Viganò érsek: A COVID-járvány bohózata,

mint az Új Világrend tesztje"Nem létezhet semlegesség, mert amikor összecsap két sereg, akkor azok, akik úgy döntenek, hogy nem harcolnak, szintén olyan döntést hoznak, amely befolyásolja a csata kimenetelét."

Carlo Maria Viganò érsek beszéde a Covid Ethics International [Nemzetközi Covid-etika] (MD4CE International) orvosaihoz.

Kedves és Tisztelt barátaim!

Először is engedjétek meg, hogy köszönetet mondjak Stephen Frost doktor úrnak, amiért felkért, hogy szóljak Hozzátok. Doktor Frost mellett ezúton is köszönetet mondok mindannyiótoknak a pszicho-pandémiás propaganda elleni küzdelem iránti elismerésre méltó elkötelezettségetekért. Tisztában vagyok azokkal a nehézségekkel, amelyekkel szembe kellett néznetek annak érdekében, hogy állhatatosan kitartsatok elveitek mellett, és remélem, hogy az általatok elszenvedett károkat megfelelően helyre tudják hozni azok, akik diszkrimináltak Benneteket, megfosztottak munkátoktól, fizetésetektől és veszedelmes oltásellenesnek bélyegeztek meg Benneteket.

Örülök, hogy beszélhetek és megoszthatom Veletek a jelenlegi globális válsággal kapcsolatos gondolataimat. A válság kezdetét a világjárvány vészhelyzetétől számíthatjuk, de tudjuk róla, hogy ismert személyiségek már évtizedekkel ezelőtt, nagyon konkrét célokkal megtervezték. Önmagában a járványnál megállni valójában súlyos hiba lenne, mert nem engedné meg, hogy az eseményeket teljes összefüggésükben és egymáshoz való kapcsolódásukban vizsgáljuk meg, megakadályozva, hogy megértsük őket, és mindenekelőtt felismerjük a mögöttük álló bűnös szándékokat.Ti is – akik szakértők vagytok orvosi, tudományos, jogi vagy egyéb területen – egyetértetek velem abban, hogy a saját, bizonyos esetekben nagyon speciális szakterületekre korlátozódva nem magyarázható meg teljes mértékben a kormányok, nemzetközi testületek és gyógyszerügynökségek bizonyos döntéseinek az indokai. Például a kísérleti szérummal beoltott emberek vérében „grafénszerű” anyagot találni egy virológus számára nem értelmezhető, de a nanoanyagok és nanotechnológia szakértője számára, aki érti, mire használható a grafén, annak igen. Az orvosi szabadalmak szakértője számára is van értelme, aki azonnal azonosítja a találmány tartalmát, és kapcsolatba hozza más hasonló szabadalmakkal. A háborús technológiák szakértője számára is van értelme, aki ismeri a hatékonyabbá tett emberrel kapcsolatos tanulmányokat (a brit védelmi minisztérium egyik dokumentuma transzhumanisztikus szóhasználattal „kiterjesztett embernek” nevezi), és ezért képes felismerni a grafén nanostruktúrákban azt a technológiát, amely lehetővé teszi a katonai állomány háborús teljesítményének növelését. A telemedicina szakember pedig képes lesz felismerni ezekben a nanostruktúrákban azt az elengedhetetlen eszközt, amely orvosbiológiai paramétereket küld a betegnyilvántartó szervernek, és bizonyos jeleket fogad is onnan.

Még egyszer: az események orvosi szempontból történő értékelésénél figyelembe kell venni bizonyos döntések jogi következményeit, mint például a maszkok, vagy ami még rosszabb, a „védőoltások” tömeges elrendelését, amelyet az állampolgárok alapvető jogait megsértve hoztak. És biztos vagyok abban, hogy az egészségügyi kormányzás területén is megjelennek a betegségek és terápiák osztályozási kódjainak manipulációi, amelyeknek az a célja, hogy a COVID-19 elleni intézkedések káros hatásait nyomon követhetetlenné tegyék, az embereknek az intenzív osztályokon történt lélegeztetőgépekre helyezésétől kezdve az éber várakozási protokollokig, nem is beszélve az Európa Bizottság botrányos szabálysértéseiről, amelyben – mint tudják – nincs az Európa Parlamentnek az egészségügy területért felelős küldöttje, és nem közintézmény, hanem inkább egy magánvállalkozás.

A napokban, a G-20 bali csúcstalálkozóján Klaus Schwab utasította a kormányfőket – akik szinte valamennyien a Világgazdasági Fórum Young Global Leaders for Tomorrow [a Holnap Fiatal Globalista Vezetői] programjának szereplői – a jövőben megteendő lépésekről egy világkormány létrehozására vonatkozóan. Egy rendkívül erős, hatalmas gazdasági eszközökkel rendelkező magánszervezet elnöke túlzott hatalmat gyakorol a világ kormányai felett, és olyan politikai vezetők engedelmeskednek neki, akiknek a népüktől nincs felhatalmazásuk arra, hogy nemzeteiket az elit hatalmi téveszméinek alávessék: ez a tény példátlan súlyosságú. Klaus Schwab azt mondta: „A negyedik ipari forradalomban a győztesek mindent visznek, tehát ha Önök a Világgazdasági Fórum első motorjai, akkor Önök nyertesek”. Ezeknek a nagyon komoly kijelentéseknek két következménye van: az első az, hogy „a nyertesek mindent visznek”, és lesznek „nyertesek” – nem világos, hogy milyen minőségben és kinek az engedélyével. A második az, hogy akik nem alkalmazkodnak ehhez a „negyedik ipari forradalomhoz”, azok kiszorulnak, és veszíteni fognak – mindent elveszítenek, beleértve a szabadságukat is. Röviden: Klaus Schwab megfenyegeti a világ húsz legiparosodottabb nemzetének kormányfőjét, hogy hajtsa végre nemzetében a Nagy Reset programpontjait. Ez messze túlmutat a világjárványon: ez egy globális államcsíny, amely ellen elengedhetetlen, hogy az emberek felkeljenek, és hogy az államok még egészséges szervei elindítsanak egy nemzetközi jogi folyamatot. A fenyegetés küszöbön áll és komoly, mivel a Világgazdasági Fórum képes végrehajtani felforgató tervét, és a nemzeteket kormányzók mind rabszolgákká vagy zsarolhatókká váltak e nemzetközi maffia által.

E kijelentéseknek – és másokénak, nem kevésbé, mint Yuval Noah Harari, Schwab tanácsadója megtévesztéseinek – a fényében megértjük, hogy a pandémiás bohózat miként szolgált tesztként az ellenőrzések, kényszerintézkedések bevezetéséhez, az egyéni szabadságjogok megnyirbálásához, valamint a munkanélküliség és a szegénység növeléséhez. A következő lépéseket gazdasági és energiaválságok útján kell megtenni, amelyek elengedhetetlenek egy szinarchikus kormány létrehozásához a globalista elit kezében.

És itt, kedves barátaim, engedjétek meg, hogy püspökként szóljak Hozzátok. Mert ebben az eseménysorozatban, amelynek szemtanúi vagyunk és továbbra is szemtanúi leszünk, fennáll annak a veszélye, hogy elkötelezettségeteket meghiúsíthatja vagy korlátozhatja az a tény, hogy nem veszitek észre alapvetően spirituális természetét. Tudom, hogy a felvilágosodás két évszázada, a forradalmak, az ateista materializmus és az antiklerikális liberalizmus hozzászoktatott bennünket ahhoz, hogy a hitet magánügynek tekintsük, vagy hogy nincs objektív igazság, amelyhez mindannyiunknak alkalmazkodnunk kellene. De ez egy bevezető ideológiai ráhatás gyümölcse, amely jóval a mai események előtt történt, és ostobaság lenne azt hinni, hogy a tizennyolcadik század titkos szektáit és szabadkőműves csoportjait irányító keresztényellenes ideológiának nincs semmi köze ahhoz a keresztényellenes ideológiához, amely ma olyan embereket mozgat, mint Klaus Schwab, Soros György és Bill Gates. A vezérelvek ugyanazok: lázadás Isten ellen, gyűlölet az Egyház és az emberiség iránt, és pusztító düh a Teremtéssel szemben, és különösen az ember ellen, mert Isten képmására és hasonlatosságára teremtetett.

Ha ezekből a bizonyosságokból indulunk ki, meg fogjuk érteni, hogy nem lehet úgy tenni, mintha a szemünk előtt zajló dolgok kizárólag a haszonszerzés vagy a hatalomvágy eredményei lennének. Természetesen a gazdasági rész sem elhanyagolható, tekintve, hogy hányan működtek együtt a Világgazdasági Fórummal. És mégis, a hasznon túlmutatóan vannak kimondatlan célok, amelyek egy „teológiai” vízióból fakadnak – igaz, egy fejjel lefelé fordított, de mégis teológiai – vízióból, amely két ellentétes oldalt lát: Krisztus oldalát és az Antikrisztus oldalát.

Nem létezhet semlegesség, mert amikor összecsap két sereg, akkor azok, akik úgy döntenek, hogy nem harcolnak, szintén olyan döntést hoznak, amely befolyásolja a csata kimenetelét. Másrészt hogyan lehetséges felismerni nemes és magas hivatásotokban azt a csodálatra méltó rendet, amelyet a Teremtő a természetben felállított (a csillagképektől kezdve az atom részecskéiig), majd tagadni, hogy ennek a rendnek az ember is részese erkölcsi érzékével, törvényeivel, kultúrájával és felfedezéseivel? Hogyan gondolhatja az ember, aki Isten teremtménye, hogy nem veti alá magát az örök és tökéletes törvényeknek?

Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. (Ef 6:12).

Egyrészt ott van Isten városa – amelyről Szent Ágoston ír –, másrészt ott van az ördög városa. Elmondhatjuk, hogy ebben a korszakban az ördög városa egyértelműen azonosítható a neomaltuzianista globalizmussal, az Új Világrenddel, az ENSZ-szel, a Világgazdasági Fórummal, az Európai Unióval, a Világbankkal, a Nemzetközi Valutaalappal, ill. mindazokkal az úgynevezett „jótékonysági alapítványokkal”, amelyek a halál, a betegségek, a pusztítás és a zsarnokság ideológiáját követik. És azokkal a mélyállamnak és mélyegyháznak nevezett erőkkel is, amelyek beszivárogtak az intézményekbe.

A másik fronton fel kell ismernünk, hogy Isten városát nehezebb azonosítani. Úgy tűnik, hogy még az egyházi hatóságok is hűtlenül elhagyták a hívek útmutatásában betöltött szerepüket, inkább a hatalmat szolgálják és hazugságokat terjesztenek. Éppen azok az emberek, akiknek védeniük és megszentelniük kellene a lelkeket, szétszórják és megbotránkoztatják őket. Amint látható, a támadás több fronton is zajlik, így mind a testet, mind a lelket érintő halálos fenyegetést jelent az emberiség számára.

És mégis, éppen abban az időben, amikor nehéz mérvadó viszonyítási pontokat találni – mind vallási, mind világi területen – láthatjuk azoknak az egyre növekvő számát, akik megértik, kinyitják a szemüket és felismerik a bűnös elmét az események alakulása mögött. Most már világos, hogy minden összefügg, anélkül, hogy meg kellene vetnünk azokat, akik azt mondják erre, hogy„összeesküvés-elmélet ”. Az összeesküvés már megvan: nem mi találjuk ki, egyszerűen csak elítéljük, abban a reményben, hogy az emberek felébrednek ebből az öngyilkos narkózisból, és követelik, hogy valaki vessen véget a globális puccsnak. A társadalomtervezés és a tömegmanipuláció műveletei minden kétséget kizáróan bebizonyították, hogy ez a bűncselekmény előre megfontolt volt, és mennyire összeegyeztethető a konfliktus most kibontakozó „spirituális” víziójával: oldalt kell választani és harcolni, anélkül, hogy feladnánk. Az Igazságot – amely Isten attribútuma – nem lehet tévedéssel eltörölni, és az életet nem lehet legyőzni a halállal: ne feledd, hogy az Úr, aki azt mondta magáról: „Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet” már legyőzte a Sátánt, és ami a csatából még hátra van, az csak arra szolgál, hogy lehetőséget adjon a helyes döntés meghozatalára, hogy megtegyük azokat a cselekedeteket, amelyek Krisztus zászlaja alá, a Jó oldalára helyeznek bennünket.

Bízom benne, hogy ez a nagyszerű munka, amelyet végeztek, hamarosan meghozza várt gyümölcseit, véget vetve a megpróbáltatások időszakának, amelyben azt láthatjuk, milyen lesz a világ, ha nem fordulunk Krisztushoz, ha továbbra is azt gondoljuk, hogy együtt élhetünk a gonoszsággal, hazugsággal és önimádattal. Hiszen Isten városa azoknak a modellje, akik Isten szeretetében, önuralmában és a világ megvetésében élnek; az ördög városa azoknak a modellje, akik önszeretetben, a világhoz igazodva és Istent megvetően élnek.

Köszönöm és megáldalak Mindnyájatokat.

+ Carlo Maria Viganò érsek

forrás: https://www.lifesitenews.com/opinion/abp-vigano-the-covid-pandemic-farce-served-as-a-trial-balloon-for-the-new-world-order/?utm_source=daily-catholic-2022-11-23&utm_medium=email


Real Time Web Analytics