John-Henry Westen: Burke bíboros felszólítása

Oroszország felajánlására a Szűzanya Szeplőtelen

Szívének

Raymond Burke bíboros felszólal a római Élet Fórumon 2017. május 19-én.A lifesitenews.com honlapon megjelent angol nyelvű cikk fordítása.

Raymond Burke bíboros ma (2017. május 19-én) reggel egy felhívást tett közzé a katolikus hívek felé, hogy "dolgozzanak Oroszországnak a Szűzanya Szeplőtelen Szívének történő felajánlásán". [szerk. megj: Ez volt a Fatimában a három pásztorgyereknek megjelent Szűzanya egyik nem teljesített kérése.]

Burke bíboros, aki egyike annak a négy bíborosnak, akik Ferenc pápától az Amoris Laetitia egyértelműsítését kérték, ezt a felhívását a római Élet Fórumon tette közzé, a Miasszonyunk fatimai jelenése 100. évfordulójának a hónapjában.

Burke az Apostoli Signatúra korábbi prefektusa és a Szuverén Máltai Lovagrend jelenlegi patrónusa.

"A Fatima titka és egy új evangelizáció" címmel Burke bíboros, a dubia-ban társíró Carlo Caffarra bíboros, a szókimondó kazahsztáni Athanasius Schneider püspök és 20 nemzetet képviselő, több mint 100 élet- és családvezetõ jelenlétében kijelentette, hogy a Szeplőtelen Szív diadala sokkal többet jelentene, mint a világháborúk és a fatimai Szűzanya által előre jelzett fizikai katasztrófák megelőzése.

"Akármilyen szörnyűek is az embernek az Isten elleni engedetlen lázadásából fakadó fizikai büntetések, még sokkal végtelenül szörnyűbbek a lelki büntetések, amelyek a legsúlyosabb bűn gyümölcsei: az örök halál" - mondta.

Egyetértett az egyik legfontosabb Fatima-tudóssal, a Szentháromságról nevezett Michel atyával, aki azt mondta, hogy a Mária Szeplőtlen Szívének megígért győzelme kétségtelenül a hit győzelmére utal, amely véget vet a "hitehagyásnak és az Egyház lelkipásztorai körében mutatkozó nagy hiánynak".

Burke így nyilatkozott az Egyház jelenlegi helyzetéről a Fatimai jelenések fényében:

A hit letéteménye a maga teljességében és teljes felelősséggel az Egyház pásztori hivatalának a szívében, a római pápánál, a Péter székével egységben lévő püspököknél és fő munkatársaiknál, a papoknál van. Emiatt a harmadik titok különös erővel azok felé irányul, akik az egyházban lelkipásztori hivatalt gyakorolnak. Ha a hitet nem az egyház állandó tanításához és gyakorlatához való hűségben tanítják, akár felszínes, zavaros vagy akár világi megközelítésen keresztül, a papok hallgatása halálosan, a legmélyebb lelki értelemben veszélyezteti azokat a lelkeket, akiknek a gondozására lettek felszentelve. Az egyház lelkipásztorai tévedésének mérgező gyümölcse az istentisztelet, a tanítás és az erkölcsi fegyelem olyan formája, amely nem felel meg az isteni törvényeknek.

Az Oroszország felajánlására való felhívás néhányak számára ellentmondásos, de Burke bíboros egyszerűen és egyértelműen megindokolta felhívásának okait. "A kért felajánlás egyszerre ismeri el Oroszország szerepének a jelentőséget Istennek a békére vonatkozó tervében, valamint tanúskodik az Oroszországban élő fivéreink és nővéreink iránt érzett mély szeretetünkről" - mondta.

"II. Szent János Pál pápa 1984. március 25-én valóban felajánlotta Mária Szeplőtelen Szívének az egész világot, Oroszországot is beleértve " - mondta Burke bíboros. "De ma megint halljuk a fatimai Szűzanya felhívását, hogy az Ő kifejezett útmutatása szerint ajánljuk fel Oroszországot az Ő Szeplőtelen Szívének".

II. János Pál pápának szándékában állt Oroszország kifejezett megemlítése a felajánlásban, ahogyan azt a Szűzanya kérte, de tanácsadói nyomása miatt végül is elállt a szándékától. Ezt a tényt legutóbb Ferenc pápa hivatalos képviselője megerősítette a múlt héten a Fatima-ünnepségen a kazahsztáni Karagandában.

Paul Josef Cordes, a Cor Unum Pápai Tanács egykori elnöke május 13-án emlékeztetett arra, hogy beszélt II. János Pál pápával az 1984-es felajánlás vagy "rábízás" után, amelyre március 25-én került sor, amikor a fatimai Mária szobor Rómában volt.

"A pápa nyilvánvalóan hosszú ideig foglalkozott azzal a jelentős küldetéssel, amelyet Isten Anyja bízott a látnok gyermekekre" - mondta Cordes. "Mindazonáltal azért vonta vissza, hogy kifejezetten megemlítse Oroszországot, mert a vatikáni diplomaták nyomatékosan kérték, hogy ne említse meg ezt az országot, mert különben politikai konfliktusok léphetnek fel."

Azok számára, akik kifogásolják a felhívást Oroszország felajánlására, Burke bíboros emlékeztetett II. Szent János Pál pápa szavaira, amelyeket 1982-ben a világ Szeplőtelen Szívének való felajánlása során mondott: "Mária felhívása nem egyszeri. Felhívását a mindenkori "új idők" jeleinek megfelelően pártfogolniuk kell az egymást követő nemzedékeknek. Szüntelenül vissza kell térni rá. Újra és újra fel kell vetni. "

Útmutatásként a hívek számára Burke bíboros azt tanította, hogy a fatimai Miasszonyunk "minden eszközt biztosít számunkra ahhoz, hogy hűségesen menjünk isteni Fiához, és keressünk Nála bölcsességet és erőt, hogy megmentő kegyelmét ebbe a mélyen zavaros világba vihessük."

Burke bíboros vázolta az Egyház és a világ békéjének a helyreállítására szolgáló hat eszközt, amit a Szűzanya Fatimában adott a hívőknek:

1. minden nap imádkozni a Rózsafüzért;
2. viselni a barna skapulárét;
3. áldozatokat hozni a bűnösök megmentéséért;
4. A Szeplőtelen Szív elleni támadások helyreállítására elvégezni az elsőszombati engeszteléseket;
5. életünket minél jobban Krisztushoz közelíteni
6. végezetül, a Szűzanya kéri a római pápát, hogy a világ összes püspökével egységben ajánlja fel Oroszországot az Ő Szeplőtelen Szívének.

"Azt ígéri, hogy ezeknek az eszközöknek a segítségével Szeplőtelen Szíve győzedelmeskedni fog, a lelkeket Fiához , Krisztushoz vezetve" - tette hozzá Burke bíboros. "Krisztushoz fordulva ezek a lelkek jóváteszik bűneiket. Krisztus a Szűzanya közbenjárására megmenti őket a pokoltól, és békét hoz az egész világ számára. "


Real Time Web Analytics