Dr.Balogh Sándor: A halálbüntetésről


Kiegészítés Krajsovszky Gábor Jogos önvédelem, igazságos háború, halálbüntetés című cikkéhez."Jogos önvédelem, igazságos háború, halálbüntetés" című cikkében Krajsovszky Gábor ezt irja „Igenis erős visszatartó ereje van a halálbüntetés törvényes létének.”

Ez nem egészen igy van. A törvény nem jelent sokat, a végrehajtás a fontos!

Mivel ez a kérdés szakmámba vág, szeretnék néhány megjegyzést tenni ezzel kapcsolatban.

Jack Gibbs amerikai szociológus szerint, „minél gyorsabb, minél biztosabb, és minél szigorúbb a büntetés, annál nagyobb hatása van a büntetésnek.” (Jack Gibbs, Crime, Punishment, and Deterrence, 1975)

Erre az USA-ban a liberálisok csináltak egy tanulmányt, és azt találták, hogy ha egy államban megszavazták a halálbüntetést, annak nem sok eredménye volt. Erre egy szociológus, David Phillips, egy másik tanulmánnyal válaszolt. Angliában 1858-1921 közt heti statisztikát adtak ki a gyilkosságokról. Ezt összehasonlította a halálbüntetések számával, és a London TIMES-ban megjelent beszámolókkal, és azt találta, hogy minden kivégzés után, a gyilkosságok száma jelentősen csökkent kb. két hétig, és a csökkenés mértéke arányos volt a kapott nyilvánossággal, mint képek, cikk terjedelme, stb. (Phillips, Davis P. 1980, “The Deterrent Effects of Capital Punishment: New Evidence of an Oold Controversy, “ American Jurnal of Sociology, 86:139-148).

Ezt a tanulmányt utánozva, a kivégzések hatását a gyilkosságokra, Steven Stack azt találta, hogy az USA-ban is, 1950 -1980, a havi gyilkosságok száma kb. 30-al csökkent egy hiresebb kivégzés után. (Stack, Steven, 1987, Publicized Executions and Homicide, American Sociological Review, 52:532-540)

Konklúzió: nem a törvény számit, főleg, ha fellebbezések miatt nem is hajtják végre, hanem maga a kivégzés, illetve a nyilvánosság. Erre egyik diákomnak az az ötlete támadt, hogy ha sikerülne zéróra csökkenteni a gyilkosságokat, egy-egy gyilkosság évfordulóján emlékeztetőül újra kellene közölni a cikkeket.

A Krajsovszky cikk ugyancsak kihagyta, hogy Jézus maga elfogadta a halálbüntetést, és nem tett megjegyzést a két lator esetében sem. Azonkívül Szt Pál kifejezetten jóváhagyja (Rom13,4) a halálbüntetést, mikor jóváhagyja a kard használatát.Egyébként ezt egyik Sociológia tankönyv is tárgyalja, ahonnan én is vettem, Rodney Stark, Sociology, 3rd edition, 217-236.

Végül, a halálbüntetés segíti a bűnöst is, mert van alkalma végiggondolni, megbánni, és a kivégzés elõtt meggyónni bûneit, míg ha folytatja a bűnözést, minden valószínűség szerint, halálos bűnben fog meghalni.

Remélem, ez segít a témát jobb perspektívába helyezni.


Real Time Web Analytics