Steve Skojec: Ha Henry Sire

óvszereket osztogatott volna a szegényeknek,

még mindig máltai lovag lenne

A hét elején napvilágra került, hogy Henry Sire, egy Owfordban végzett történész és a Hamvaiból feltámadt főnix írója rejtőzik A diktátor pápa c. bombasikerű könyv “Marcantonio Colonna” szerzői álneve mögött.

A hír megjelenése után körülbelül 5 másodperccel később sommásan felfüggesztették Mr. Sire-nek a Szuverén Máltai Lovagrendben a tagságát - amelynek hosszú ideig tagja volt, és amelyről két átfogó tanulmányt is írt - az alkotmányuk állítólagos megsértése miatt. A következő áll a sajtóközleményükben:

"A Máltai Rend elhatárolja magát a könyv tartalmától és határozottan elítéli a pápa elleni aljas támadást

Róma, 2018. március 21. - Miután a sajtóban megjelent "A diktátor pápa" könyv szerzőjének a neve, a Máltai Rend nagymestere azt a döntést hozta, hogy felfüggeszti Henry Sire tagságát, aki a könyv szerzője és a Máltai Rend tagja. Tagságának ideiglenes felfüggesztése azonnal életbe lép és vizsgálat indul ellene.

"A diktátor pápa" c. könyv tartalma nem tükrözi semmilyen módon a Máltai Rend álláspontját és meggyőződését, és a szerző nem a Rend nevében szólalt meg. Különösen, ami a Rend vezetésének 2016. végén bekövetkezett szervezeti válságát taglaló fejezetet illeti, mert az csak az események egyoldalú és elfogult bemutatása.

A Máltai Rend elhatárolja magát attól az állásponttól, amelyet a könyv Őszentsége Ferenc pápa elleni súlyos támadásként értelmez.

Sire a Nagymesteri Palotában lakott, amikor a Máltai Rend történetéről szóló - Málta lovagjai: modern feltámadás című - könyvhöz gyűjtött anyagot, amelyet 2016-ban publikált. Sohasem volt a Renden belül semmilyen hivatalos megbízatása , kutatói szerződése volt. A Nagymesteri Palotát 2017-ben hagyta el."


Ez ugyanaz a Szuverén Máltai Lovagrend, amelyik 2016. végén eltávolította a Nagykancellárját, Albrecht von Boeselagert, miután egy belső vizsgálat megállapította, hogy több ezer óvszert osztott ki a Rend humanitárius ága, a Malteser International, amely Boeselager vezetése alatt állt 1989 és 2014 között. Ez pontosan az volt, hogy egy katolikus rend megtisztítja a háza táját egy befolyásos tagjától, akiről úgy vélték, hogy közvetlenül és példátlanul megsértette a katolikus tanítást.

Azonban a Boeselager elmozdításáért felelős nagymestert, Matthew Festinget ezután Ferenc pápához rendelték egy váratlan találkozóra, aki felszólította, hogy azonnal mondjon le, ott helyben (és vonja be Burke bíborost, a rend bíboros patrónusát is az ügybe). Festing tudomásul vette, és lemondását még aznap jóváhagyta a Rend független tanácsa - az "Albrecht Boeselagerrel szembeni fegyelmi eljárásokról, valamint rendi tagságának felfüggesztéséről szóló rendeletek" érvénytelenítésével együtt - Boeselager pedig azonnal teljes mértékben visszakapta a Nagykancellári posztot.

Teljesen természetes ebben a kritikus helyzetben, ha nem tesszük fel a kérdést, hogy Henry miért írta álnéven a könyvet. Egy katolikus lovagrend, amely ezer éve a hit és a hívek védelméről közismert, elnéző egy alapvető doktrinális tanítás megsértésével szemben, de nem bocsájt meg egy alaposan felkészült őszinte könyvet, amely kritikus azzal a pápával szemben, aki egyetlen puskalövés nélkül legyőzte őket.

Még Napóleon, aki 1798-ban Máltát bombázta és száműzte a lovagokat, sem tudta elmozdítani őket a pozíciójukból.

________________________________________

Frissítés: Nem sokkal azután, hogy közzétettem ezt az írást, megláttam Christopher Lamb verzióját ugyanerről az ügyről a The Tablet-en. Lamb, - aki ma reggel a twitteren ironikus megjegyzéseket tett Sire-re, - rutinosan ír arról, amit én a Máltai lovagok "válságának" neveztem (ő "reformnak" nevezi), és ahogyan mondanivalóját kifejti, arra enged következtetni, hogy magas belső forrásai vannak. Mai cikkében az alábbiakhoz hasonló, előre kiszámítható döféseket intéz Sire és Festing ellen, teljes gőzre kapcsolva a progresszivista gőzgépet:

"Mr. Sire féltucat történelmi könyvet írt, egyet pedig a katolikus tradícióról, ahol a Második Vatikáni Zsinatot mint a 'katolikus hit elárulását' írja le, amelyet 'vissza kell fordítani', a tradicionalista Szent X. Piusz Társaságot pedig segíteni kell.

A tavaly év végén online kiadásban, szerzői álnévvel megjelent 'A diktátor pápa' c. könyv erősen kritikus Ferenc pápa cselekedeteit illetően, amelyek a - akkor Matthew atya által vezetett - Máltai Rend és a Vatikán nyilvános vitáját követték.

Ez a vita 2016. végétől 2017. elejéig tartott, és óvszerek osztogatása váltotta ki, de a pápa és pápaságának ellenzői közötti háborúvá fajult.

'A diktátor pápa'-ban Mr. Sire úgy jellemzi Matthew atyát, mint 'kimondott tradicionalistát, mind doktrinális, mind liturgikus értelemben'. A korábbi nagymester a pápa kérésére lemondott, így kikövezte az utat a reformok előtt.

Egy szóvívőnő hangsúlyozta, hogy a rend megvitatta Mr. Sire beszámolóját az ügyről, és a Lovagok irányító testülete úgy döntött, hogy felfüggesztik a tagságát.

A Mr. Sire ellen irányuló eljárás , amely ellen fellebbezhet, a rend alkotmánya 2. cikkely 1. paragrafusának a megsértése, amely kimondja, hogy a rend a 'hit és a Szentatya szolgálatában áll'.

[…]

A Ferenccel szemben álló néhány lovag és támogatóik azon az állásponton vannak, hogy vitatják a II. Vatikáni Zsinatot, a bíborosok 1962 és 1965 közötti gyülekezetét, akik a modern katolicizmus alapjait lerakták. Monarchikus vezetésű, erődítmény stílusú Egyház, a dogmák és a tanítás erősítése az a modell, amelyet szándékoznak követni.

Ezzel szemben az argentin pápa pápaságát a II. Vatikáni Zsinat szellemiségében végzi, és az Egyházat személyesebben, ösztönösebben és populistábban vezeti.

Mr. Sire 'A hamvaiból feltámadt főnix: a katolikus tradíció felépítése, megszüntetése és helyreállítása' c. könyvében a fényes középkort idézi (1000-1250), mint aranykorszakot, azt állítva, hogy 'nem volt hozzá hasonlóan ragyogó korszak'. Az 1949-ben francia családban, Barcelonában született író nincs oda az Egyház történetének jelenlegi helyzetéért.

A hamvaiból feltámadt főnix-ben elutasítja a II. Vatikáni Zsinat liturgikus reformjait, azzal érvelve, hogy 'egyetlen pap sincs kötelezve arra, hogy VI. Pál miséjét mondja' és az egyetlen 'egyetemes érvényességű' liturgia az Egyházban az, amit V. Piusz pápa (1504-72) bevezetett .

'A mai mise nem az örök áldozat felajánlása, hanem felolvasás, amelyet a pap és két vagy három nő végez' írja Mr. Sire.

Azzal is érvel, hogy a Szent X. Piusz Papi Társaságnak, amely a II. Vatikáni Zsinat reformjai elleni tiltakozásul levált a fősodratú katolicizmusról, 'alapvetően igaza van', míg a 'hivatalos Egyház rossz úton jár'. "


A fentieket olvasva hol nevetek, hol pedig hála fog el azért , hogy Christopher Lamb 'A diktátor pápa' c. könyvnek és szerzőjének valószínűleg mind a mai napig a legjobb jellemzését adta.

forrás: onepeterfive.com

fordítás: eucharisztikuskongresszus.hu


Real Time Web Analytics