Abszolút biztos jel Istentől Fatima üzenetének

a megerősítésére

Bizonyíték arra, hogy a Szűzanya és az Ördög közötti végső csatában nem vagyunk egyedül, még ha főpapjaink nagy része magunkra is hagyott bennünket! A Szűzanya a földi fegyvereknél sokkal erősebb fegyvert adott a kezünkbe, egyedül ez lesz képes az Anyaszentegyházunkat megszállva tartó ellenséges "szupererőt" legyőzni. Nem véletlenül szólított fel nemrégen Burke bíboros Fatima üzenetének a komolyan vételére, és nem véletlenül próbálják a szupererő emberei elbagatellizálni a fatimai üzeneteket és elhallgatni a harmadik fatimai titkot és a Medjugorje-i csalással elterelni Fatimáról a figyelmet.A tény:

A II. világháború végén két japán városra, Hirosimára és Nagaszakira atombombát dobtak az amerikaiak. Rendkívüli eset történt mindkét helyszínen.

Emberek kis csoportja túlélte a nukleáris támadást, amely mindenki mást megölt a robbanás epicentrumától számítva tízszer távolabb is. Tudományosan teljesen megmagyarázhatatlan, ami történt.

- A csoport egyedi volt: katolikus szerzetesek, akik Fatima üzenete szerint éltek.

- Az esemény reprodukálható volt: kétszer fordult elő, mind Hirosimában, mind Nagaszakiban. Mindkét esetben katolikus szerzetesek voltak a túlélők.

- Körülöttük minden romba dőlt a robbanás középpontjától számítva még kb. 3-szor messzebb is, de az ő házuk épen maradt (sőt, még néhány ablak is épségben megmaradt!)

- Mindenki más (kivéve elszórtan néhány túlélőt) azonnal meghalt még a robbanás epicentrumától számítva 3-szor távolabb is. 10-szer nagyobb távolságban, mint amennyire a szerzetesek voltak a robbanás epicentrumától, a sugárzás következtében napokon belül meghalt mindenki.

- A túlélő szerzeteseket a tudósok 200-szor vizsgálták meg a következő 30 évben, de semmilyen betegséget nem találtak náluk.

Az esemény:

Hirosimában jezsuita atyák kis közössége élt a plébániatemplom melletti rendházban, amely csak nyolc háztömbnyire volt a robbanás epicentrumától. Amikor Hirosimára ledobták az atombombát, a kis jezsuita közösségnek mind a nyolc tagja épségben maradt, miközben a robbanás epicentrumától számított körülbelül másfél kilométeres körzetben mindenki más azonnal meghalt. A rendház, ahol a jezsuiták éltek, épen maradt, miközben körülöttük minden épület romba dőlt. (Ugyanez történt Nagaszakiban is, ahol a Maximilian Kolbe atya által alapított ferences közösség tagjai maradtak sértetlenül a Nagaszakira ledobott atombomba után.)

Az egyik túlélő tanúságtétele:

Hubert Schiffer atya egyike volt a nyolc túlélő jezsuitának. 30 éves volt, amikor az atombomba Hirosimában felrobbant, és ezután még 33 évet élt jó egészségben. Az 1976-ban az amerikai Philadelphiában az Eucharisztikus Kongresszuson beszámolt a tapasztalatairól. Akkor még mind a jezsuita közösségnek mind a nyolc tagja életben volt.

Schiffer atya, 1945. augusztus 6-án éppen befejezte a reggeli szentmisét, majd bement a parókiára, leült reggelizni. Éppen egy grapefruitot szeletelt, és amikor a kanalát belenyomta a grapefruitba, egy fényes fényvillanást látott. Első gondolata az volt, hogy a kikötőben történt robbanás (nagy kikötő volt, ahol a japán tengeralattjárókat tankolták).

Azután, Schiffer atya szavait idézve, ez történt: "Hirtelen egy borzalmas robbanás töltötte be a levegőt, mint amikor kitör egy nagy vihar. Egy láthatatlan erő felemelt engem a székből, megrázott, és felkapott és megforgatott, mint egy falevelet az őszi szél."

A következő, amire emlékszik, az, hogy kinyitotta a szemét, és a földön feküdt. Kinézett és SEMMI sem volt körülötte semelyik irányban: a vasútállomás is és a környező épületek is porig voltak rombolva.

Az egyetlen sérülés, amit elszenvedett, az néhány üvegdarabka volt, ami a nyaka hátsó részébe belefúródott. Visszaemlékezése szerint semmi egyéb fizikai bántódása nem esett.

Az amerikai győzelem után a hadsereg orvosai és tudósai azt mondták neki, hogy az állapota romlani fog az elszenvedett sugárterhelés miatt. Az orvosok nagy meglepetésére Schiffer atya teste nem tartalmazott az atombombából származó sugárzás- vagy egyéb betegségnyomokat.

A következtetés:

Semmiféle fizikai törvénnyel nem lehet megmagyarázni, hogyan maradhattak a jezsuiták érintetlenül a hirosimai robbanás után. Nincs semmi tapasztalati vagy vizsgálati adat arra vonatkozóan, hogy egy atomfegyver ilyen hatótávolságban ne pusztítana el mindent. Mindazok, akik ilyen távolságra voltak az epicentrumtól, olyan halálos mennyiségű sugárterhelést kaptak, hogy perceken belül meghaltak, még ha nem is történt más bajuk. Nem ismert olyan módszer, amellyel úgy lehetne egy uránium-235-ös atombombát tervezni, hogy ekkora elkülönített területet érintetlenül hagyna, miközben minden mást elpusztítana a tűzlabdán kívül (plazmaátalakítással).

Nemcsak hogy épségben maradtak viszonylagosan kis sérülésekkel, hanem úgy túlélték ezt a szörnyű napot, hogy nem kaptak sugárfertőzést, nem romlott meg a hallásuk, semmi hosszú távú betegségük vagy sérülésük nem alakult ki. Természetesen számtalan interjút készítettek velük (Schiffer atyával több, mint 200-at), orvosok és tudósok, kikérdezve rendkívüli tapasztalatairól. A nyolc jezsuita azt mondja: "hisszük, hogy azért maradtunk életben, mert Fatima üzenetének megfelelően éltünk. Házunkban naponta éltük és imádkoztuk a Rózsafüzért."

-----------------------------------------------------

Mit jelent az, hogy "Fatima üzenetének megfelelően élni"?

1. Az embernek először MEG KELL TÉRNIE: el kell fordulnia a bűntől, és vissza kell térnie Istenhez. Ebből következik a szokásos követelmény, amelynek a keresztények meg kell, hogy feleljenek: az imádság, a Szentírás olvasása, engedelmesség a parancsolatoknak, a másokkal való törődés. Ezeken felül a Szent Szűznek speciális kérései is vannak:

2. NAPONKÉNTI FELAJÁNLÁS. "Minden nap ajánld fel mindazt, amit az Úr kér tőled ... a bűnösök megtéréséért és a bűnök jóvátételéért."

3. JÓVÁTÉTEL. "Imádkozz, böjtölj, és hozz áldozatokat a bűneidért és minden bűnös és hitetlen bűneiért."

4. OLTÁRISZENTSÉG. Gyakori ima, szentségimádás és jóvátétel felajánlása az Oltáriszentségben rejtőző Jézus előtt.

5. ÖT ELSŐ SZOMBAT. "Gyónj, vegyél részt Szentmisén, vedd az Oltáriszentséget öt egymást követő hónap első szombatján. .. azzal a szándékkal, hogy nekem ajánlod fel jóvátételként."

6. RÓZSAFÜZÉR. "Minden nap imádkozd a Rózsafüzért, legalább öt tizedet - elmélkedve a titkokon - engesztelésül a bűnökért.

7. MEGSZENTELŐDÉS. Szenteld magad Jézus Szentséges Szívének és a Szűzanya Szeplőtelen Szívének . Ez azt jelenti, hogy az Ő oltalmukba és védelmük alá helyezed magad. Viseld a barna skapulárét, mint jelet.

-----------------------------------------

Schiffer atya úgy érzi, hogy védőpajzsot kapott a Szűzanyától, amely megvédte őt mindenféle sugárzástól és betegségtől. Schiffer atya ezt a Szűzanya tiszteletének és a napi Rózsafüzér-imádságnak tulajdonítja be: "a házunkban minden nap együtt imádkoztuk a Szent Rózsafüzért ."

Természetesen a világi tudósoknak a szava is elakadt ettől a számukra hihetetlen magyarázattól, és biztosak abban, hogy van "reális" magyarázat a történtekre, de több, mint 50 év elteltével is értetlenül állnak a tudósok, amikor elfogadható magyarázatot kellene adniuk a misszionáriusok egyedülálló megmeneküléséről az atombomba poklából. Tudományos szempontból az, ami a hirosimai jezsuitákkal történt, meghalad a jelenkori (vagy bármely jövőbeli) fizikai törvényekből levezethető minden logikát. Arra lehet következtetni, hogy egy másfajta (külső) erő volt jelen, amelynek az ereje és/vagy energiaátalakító képessége és anyaga a jelenlegi emberi tudás felett áll; egy megalapozott érv a Teremtő létezésére, aki Hirosimában otthagyta a "névjegyét".

-------------------------------------------------

Következik Dr. Stephen Rinehart kommentárja a hirosimai atombomba robbantáshoz. Az USA Védelmi Minisztériumában Rinehart ennek a szakterületnek elismert tekintélye.

Rinehart tanúságtétele:

A gyors számítások azt mutatják, hogy 1 km-es távolságon belül a hőmérséklet 20000 és 30000 F [Fahrenheit fok, kb.11000 és 16000 Celsius fok] között van, de mikrosecundumokra1 km-en belül 100000 F-nél magasabb hőmérséklet, akár 1000000 F is előfordulhat, ez a konstrukciós részletektől és attól függ, hogy a tűzgömbben áll-e valaki. A lökéshullám elérheti a hangsebességet, az épületre gyakorolt nyomása (1 km távolságban) nagyobb, mint 600 psi (=41 bar). Még ha a jezsuiták (egy kilométerre a geometriai epicentrumtól) az atombomba "plazmáján" kívül is álltak, az épületüknek akkor is teljesen meg kellett volna semmisülnie (hőmérséklet > 2000 F, légnyomás > 100 psi).

A megerősítés nélküli kő- vagy téglaházak (a kereskedelmi épületek tipikusan ilyenek) 3 psi-nél összedőlnek, amellett hallás sérülést okoznak és kitörik az ablakokat. 10 psi-nél az emberben komoly tüdő és szívkárosodás lép fel, 20 psi-nél a végtagok leszakadnak. A fej 40 psi-nél felfúvódik, és senki emberfia nem maradhat életben, mert a koponya összetörik.

Minden pamutruha 351 F-en elég és a tüdő egyetlen ilyen hőmérsékletű levegőnek akár pár másodpercig tartó belélegzése után leáll. Egyetlen ember sem maradhat életben és semmi sem maradhat talpon egy kilométeres körzetben.

Tízszer ekkora távolságban, kb. tíztől tizenöt kilométerre láttam egy téglából készült iskolaépületet és azt gondolom, hogy volt benne néhány csúnyán összeégett túlélő; mindnyájan meghaltak tizenöt éven belül rákban.

Ha megnézzük a robbanásnak a Shima Hotelnél lévő epicentrumáról messziről készített fényképeket a jezsuiták házát keresve, láthatunk egy teljesen épen marad kétszintes házat (amennyire a képekről ki tudtam venni, még az ablakok is a helyükön voltak!?).

Volt egy templom is, amelynek a falai álltak, de a teteje pár száz yard-dal odébbrepült.

A Védelmi Minisztérium sohasem kommentálta hivatalosan ezt, valószínűleg titkosították és nem tárgyalták nyíltan a szakirodalomban.

Az is gyanítható, hogy később utasították a jezsuitákat, hogy hallgassanak a dologról.

Hasonló eset a Bibliában: A három ifjú a tüzes kemencében

Dán 3:19 Ekkor Nebukadnezár haragra lobbant, arca lángba borult Sadrak, Mesak és Abednegó miatt, és kiadta a parancsot, hogy a kemencét a szokásosnál hétszerte jobban fűtsék be.

Dán 3:20 Aztán megparancsolta serege legerősebb vitézeinek, hogy kötözzék meg Sadrakot, Mesakot és Abednegót, és vessék őket a tüzes kemencébe.

Dán 3:21 Azon nyomban meg is kötözték a férfiakat nadrágostul, köpenyestül és süvegestül, és bevetették a tüzes kemencébe.

Dán 3:22 Mivel a király szigorú parancsára a kemencét a szokásosnál is jobban befűtötték, a lobogó tűz megölte azokat a férfiakat is, akik Sadrakot, Mesakot és Abednegót bevetették.

Dán 3:23 A három férfiú, Sadrak, Mesak és Abednegó, megkötözve a tüzes kemence közepére esett.

Dán 3:24 Ott jártak-keltek a lángok között, dicsőítették az Istent és áldották az Urat .


Real Time Web Analytics