Az esztergomi Lourdes-i barlangba

visszakerült a Szűzanya szobra

(Kabar Sándor atya kiegészítésével)
A Grotta a régi esztergomi szeminárium kertjében állt. A kispapok saját kezűleg építették fel a háború után. Fogadalmi Lourdes-i Grotta volt. Az előtte álló lépcsőbe bele van vésve latinul, Erdős Matyi bácsi fogalmazta meg: "In bello quos es tuta, exsolvimus haec vota." Magyarul: "Akiknek a háborúban menedéke voltál, biztonsága voltál, azok teljesitették a fogadalmukat." Mert fogadalmat tettek, ígéretet tettek a Szűzanyának, hogy ha a szemináriumot, a kispapokat megőrzi épen abban a veszedelemben, amit Esztergom az ostrom alatt átélt, akkor egy Grottát fognak építeni a Szűzanyának a szeminárium kertjében.

Amikor a szemináriumot a kommunisták elköltöztették, és orosz katonai kórházat rendeztek be benne, a szobrot és a feliratot tartalmazó lépcsőt a kispapok átvitték a Szatmári Irgalmas Nővérek zárdájába, ahol féltő gonddal vigyáztak rá.

A barlang több, mint 60 évig üresen állt. Nem sérült meg, nem rombolták le, mintha várta volna vissza a lakóját, aki a mai napon visszatért. A fenti kép a mai (2014. május 14.) állapotot mutatja.

Esztergom, a magyar katolicizmus fellegvára, katolikus múltunk tanúja, a Mindszenty bíboros romlatlan testét őrző Bazilika közvetlen szomszédságában újabb kegyhellyel gyarapodott. A turisták által kevésbé háborgatott, csendes, fák között megbúvó barlang környezete kiválóan alkalmas imára, elmélkedésre, a Mária út mentén méltó, új lehetőséget nyújt égi Édesanyánk dicséretére, szeretetére.

A barlang megtekinthető a Bazilika északi oldalától nem messze a parkban. A barlang 1948-as képe Kabar Sándor atya fényképalbumában ITT megtekinthető.

Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk!

Kabar Sándor atya kiegészítése 2014. július 10-én:

A mai napig kiáltó mondanivalója és szelleme az egész szobortörténetnek: A Szűzanya oltalmába helyezzük a szemináriumot, a kispapokat, ő terjessze palástját a Ház fölé. Igérjük, hogy hálánk maradandó jeléül egy lourdesi barlangot fogunk építeni Néki. Ez épült föl -azt hiszem, harmadéves korunkban, 1948-49 tanévben, amikor Major Sándorék ötödévesek voltak. No de ez az időpont a prefektus által vezetett eseménynaplóban biztosan megtalálható, avagy a Spiri hagyatékában, esetleg a Magyar Iskola éves kiadványának egy cikkében. Esetleg a vicerektor pénztárnaplójában, hiszen a kőművesek is dolgoztak rajta...

A LÉNYEG a fölirat hangsúlyozása, grottáról készülő képeken is rögzítése: "In bello quos es tuta, exsolvimus haec vota." Áldott emlékű Erdős Matyi bácsi És évszám -emlékezetem szerint. Ez volt a vörös márvány lépcsőbe vésve a szobor előtti -alatti kőfalnál -a márvány tetején. Matyi bácsi a szöveget klasszikusan szerkesztette meg, a nyomtatott betűkkel vésett szöveg nagy betűi római számjegyekként kiadták az esztendő évszámát.

A Mária Szobor a Szöveggel a mai napig a szeminárium hitvallása, hiszen a Pázmány alatt Nagyszombatban alapított szeminárium Esztergomban a várhegyen élte át és túl a háborút, és bár az épület légitámadás és ostrom alatti sérülései sok áldozatra, lemondásra, szegénységre és nélkülözésre adtak alkalmat, s a helyreállítás rengeteg munkája várt ránk,de úgy hozzá is nőttünk ahhoz a Hajlékhoz, -a 44-53 közötti évfolyamok, hogy a szülői ház "otthon" létével egyenrangú lett számunkra a SZEMINÁRIUMUNK, a ház minden zuga a fagypont alatti hálóteremmel, pala helyett lassan üvegszeművé váló ablakjaival, szentéletű, hiteles előljáróival, a valóban testvérré kovácsolódott kispaptestvérekkel. Ennek a HAJLÉKNAK a szelleme, lelkisége költözött le a vizivárosba a SZOBOR-ral együtt, a Szűzanya ott vigyázta az oda számkivetettek lépteit.

A "maradt itthon kettő -három nyomorult" abból a korból biztosan velem együtt imádkozik hálás szívvel azokért, akik a Szűzanyának jelen hazaköltözését lehetővé tették, létrehozták, Égi Édesanyánk pedig Szent Fia mellől terjeszti karjait a Szent István Király után Szent Adalbert nevét viselő és segítő közbenjárását kérő, kispapokat is nevelő, áldott emlékű egykori OTTHONUNK "HEGYOLDAL"-ába, a Szeminárium hajdani kertjébe.

Biztosan nem vagyok egyedül, aki minden nosztalgia nélkül "papi" életének legboldogabb éveit az akkori szemináriumban töltött öt esztendőben látja.

Legyen áldott azoknak az előljáróknak emléke, minden egyes kispaptársnak áldozata és igyekezete, közösséget építő szeretete, akiknek ilyen emlékét őrizhetjük.

És legyen áldott annak a szent, hiteles Főpásztornak, Mindszenty Józsefnek az életpéldája, aki kemény, vezeklő életével nevelt bennünket arra az életmódra, amely - ha már ember voltánál fogva nem lehet bűntelen, de bűnbánó az igen -, ám két úrnak semmiképpen nem szolgálhat.

A barlang kb. 1952-től 2014. májusáig üresen álltA barlang kicsit távolabbról nézve, a szobor visszaállításának a napján, 2014. május 14-én. Balról látszana a Bazilika, ha ráfért volna a képre.A barlang a hívek virágaival és a kőlépcsővel 2014. júniusában


Real Time Web Analytics