kapott a Szűzanyától, amelyekben a Szűzanya többször beszélt az „egyházi szabadkőművesekről", akik az Egyházat akarják belülről lerombolni. Azt is mondta, hogy a szabadkőművesek központja a Vatikánban van, és II. János Pál nem tett ellenük semmit. II. János Pál lehet, hogy egy jámbor ember volt, de mint pápa, felelős az Egyház mai helyzetéért. Rossz pápa volt, de pápa volt.

Ha a szedevakantisták történelmi párhuzamot keresnek, hogy igazolják álláspontjukat, igazi párhuzam nincs. A múlt problémái zavaros egyházpolitikai kérdéseken múltak, nem doktrinális alapon, mint a maiak. Tehát a múlt történelmi példái nem mérvadók. Még Lefebvre érsek, a Szent X: Piusz Társaság kiközösített alapítója sem volt szedevakantista.

A II. Vatikáni Zsinat utáni pápák legfeljebb rossz, de érvényes pápák voltak, és most is van érvényes pápa, XVI. Benedek. Tehát a helyzet más, nem szabad a pápai trón múltbeli üresedéseit a mai helyzettel összekeverni..

Most van egy érvényes pápa, és egy hamis ál-pápa, aki pápának adja ki magát, míg az érvényes pápa, akinek az erőszak miatti lemondása érvénytelen, jelenleg házi őrizetben van a Vatikánban. Tehát Ferenc, függetlenül viselkedésétől, nem volt érvényesen megválasztva.

A leglényegesebb különbség azonban minden hasonlattal az, hogy Ferenccel megvalósult Szent Pál jövendölése a 2Tessz 2-ben, hogy Jézus Második Eljövetele előtt lesz az Antikrisztus, és őelőtte lesz a nagy aposztázia. Az aposztázia korát éljük, és Ferenc, a Hamis Próféta vezeti az aposztáziát.

Az aposztázia nem szakadás, nem eretnekség, hanem hitetlenség. Szajkózzák a katolikus szavakat, még talán a tanokat is, de mást hisznek alattuk. Például hisznek egy mennyországban, de nem a fentiben, ahová a halál után jutnak, akik megérdemlik, hanem a szót úgy értelmezik, hogy a mennyország itt van lenn a földön, s mindenkinek joga van hozzá, hogy úgy éljen, mintha a mennyországban lenne. Ezért fontos nekik a környezetvédelem, mert ezzel az ő mennyországukat védik.

A hamis ál-pápa igazában a Sátán embere, a Hamis Próféta. A múltban senki sem gondolta, hogy az ellen-pápa a Sátán embere, mint most. VI. Pálról vagy XXIII. Jánosról nem gondolta senki, hogy Hamis Próféta, legfeljebb azt, hogy rossz pápák voltak, vagy a szedevekantisák csupán azt gondolják, hogy nem igazi pápák.

Ez is egy jel, ami az Antikrisztus eljövetelét jelzi, jó lesz felkészülni a Második Eljövetelre.1 Szedevakantista az a személy vagy irányzat, aki vagy ami azt vallja, hogy "sedes vacanta", üres a pápai trón, azaz nincs érvényesen megválasztott pápa.
2 Dr. Balogh Sándor: Újra Ferenc?
3 Dr. Balogh Sándor: Jó és rossz hír
4 Dr. Balogh Sándor: Az irgalmas Isten igazságossága avagy Az igazságos Isten irgalma
5 Lokúció: természetfeletti közlés a fülön, a képzelőtehetségen keresztül, vagy egyenesen az értelemhez. A lokúció a közlés módja miatt természetfeletti, azaz, a természet normális rendjén kívül esik. (Modern Catholic Dictionary, Fr. Hardon, John A. S.J. – ford. B. S.)


Real Time Web Analytics