Viganò érsek az Édesanyáknak: “Mentsük meg

gyermekeinket az egészségügyi diktatúrától!”Az alábbi levelet Carlo Maria Viganò érsek írta válaszul egy olasz szülői szövetségnek, amely egy szeptember 5-ig tartó mozgalmat kezdeményezett gyermekeik fizikai, erkölcsi és szellemi egészségének védelme érdekében.

Mentsük meg gyermekeinket az egészségügyi diktatúrától! Mentsük meg Olaszországot az embertelen globalizmus zsarnokságától! "

„Gondoskodott arról, hogy mindenki, kicsi és nagy, gazdag és szegény, szabad és rabszolgák, jelet kapjon a jobb kezükön és a homlokukon; és hogy senki sem vásárolhat vagy adhat el e jelölés nélkül ”(Ap 13, 16-17).Tisztelt Uraim, Kedves Édesanyák!

Megkaptam kedves e-mailjüket, amelyben tájékoztatnak gyermekeik fizikai, erkölcsi és szellemi egészségének védelme érdekében szeptember 5-ig tervezett kezdeményezésükről. Önöknek válaszolva egyúttal felhívást intéztek Olaszország valamennyi Édesanyjához.

Az Önök által támogatott demonstráció célja a polgárok és különösen a szülők egyetértésének megnyerése azokkal az utasításokkal szemben, amelyeket a kormány, visszaélve hatalmával, az új tanévre készít elő; olyan utasítások, amelyek nagyon súlyos következményekkel járnak a tanulók egészségi és pszichofizikai egyensúlyára, ahogyan azt a szakértők helyesen hangsúlyozták.

Minden korábbinál erőteljesebben megsokszorozódtak a társadalom sejtjének, a családnak szisztematikus megsemmisítésére irányuló heves támadások, nemcsak a Krisztus által szentségre emelt konjugális unió [házasság] ellen, hanem annak természetes lényegével, nevezetesen azzal szemben is, hogy a házasság természeténél fogva egy férfi és egy nő elválaszthatatlan köteléke, kölcsönös hűségben és egymás segítésében.

Az apa és az anya jelenléte alapvető fontosságú a gyermekek növekedésében, akiknek a harmonikus, integrált és harmonikus fejlődéshez referenciaként szükségük van a férfi és a nő alakjára; nem engedhetjük meg magunknak, hogy gyermekeinket pszichofizikai egyensúlyuk súlyos károsításával gyermekkoruk és serdülőkoruk nagyon érzékeny szakaszában ideológiai célokra használják fel, azok tetszése szerint, akik saját lázadó viselkedésükkel elutasítják a természet fogalmát. Könnyen felismerheti mindenki, hogy a család megsemmisítése milyen hatással van a polgári társadalomra: Mindannyian szemünk előtt állnak az évtizedek óta tartó szerencsétlen politikánk eredményei, amelyek elkerülhetetlenül a társadalom felbomlásához vezetnek.

Ez a politika, amely visszautasítja mind a Teremtő által az ember számára megfogalmazott természettörvényt, mind azt a pozitív törvényt, amelyet Isten adott nekünk a parancsolatokban, elősegíti, hogy a gyermekeket egyéni szeszélyeiknek tegyék ki, az élet szentsége és a fogantatás kereskedelem tárgya legyen, megalázva az anyaságot és a női méltóságot. Gyermekeket nem lehet megrendelni díj ellenében, mert ők a szeretet gyümölcsei, akiket a Gondviselés bízott ránk és gondoskodik arról, hogy mindig és mindenképpen a természetes rendben kell maradniuk.

A szülők - elsődleges és elidegeníthetetlen joguk van erre - felelnek gyermekeik oktatásáért: az állam nem sajátíthatja ki ezt a jogot, még kevésbé használhatja ezt fel a gyermekek megrontására és a ma olyan széles körben elterjedt perverz elvek elfogadtatására. Ne felejtsétek el, kedves Anyák, hogy ez a totalitárius rezsim jellemzője, nem pedig a polgári és a keresztény nemzeté! Kötelességetek, hogy felemeljétek hangotokat, hogy ezeket a gyermekek oktatásának ellopására tett erőszakos kísérleteket elutasítsátok és visszautasítsátok, mert később nagyon keveset fogtok már tudni tenni értük, amikor a hiteteket és a kultúrátokat az övével összeegyeztethetetlennek ítéli meg egy istentelen és materialista állam. És itt már nem csak a gyermekeknek és a fiataloknak elrendelt védőoltásokról van szó, hanem a lelkük megrontásáról is perverz tanokkal: a nemi ideológiával, a rossz hajlamok elfogadtatásával és a bűnös magatartás gyakorlásával. Egyetlen törvény sem nyilváníthatja az igazság megerősítését bűncselekménnyé, mivel a végső hatalom Istentől származik, aki maga a legmagasabb igazság. A mártírok és szentek hősies tanúvallomása a zsarnokok elnyomására reagált: ma is bátorsággal Krisztus tanúi vagytok egy olyan világ ellen, amely a pokol szabadon bocsátott erõinek szeretne alávetni minket!

A családért folytatott harc másik fontos eleme az élet védelme a fogantatástól a természetes halálig. Az abortuszt, amely bűncselekmény, és amely több millió ártatlan áldozatot követelt és amely kihívta a Mennyország haragját, ma normál egészségügyi szolgáltatásnak tekintik, és ezekben a napokban a kormány engedélyezte az abortusztabletták szélesebb körű használatát, ösztönözve egy utálatos bűncselekményt, és nem hallgatunk az anya pszichofizikai egészségére gyakorolt szörnyű következményekről. Ha meggondoljuk, hogy a karantén alatt a betegek kezelését felfüggesztették, de az abortusz folytatódott, megérthetjük, hogy mi a prioritása azoknak, akik irányítanak minket: a halál kultúrája! Milyen haladást lehet elérni, amikor a társadalom megöli saját gyermekeit, amikor az anyaságot szörnyen megsértik egy olyan választás nevében, amely nem lehet szabad, mivel ártatlan életről van szó, és sérti Isten parancsolatát? Milyen jólétre számíthat országunk, milyen áldást kaphat Istentől, ha a legvéresebb barbárság idejét idéző emberi áldozatokat hoznak a klinikáin?

Az a gondolat, hogy a gyermek állami tulajdon, minden emberben viszolygást kelt. A keresztény társadalmi rendben a civil hatalom gyakorolja erejét annak érdekében, hogy garantálja a polgárok számára a szellemi jót szolgáló természetes jólétet. Az állam által az ideiglenes dolgokban követett közjónak tehát egy jól meghatározott célja van, amely nem mondhat ellent Isten, a Legfelsőbb Törvényhozó törvényének. Amikor az állam megsérti ezt az örök és megváltoztathatatlan törvényt, elveszíti a hatalmát, és a polgároknak meg kell tagadniuk az engedelmességet. Ez természetesen vonatkozik az abortuszra vonatkozó gyűlölettörvényre is, de alkalmazandó más esetekre is, amikor a hatalommal való visszaélés olyan védőoltások bevezetésére vonatkozik, amelyeknek nem ismert a veszélyessége, vagy amelyek összetételük miatt etikai problémákkal járnak. Például arra az esetre utalok, amikor az oltás abortált csecsemők magzati anyagát tartalmazza.

De vannak még más zavaró szempontok is, amelyeket most terveznek, és amelyek nemcsak az oktatás tartalmát érintik, hanem az órákban való részvétel módszereit is: a szociális távolságtartások, maszkok használata és a fertőzés állítólagos megelőzésének más formái az osztálytermekben és az iskolai környezetben súlyos károkat okoznak a gyermekek és a fiatalok pszichofizikai egyensúlyában, veszélyeztetve a tanulási készségüket, a tanulók és a tanárok közötti személyes kapcsolatokat, automatizálva őket, amelyeknek során nemcsak azt mondják meg nekik, hogy mit kell gondolniuk, hanem azt is, hogyan kell mozogniuk és hogyan kell lélegezniük. Úgy tűnik, hogy megszűnt a józan ész fogalma, és egy olyan embertelen világ bontakozik ki, amelyben a szülőket megfosztják gyermekeiktől, ha influenzavírusra pozitívnak ítélik őket, a legvadabb diktatúrákban alkalmazott kötelező egészségügyi kezelési protokollokkal.

Nagyon rossz hír, hogy a WHO azt a Mario Monti-t választotta az Európai Egészségügyi és Fejlesztési Bizottság elnökének, aki kiemelkedett az Olaszországot érintő drasztikus intézkedések meghozatalában, ideértve a kórházak állami forrásainak drasztikus csökkentését is. Ezt a zavart megerősíti az is, hogy ez a személy olyan nemzetek felett álló testületekhez tartozik, mint például a Háromoldalú Bizottság és a Bilderberg Club, amelyek célja egyértelműen ellentétes a kormányra nézve kötelező, az alkotmány által védett elidegeníthetetlen értékekkel. A közügyekben felmerülő magánérdekeknek ez a keveredése, amelyet a szabadkőműves és a globalista gondolkodás diktál, megmutatja, hogy a törvényes hatalmat egy olyan elit bitorolja, amely soha nem is titkolta szándékaikat.

Nem szabad szem elől tévesztenünk egy alapvető elemet: az ideológiai szempontból orientált perverz célok elérését, mint egy párhuzamos utat, mindig gazdasági jellegű érdekek kísérik. Könnyű egyetérteni abban a tényben, hogy a köldökzsinór önkéntes adományozásában nincs haszon, csakúgy, mint a Covid kezelésére szolgáló hiperimmun plazma adományozásában; de megfordítva: rendkívül jövedelmező az abortusz klinikák számára a magzati szövetek szállítása, a gyógyszergyártók számára pedig a monoklonális antitestek vagy mesterséges plazma előállítása. Ezért nem meglepő, hogy a puszta profit logikája alapján a leginkább ésszerű és etikusan fenntartható megoldások egy tudatosan lejárató kampány tárgyát képezik: hallottuk, hogy önjelölt szakértők vállalkoznak olyan cégek által nyújtott kezelések népszerűsítésére, amelyekben saját maguknak is - egyértelmű összeférhetetlenségben - részvényeik vannak, vagy amely cégek jól fizetett tanácsadói.

Miután ezt elmondtam, meg kell érteni, hogy a védőoltásnak mindig a vírusra adott megfelelő egészségügyi választ kell képviselnie: például a Covid esetében a tudományos közösség sok képviselője egyetért azzal, hogy hasznosabb a természetes immunitás kialakítása ahelyett, hogy beoltanánk a legyengített vírust. De, mint tudjuk, a nyájimmunitás költség nélkül valósul meg, míg az oltási kampányok hatalmas beruházásokkal járnak, és óriási bevételt garantálnak azok számára, akik szabadalmaztatják és előállítják őket. És azt is ellenőrizni kell - de ebben a szakértők minden bizonnyal képesek lesznek nagyobb kompetenciával kifejezni magukat - lehet-e védőoltást előállítani egy olyan vírus ellen, amelyet úgy tűnik, hogy még nem azonosítottak a tudományos alapú orvoslás protokolljai szerint; és milyen következményekkel járhat az újgenerációs géntechnológiával módosított oltások használata.

A WHO irányítása alatt a világ egészsége multinacionálissá vált, amelynek célja a részvényesek (gyógyszeripari társaságok és az úgynevezett jótékonysági alapítványok) nyeresége, valamint a polgárok krónikus beteggé történő átalakítása, mint eszköz annak folytatására. És nyilvánvaló: a gyógyszeripari cégek pénzt akarnak keresni gyógyszerek és oltások eladásával; ha a betegségek kiküszöbölése és hatékony gyógyszerek előállítása csökkenti a betegek számát és ezáltal a nyereséget, akkor logikus levonni azt a következtetést, hogy a gyógyszerek ne legyenek hatékonyak, és hogy az oltások a betegségek terjesztésére, nem pedig a felszámolásukra szolgáljanak eszközként. És valóban ez történik. Hogyan gondolhatjuk, hogy elősegítik a gyógymódok és terápiák keresését, ha azok, akik finanszírozzák, anyagilag a betegségek fenntartásában érdekeltek?

Nehéznek tűnik meggyőzni magunkat arról, hogy azoknak, akiknek egészségünket kellene garantálniuk, inkább a betegségek fennmaradását akarják biztosítani: az ilyen cinizmus visszatartja - és helyesen - azokat, akik idegenek az egészségügyben kialakult mentalitástól. Mégis, ez történik a szemünk előtt, és ez nemcsak a Covid vészhelyzetre és az oltásokra vonatkozik, különös tekintettel az influenza elleni oltásokra, amelyek 2019-ben azokon a területeken voltak elterjedtek, ahol később a Covid a legtöbb áldozatot szedte - hanem minden kezelésre és terápiára, szülésre, a betegeknek nyújtott minden segítségre. Ez az etikai kódexet visszautasító cinizmus mindannyiunkban jövedelemforrást lát, miközben minden betegben a szenvedő Krisztus arcát kellene látnia. Ezért felhívjuk a sok-sok katolikus orvos és jó akaratú orvos figyelmét, hogy ne legyenek hűtlenek Hipokratészi esküjükhöz, hivatásuk lelkéhez, amely irgalomból és együttérzésből, a szenvedők iránti szeretetből, a leggyengébbek önzetlen megsegítéséből áll, emlékezve a mi Urunk szavaira: "Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek." (Mt 25:40).

A Katolikus Egyház, különösen az elmúlt évtizedekben, képes volt tekintélyét latba vetve beavatkozni ebbe a vitába a II. János Pál által alapított Pápai Élet Akadémia révén is. Tagjai néhány évvel ezelőtt olyan orvosi-tudományos jellegű állásfoglalást adtak ki, amelyek nem kerültek összeütközésbe egyetlen sérthetetlen katolikus erkölcsi elvvel sem.

De ugyanúgy, mint a civil társadalomban, az egyének és a vezetők egyre csökkenő felelősségérzetét tapasztalhatjuk a közélet különböző területein, ideértve az egészségügyi ellátást is; így a 2013-ban született "Irgalom Egyházában" a Pápai Élet Akadémia elkötelezettségét inkább a képlékeny látásmódhoz igazították, amire azt kell mondanom, hogy perverz, mert tagadja az igazságot, és magában foglalja a környezetvédelem igényeit, a malthusianizmust. Az abortusz elleni küzdelem, amely ellenzi az Új Világrend által megkövetelt születésszám csökkentését, sok pap számára már nem élvez prioritást. Az élet melletti demonstrációk során - mint például az utóbbi években Rómában - a Szentszék és a hierarchia csendje és hiánya szégyenteljes volt!

(...)

Figyelembe véve a Pápai Élet Akadémia új irányvonalát, nem számíthatunk arra, hogy elítélje azokat, akik önkéntes abortusz alatt álló gyermekek magzati szöveteit használják fel. Tagjai valóban az Új Világrend tömeges oltására és egyetemes testvériségére számítanak, ellentmondva magának a Pápai Akadémiának a korábbi kijelentéseivel. [1]. Ehhez a rendellenes hullámhoz manapság csatlakozott az Anglia és a Wales püspöki konferenciája. [2]. Egyrészt elismerte, hogy "az Egyház ellenzi olyan oltások előállítását, amelyek előállításához abortált magzatokból származó szöveteket használnak fel, és felismeri azokat a nehézségeket, amelyekkel sok katolikus szembesül, amikor megpróbál választani a gyermeke be nem oltása vagy az abortusz megsegítése között ", de aztán - a katolikus erkölcs által diktált megváltoztathatatlan alapelvekkel [3] való komoly ellentmondásban - megerősítette, hogy" az Egyház azt tanítja, hogy a gyermek és más kiszolgáltatott személyek egészsége lehetővé teheti a szülők számára, hogy olyan oltást használjanak, amelyet korábban ezen diploid sejtvonalakkal fejlesztettek ki. Ez az állítás nem tartalmaz semmiféle tanbeli tekintélyt, és inkább igazodik a WHO, fő szponzora, Bill Gates és a gyógyszergyártók által támogatott domináns ideológiához.

Erkölcsi szempontból minden olyan katolikus számára, aki hű akar maradni a keresztségéhez, teljességgel elfogadhatatlan olyan oltás elfogadása, amely a gyártási folyamat során emberi magzatból származó anyagokat használ: Joseph E. Strickland amerikai püspök ezt szintén hitelesen megismételte egyik pásztorlevelében április 27-én [4] és augusztus 1-i tweetjében [5].

Ezért azért kell imádkoznunk az Úrtól, hogy bátorságot adjon a pásztoroknak, hogy egységes frontot hozzunk létre, amely ellenzi a globalista elit túlzott hatalmát, amely mindannyiunkat meg akar alázni. És emlékeztetni kell arra, hogy míg a gyógyszergyártók csak gazdasági érdekeiket tartják szem előtt, addig ideológiai szempontból vannak olyan emberek, akik az oltás lehetőségével az emberek azonosítására szolgáló eszközöket is szeretnének beültetni; és hogy ezeket a nanotechnológiákat - az ID2020 projektre, a kvantumpontokra és más analógokra hivatkozom - ugyanazon egyének szabadalmazták, akik mind a vírusokat, mind az ellenük való oltásokat szabadalmazták. Ezenkívül szabadalmaztak egy kriptovaluta-projektet, amely nemcsak az egészségmeghatározást, hanem a személyes és a banki azonosítást is lehetővé teszi mindenhatóságának delíriumjában, és amelyet tegnap még összeesküvés elméletnek lehetett volna mondani, de amely ma már megkezdődött néhány országban, például Svédországban és Németországban. Látjuk, hogy a Szent János szavai megjelennek a szemünk előtt: „Gondoskodott arról, hogy mindenki, kicsi és nagy, gazdag és szegény, szabad és rabszolgák, jelet kapjon a jobb kezükön és a homlokukon; és hogy senki sem vásárolhat vagy adhat el e jelölés nélkül ”(Ap 13, 16-17).

A helyzet súlyosságára való tekintettel mindezeket a szempontokat is figyelembe kell vennünk: nem maradhatunk csendben, ha a hatóságok olyan kötelező oltásokat készítenek elő, amelyek komoly etikai vagy erkölcsi problémákat vetnek fel, vagy amelyek nem garantálják biztosan a tervezett hatások elérését, és olyan előnyöket ígérnek, amelyek tudományos szempontból teljesen megkérdőjelezhetők. Az Egyház pásztorai végre emeljék fel erőteljesen a hangjukat, hogy megvédjék a rájuk bízott nyájat ebben az Isten és ember elleni szisztematikus támadásban!

Ne felejtsétek el, kedves Anyák, hogy lelki csata - sőt, háború - folyik, amely olyan hatalmakkal, melyeket senki sem választott meg, és amelyeknek nincs más hatalma, mint az akaratuk erőszakos elfogadtatása, próbálják lebontani mindazt, amely akár távolról is idézheti Isten apaságát gyermekei felett, Krisztus királyságát a társadalom felett és Mária legszentebb szűzi anyaságát. Ezért utálják megemlíteni az apa és az anya szavakat; ennek érdekében egy vallástalan társadalmat akarnak, és lázadnak az Isten törvényei ellen; e célból támogatják a rossz hajlamokat és utálják az erényt. Ezért akarják megrontani a gyermekeket és a fiatalokat, házigazdáiknak engedelmes szolgákat akarnak biztosítani a közeljövõben, amelyben törlik Isten nevét, és Fia megváltó keresztáldozatát; egy keresztet, amelyet fel akarnak számolni, mert emlékezteti az embert arra, hogy életének célja Isten dicsősége, a parancsolatainak való engedelmesség és a testvéri szeretet gyakorlása: nem a szórakozás, nem az önmegváltás, és nem a gyengék arrogáns túlterhelése.

A gyermekek ártatlansága és Szűz Mária, a mennyei Anya iránti bizalom megmentheti a világot: ezért az Ellenség célja, hogy elrontsa a gyermekeket, eltávolítsa õket az Úrtól, és elültesse bennük a gonoszság és a bûn magját.

Kedves Anyák, soha ne hagyjatok fel gyermekeitek védelmére vonatkozó kötelezettségeitekkel, nemcsak az anyagi rendben, hanem a sokkal fontosabb lelki rendben sem. Ápoljátok bennük a kegyelmi életet állandó imádsággal, különösen a Szent Rózsafüzér imádkozásával; bűnbánattal és böjttel; a testi és szellemi irgalmasságok gyakorlásával; a Szentségek és a Szentmisék bizalmas és odaadó gyakoriságával. Tápláljátok őket az angyalok kenyérével, az örök élet valódi táplálékával, hogy megvédje őket a gonosz támadásaitól. Holnap komoly polgárok, felelős szülők és a keresztény társadalom helyreállításának főszereplői lesznek, akiket a világ likvidálni szeretne. És imádkozzatok Ti is, mert az ima félelmetes fegyver, valódi tévedhetetlen oltás a perverz diktatúra ellen, amelyet hamarosan kivetünk.

Hálás vagyok ezért az alkalomért, hogy imáimat és áldásomat adhatom Mindnyájatoknak: nektek, kedves Anyák és gyermekeiteknek, és mindazoknak, akik küzdenek a gyermekeink és mindannyiunk megmentése érdekében az embertelen globalizmus zsarnoksága ellen, amely szeretett Olaszországomat is sújtja.

+ Carlo Maria Viganò, érsek

A Boldogságos Szűz Mária Mennybemenetelének napján, 2020. augusztus 15-én.

1 Cfr. Pontificia Accademia per la Vita, Nota circa l’uso dei vaccini, 31 Luglio 2017: http://www.academyforlife.va/content/pav/it/the-academy/activity-academy/note-vaccini.html

2 Cfr. Conferenza Episcopale dell’Inghilterra e del Galles, The Catholic position on vaccination, https://www.cbcew.org.uk/wp-content/uploads/sites/3/2020/03/catholic-position-on- vaccination-290720.pdf http://www.vanthuanobservatory.org/ita/vaccini-da-feti-abortiti-e-obiezione-di-coscienza-di- amedeo-rossetti/ https://www.corrispondenzaromana.it/chiesa-cattolica-per-i-vescovi-inglesi-i-vaccini-sono- moralmente-obbligatori/

3 Cfr. Pontificia Accademia per la Vita, Riflessioni morali circa i vaccini preparati a partire da cellule provenienti da feti umani abortiti, 5 Giugno 2005: https://www.amicidilazzaro.it/index.php/riflessioni-morali-circa-i-vaccini-preparati-a-partire- da-cellule-provenienti-da-feti-umani-abortiti/

4 Mons. Joseph E. Strickland, Pastoral Letter from Bishop Joseph E. Strickland On the Ethical Development of COVID-19 Vaccine, 23 Aprile 2020: https://stphilipinstitute.org/2020/04/27/pastoral-letter-from-bishop-joseph-e-strickland-on-the- ethical-development-of-covid-19-vaccine/

5 “I renew my call that we reject any vaccine that is developed using aborted children. Even if it originated decades ago it still means a child’s life was ended before it was born & then their body was used as spare parts. We will never end abortion if we do not END THIS EVIL!”

forrás: https://www.sabinopaciolla.com/vigano-alle-mamme-salviamo-i-nostri-bambini-dalla-dittatura/

Viganò érsek a katolikus-honlap.hu-n: A Deep Church és a Deep State szoros szövetsége a keresztényellenes társadalom megvalósításának érdekében

Viganò érsek a katolikusvalasz blogon: Nyílt levélben reagált Viganò érsek Ferenc pápának a homoszexuális élettársi kapcsolatokat támogató szavaira

Viganò érsek további írásai honlapunkon:

Viganò érsek az amerikai katolikusoknak: ne ijedjetek meg az ellenségtől, még ebben a rettenetes órában sem
Nyílt levél Donald Trumpnak
Felhívás az Egyházért és a Világért a katolikusokhoz és minden jószándékú emberhez
Viganò érsek újabb üzenete


Real Time Web Analytics