Dr. Balogh Sándor: Az Egyház jövője

Olvasóink, akik végigkísérték írásaimat és a honlap vonalvezetését, valamint akik valamennyire is kísérik a nyugati sajtót, tudatában lehetnek az Egyházon belüli válságnak. Még akik a Vatikántól és a hivatalos hierarchiától anyagi vagy karrier-függő viszonyban vannak is, egyre többet írnak Ferenc baklövéseiről. Egyesek már odáig mennek, hogy eretnekséggel vádolják Ferencet és azon tanácskoznak, hogy hogyan lehet egy eretnek pápát leváltani (lásd Teológiai csűrés-csavarás ).

Viszont a Ferenc által dominált Vatikántól független cikkezők, főleg világiak, egyre bátrabban vetik fel a kérdést. Egy amerikai pap a téma kényessége és veszélyessége miatt Jeromos atya álnév alatt veti fel Ferenc pápaságának érvényességét http://www.traditionalcatholicpriest.com/2016/10/14/why-pope-francis-is-a-false-prophet/ a Danneels féle “Maffia összeesküvésre” hivatkozva ( https://www.lifesitenews.com/opinion/swiss-bishops-confirm-existence-of-cardinal-danneels-mafia-against-benedict), anélkül, hogy határozottan állást foglalna.

Bevezetőben azt írja, hogy normálisan pokol vagy legalább is hosszú tisztítótűz járna azért, amit ír, de “annyira meg vagyok győződve, hogy egy Hamis Próféta ül Péter trónján, odajutottam, hogy hallgatni súlyos mulasztás általi bűn lenne.”

Felveti a felelősség kérdését a pap barátaival kapcsolatban, “miért nem tudják ezek a barátaim felismerni a pápa tévedéseit? A tekintélynek egy téves értelmezése miatt, azaz hogy a pápa nincs alárendelve a Szentírásnak és a Magisztériumnak.”

Majd kitér a püspökök hallgatására. “A püspökök hallgatása bizonyos krisztológiai tévedésekről legalább annyira elítélendő, mint a fiatalkorúak elleni szexuális bűnök elhallgatása.” Sok püspök még akkor sem tiltakozott, mikor Ferenc Jézus istenségét tagadni látszó kijelentéseket tett.

A püspökök “súlyos bűnösségét” Mt 10,33 versére alapozza, ahol Jézus azt mondja, hogy aki Őt megtagadja azt Ő is “megtagadja a mennyei Atya előtt.”

Majd tovább megy és egy érdekes magyarázatot ad a püspökök hallgatására. “Miért nem ismerik fel a püspökök? Én személyesen azt hiszem, hogy az ortodox katolikus (püspökök) felismerik a tévedéseket. De meg van kötve a kezük hallgatásuk első napja óta egyre növekvő hógolyó hatása miatt, ami egy valóságos bűnös mulasztás lavinájává nőtt. És most már nincs kiút belőle. Ez a gyáva és elhallgatott szörnyűség a 2013-as konklávéval kezdődött … Egy csoport Észak-európai bíboros, (akik nagyon befolyásosak voltak a homoszexuális ügyben), akik a Szent Gallen csoport név alatt működtek, elismerték, hogy Benedeket ők mondatták le és gonosz tervvel lobbiztak az ő emberükért a konklávéban. Így az ő emberük, Bergoglio, lett Ferenc pápa. Ez nem összeesküvés elmélet. Ezt ők is elismerték. Ez azt jelenti, hogy Benedek lemondása lehet, hogy nem érvényes… Ez azt jelenti, hogy lehet, hogy még mindig Benedek a pápa.”

Tehát a tegnap megköti a jelen kezét, és nincs bátorságuk, hogy holnap kimondják az igazat.

Jeromos atya sajnos, helytelen kánont idéz a kánonjogból. Ő a 188 paragrafust idézi, ami az általános lemondásokról szól. A pápa lemondásáról a 332 §2 pont intézkedik, ami szerint pápa lemondásának érvényességéhez kell, hogy a pápa lemondása “szabadon és helyesen kinyilvánítva” (…libere fiat et rite manifestetur) történjen. Ezért valószínű, hogy Jeromos atya bizonytalansága innen származik. Ha a helyes kánont veszi figyelembe, valószínűleg nem lenne kétsége Benedek lemondásának érvénytelenségéről.

Mit hoz a jövő?

Jeromos atya két lehetőséget lát.

Az egyik az, hogy a két pápa megoldja egymás közt az ellentéteket. Isten előtt ez nem lehetetlen. Ahogy Szent Pál megtért, Isten most is rendbe hozhatja a dolgokat. A másik megoldás, ha a két pápa nem tud megegyezni, egy új pápa hozza lére az egységet, de annak el kell ítélnie Ferenc tévedéseit.

Azonban emberileg egyik megoldás sem valószínű.

Nézzük a valószínűbb lehetőségeket. Legvalószínűbb, hogy a 2Tessz prófécia van megvalósulóban, és Ferenc, a hamis próféta mellett, vagy után jön az Antikrisztus, és utána a Második Eljövetel. Érdekes, hogy senki nem veszi figyelembe ezt a szentírási szakaszt.

Úgy tűnik, mintha az angyal Dániel prófétának adott jövendölése teljesedne be: “Dán 12, 8Hallottam ugyan, de nem értettem, ezért megkérdeztem: Uram, mi lesz végül mindebből? 9Ő így válaszolt: Menj el, Dániel, mert ezek az igék titkosak, és le vannak pecsételve a végső időkig. 10Sokan megtisztulnak, fehérek és kipróbáltak lesznek, a bűnösök pedig bűnösök maradnak. A bűnösök közül senki sem érti meg, de az értelmesek megértik. 11Attól fogva, hogy megszüntették a mindennapi áldozatot, és felállították az iszonyatos bálványt, ezerkétszázkilencven nap telik el. 12Boldog, aki állhatatos marad, és megéri az ezerháromszázharmincöt nap végét.”

Ha pedig nem az apokaliptikus idők jönnek, akkor a jelenlegi ellentét formális szakadásra, esetleg a maradék Egyház üldözéséhez vezet, és az egyik csoport Ferenc, és majd a jelenlegi bíborosokból álló konklávé által választott (ellen-?)pápa vezetésével átveszi teljesen a Vatikánt és a látható aposztata egyház adminisztrációját, míg a “maradék” egyház magára marad, vagy Isten talál módot, hogy ezt egy igazi pápa vezesse. Figyelembe kell venni, hogy Krisztus misztikus teste sértetlen marad, míg a látható egyház megoszolhat.

Végül Jeromos atya szeretetre bíztat és figyelmezet hogy ”nem tudjuk híveinket igazán szeretni, ha nem figyelmeztetjük őket az eretnekségekre, és hogy egy hamis próféta ül Szent Péter székében.”


Real Time Web Analytics