Viganò érsek imája az amerikai kereszténység

újjáéledéséért és Donald Trump újraválasztásáértMindenható és örök Isten, Királyok Királya és a Fejedelmek Fejedelme: fordítsd kegyesen tekintetedet ránk, akik bizalommal fordulunk Hozzád.

Áldj meg bennünket, az Amerikai Egyesült Államok polgárait; adj békét és jólétet nemzetünknek; világosítsd meg azokat, akik kormányoznak felettünk, hogy elkötelezzék magukat a közjó iránt, tiszteletben tartva szent törvényedet.

Védd meg azokat, akiknek a természeti törvényt és parancsaid sérthetetlen elveit védve szembe kell nézniük az emberi nem Ellenségének ismételt támadásaival.

A megpróbáltatások közepette tartsd meg gyermekeid szívében az igazság bátorságát, az erény iránti szeretetet és a kitartást

Gyarapítsd családjainkat annak a példájára, amelyet Urunk adott nekünk a legszentebb anyjával és Szent Józseffel együtt a názáreti otthonban; add meg az apáknak és az anyáknak az erő ajándékát, hogy okosan oktassák azokat a gyermekeket, akikkel megáldottad őket.

Adj bátorságot azoknak, akik lelki küzdelemben Krisztus katonájaként a jó harcot harcolják a sötétség gyermekeinek dühödt erői ellen.

Őrizz meg minket, Uram, a legszentebb szívedben, és mindenekelőtt azt, akit Gondviselésed nemzetünk élére helyezett.

Áldd meg az Amerikai Egyesült Államok elnökét, hogy felelősségének és kötelességeinek tudatában az igazság lovagja, az elnyomottak védelmezője, a fény gyermekeinek büszke támogatója legyen, szilárd védőbástyaként állva ellenségeiddel szemben.

Borítsa be az Amerikai Egyesült Államokat és az egész világot a Győzedelmes Királynő, a harcban legyőzhetetlen Vezetőnk, a Szeplőtelen Fogantatás palástja. A Te irgalmasságodon keresztül Neki köszönhető, hogy azoktól a gyermekektől, akiket megváltottál Urunk, Jézus Krisztus legdrágább vére árán, Feléd száll a dicséret himnusza.

forrás: https://remnantnewspaper.com/web/index.php/headline-news-around-the-world/item/5138-archbishop-vigano-s-prayer-for-a-resurgence-of-christianity-in-america-and-the-re-election-of-donald-trump

Viganò érsek a katolikusvalasz blogon: Nyílt levélben reagált Viganò érsek Ferenc pápának a homoszexuális élettársi kapcsolatokat támogató szavaira

Viganò érsek a katolikus-honlap.hu-n: A Deep Church és a Deep State szoros szövetsége a keresztényellenes társadalom megvalósításának érdekében

Viganò érsek további írásai honlapunkon:

Viganò érsek az amerikai katolikusoknak: ne ijedjetek meg az ellenségtől, még ebben a rettenetes órában sem
Nyílt levél Donald Trumpnak
Felhívás az Egyházért és a Világért a katolikusokhoz és minden jószándékú emberhez
Vigano érsek az Édesanyáknak: “Mentsük meg gyermekeinket az egészségügyi diktatúrától!”


Real Time Web Analytics