Christopher A. Ferrara: Újabb nyílt levél

Ferenc pápának - ezúttal az iszlámból

megtértektől

A múlt héten hithű katolikusok újabb csoportja csatlakozott az ezzel a kisiklott pápasággal szemben állók egyre növekvő táborához. A LifeSiteNews beszámolója szerint az iszlámból megtértek egy csoportja karácsonykor nyílt levelet intézett Ferenc pápához, a következő legfontosabb kérdéseket téve fel:

"Ha az iszlám önmagában egy jó vallás, mint ahogyan ön tanítja, akkor miért lettünk mi katolikusok?"

"Ön megkérdőjelezi szavaival az életünk kockáztatásával járó döntésünk helyességét?"


Az iszlámból megtérteket különösen az Evangelii Gaudium 252. és 253. paragrafusa tölti el felháborodással, amelyben Ferenc dicséretekkel halmozza el a Mohamed által kitalált vallást és kijelenti - anélkül, hogy valódi szakértelme lenne hozzá - hogy a "hiteles iszlám és a Korán helyes olvasata szemben áll az erőszak minden formájával."

A nyílt levél szerzői leckét kínálnak Ferenc pápának abból a vallásból, amelyet ők nála sokkal jobban ismernek:

"... az iszlám Krisztus után keletkezett, és ezért csakis egy Antikrisztus lehet (ld. 1János 2.22), és egyike a legveszedelmesebbeknek, mert saját magát a Kinyilatkoztatás beteljesítőjének állítja be (amelynek csak Jézus volt a hirdetője) ..."

"Tudja Ön, hogy az iszlám halállal bünteti az iszlám hitet elhagyókat (Korán 4.89, 8.7-11)? Hogyan hasonlíthatja össze ön akkor az iszlám erőszakot az úgynevezett keresztény erőszakkal? ' Ne húzzatok egy igát a hitetlenekkel! Mi köze az igazságnak a sötétséghez? Hogyan hozható össze Krisztus Beliállal? Vagy mi köze a hívőnek a hitetlenhez? Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Márpedig mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogy Isten mondja: Közöttük lakom majd és közöttük járok, az Istenük leszek, ők meg a népem. Ezért távozzatok körükből, és különüljetek el tőlük – mondja az Úr –, s tisztátalant ne illessetek. Akkor fölkarollak benneteket.' (2Kor 6:14-17)."

"Krisztus szavainak megfelelően (Lukács 14:26) mi Őt választottuk, az életünk számára. Nem vagyunk eléggé hitelesek ahhoz, hogy önnek az iszlámról beszéljünk? Tény, hogy amíg az iszlám bennünket az ellenségeinek tart, azok is maradunk, és a mi barátságról szóló nyilatkozataink nem változtatnak meg semmit."

"Igazi Antikrisztushoz illően az iszlám csak mint mindennek az ellensége létezik: 'Közöttünk és közöttetek örök ellenségeskedés és gyűlölet van mindaddig, amíg nem hisztek egyedül csak Allahban!' (Korán 60.4). A Korán számára a keresztények 'csak tisztátalanság' (Korán 9.28), 'a Teremtés legrosszabbjai' (Korán 98.6), mind a pokolba jutnak (Korán 4.48), ezért Allahnak el kell pusztítania őket (Korán 9.30). Nem szabad, hogy megtévesszenek bennünket a Korán toleránsnak tűnő szakaszai, mert mindegyiket eltörli a Kardról szóló (Korán 9.5). Míg az evangélium Jézus mindannyiunk megváltásáért történt halálának és feltámadásának jó hírét és a zsidókkal kötött szövetség beteljesítését hirdeti, addig Allah semmi mást nem hirdet, mint háborút és a 'hitetlenek" meggyilkolását a cserében felkínált paradicsomért: 'Allah oldalán harcolva öltek és megölettek.'" (Korán 9:11).


Ezután egy másik gyilkos kérdés következik Ferenc pápa felé. Utalva Ferenc arra vonatkozó elképesztő tanácsára, hogy hogyan lehet elérni a világban a békét a hiten keresztül - "A keresztények tegyék ezt a Bibliával, a muszlimok a Koránnal a kezükben" - a muszlim megtértek megkérdezik:

"Ne aggódjunk amiatt, hogy a pápa a Koránt szintén a megmentés útjának mondja? Térjünk vissza az iszlámra?"

A megtértek folytatják:

" Szentséged iszlámot védő beszéde arra indít bennünket, hogy elfogadjuk azt a tényt, hogy a muszlimok nincsenek arra meghívva, hogy elhagyják az iszlámot, és sok ex-muszlim , mint például Magdi Allam, elhagyja az Egyházat annak gyávaságától megundorodva, kétértelmű tetteitől megsebezve, az evangelizáció hiánya miatt megzavarodva, az iszlám dicséretének botránya miatt megbotránkozva ..."

Ferenctől természetesen nem jött válasz erre a szívből fakadó kiáltásra sem:

"Közülünk sokan megpróbáltak önnek kapcsolatot teremteni, több éven keresztül, több alkalommal, de sohasem kaptuk a leghalványabb jelét sem leveleink kézhezvételének, sem egy találkozó felajánlásának."

Az Irgalom Új Egyházának fülei süketek a hithű katolikusok könyörgéseire, akik kövek helyett kenyeret kérnek.

Ez is Fatima üzenetének mai napig tartó jelentőségét mutatja. Már megírtam ezen a honlapon, hogy maga Fatima város egy katolikus hitre tért muszlim hercegnőről kapta a nevét, pontosan Portugália katolikus újjászületése és az iszlám zsarnokság alóli felszabadítása után. De ma az Egyház emberi része leborul az újjáéledő iszlám előtt és makacsul jónak mond egy ember-csinálta vallást, amelynek az egész történelme abból áll, hogy Krisztust és Krisztus Egyházát erőszakkal megpróbálja legyőzni és radikálisan szemben álljon vele.

Ez az, amit Lucia nővér az Egyház "sátáni eltévelyedettségének" nevezett és a fatimai harmadik titokban előre jelzett.

forrás: www.fatimaperspectives.com

Honlapunk további, az iszlámmal foglalkozó írásai: Dr. Török József: "EURiszlám" - Az iszlám invázió és ami mögötte van , Márfi Gyula: A "Keresztény válasz az üldöztetésre" konferencia megnyitó beszéde .


Real Time Web Analytics