Pater Anonymus: Beteljesedett…Az Egyház lerombolása megtörtént.

Krisztus Titokzatos Teste megfeszíttetett és lehajtván fejét, kiadá lelkét, mint Isteni Mestere a Golgota ormán.

A Katekizmus és ezáltal a krisztusi tanítás, a kétezer esztendős hitrendszer megváltoztatása, sőt elvetése, Jorge Mario Bergoglio nyílt gonoszságának bizonyítéka.

Ez a beszéd felülmúlja az Egyháztörténelem minden eretnekségét, mert mindegyiknek gyűjtőfoglalata.
Ferenc pápa: Nem lehet megőrizni az Egyház tanítását annak továbbfejlesztése nélkül!

A hithez ragaszkodó bíborosok, püspökök, papok és világiak nem engedelmeskedhetnek tovább ennek a sátáni figurának, el kell üldözni, meg kell semmisíteni őt magát és mindazt amit négy és fél éven keresztül megtett, elmondott.

Ha most hallgatunk és tétlenek maradunk, tovább már nincs jogunk sem szólni, sem mozdulni.

Ha most Benedek nem szólal meg, ha Burke, Müller, Schneider és sokan mások nem jelentik ki Bergoglio eretnekségét, akkor tűnjenek el a süllyesztőben.

Ha a – bármilyen formában létező – tradicionalista mozgalmak nem lépnek fel ellene és nem figyelmeztetik a híveket, akkor eddigi tevékenységük öncélúságát és nem az Egyház javának munkálást bizonyítják.

Sem Bergoglio-val, sem a zsinati felfordulás tanítóival, követőivel nincs többé közös nevezőnk.

A reneszánsz pápák erkölcsi gyalázata, a protestantizmus sátánisága, s evilág folyamatos istengyilkossága megjelent előttünk teljes valójában.

Viseljük-e a vadállat bélyegét, vagy tisztára mossuk ruhánkat a Bárány vérében?

[Szerk. megj.: Honlapunkon a halálbüntetésról szóló katolikus tanítás a következő cikkekben olvasható: Tóth Tihamér: AZ ÖTÖDIK PARANCSRÓL II.: A testi élet védelme.(1. Gyilkosság, halálbüntetés, eutanázia.), Krajsovszky Gábor: Jogos önvédelem, igazságos háború, halálbüntetés, Dr.Balogh Sándor: A halálbüntetésről és Dr.Balogh Sándor: Az Egyház, az állam és a halálbüntetés.]


Real Time Web Analytics