Burke bíboros: A hithű katolikusoknak az Egyházban

kell maradniuk, a püspököket pedig

az apostoli hagyomány alapján felelősségre kell vonniukA Die Tagespost német katolikus hírügynökségnek adott interjújában Raymond Leo Burke bíboros arra buzdította a hűséges katolikusokat, hogy maradjanak az Egyházban Krisztushoz való hűségben, és az Egyházon belülről munkálkodjanak a nagyon szükséges egyházi reformkért, még akkor is, ha ez a püspökök nyílt helyreigazítását kívánja meg, amikor azok elárulják a hitet.

„A katolikusoknak a hitigazságok tanúságtevőivé kell válniuk” – mondta Burke. Az ortodox katolikusoknak a zsinatpárti püspökök iránti félelmeire utalva, akik például Németországban és Írországban agresszíven szorgalmaznak „egy másik egyházat és egy másik hitet”, Burke megpróbálta megerősíteni a laikusokat Krisztusról való tanúságtételükben, mondván: „Az Egyház hagyományában a zsinat egy módja annak, hogy megtudjuk, hogyan védjük és mozdítsuk elő a katolikus hitet, nem pedig annak, hogy egy másik egyházat és egy másik hitet hozzunk létre. Úgy gondolom, hogy ezeknek a jó katolikusoknak, bármilyen fájdalmas is, a közösségükben kell maradniuk, és harcolniuk kell a hitigazságokért.”

„Ha mindenki kilépne– folytatta –, az Egyház azok kezébe kerülne, akik elpusztítják a katolikus hitet és annak gyakorlását. Fontos, hogy a hívek ne hagyják el az Egyházat, mert Krisztus megígérte nekünk, hogy mindig velünk marad az Egyházában. Így maradjunk Krisztussal, még akkor is, ha nyíltan ellent kell mondanunk saját püspökeinknek, amikor olyasmit javasolnak, ami nem felel meg a katolikus hitnek. Vissza kell térnünk a szent hagyományhoz.”

Kihangsúlyozva, hogy hűségesnek kell lenni az Egyház apostoli hagyományához, a bíboros kijelentette: „A katolikus tanhoz való hűséget merevségnek nevezni egyszerűen helytelen.” Burke emlékeztette a laikus híveket, hogy joguk és kötelességük kifejezni az Egyházzal kapcsolatos aggodalmaikat lelkipásztoraiknak. Felszólította a püspököket a hit ápolása iránti kötelességükre is, amelyet esküvel vállaltak püspökké való felszentelésükkor.

„A katolikus hit dinamizmusa a folytonosságából fakad” – mondta Burke. „A hit Isten műve, és az apostolok hagyományán keresztül jut el hozzánk. Ez nem merevség, hanem hagyományhűség, és a püspököket a püspökké szentelésükkor tett esküjük kötelezi is erre. A katolikus tanokhoz való hűséget merevségnek nevezni egyszerűen helytelen. A hívőknek joguk és kötelességük kifejezni az Egyházzal kapcsolatos aggodalmukat. A hívőknek nyíltan kell gyakorolniuk ezt a jogukat – ez benne van a kánonjogban .

A bíboros megismételte, hogy a jó katolikusoknak ki kell javítaniuk püspökeiket, amikor azok a hit ellenében beszélnek vagy cselekszenek, mondván: „Azokban az esetekben, amikor a hitet még magán az Egyházon belül is elárulják, annál fontosabb az Egyház számára, hogy ragaszkodjunk a katolikus tanításhoz és gyakorlathoz. Meg kell érteniük, hogy ezt nem szabad megtenniük, hanem kötelesek megvédeni a katolikus hitet ezekben az időkben. Az engedelmesség soha nem parancsolhat nekünk olyasmit, ami a hit és a jó erkölcs ellen szól.”

Arra a kérdésre, hogy a hívek milyen gyakorlati eszközöket használhatnak a hit védelmében, az elöljáró rámutatott a kommunikációs eszközök hatékonyságára, valamint a nagy katolikus klasszikusok: a szentek, atyák és egyházdoktorok írásaira.

„Először is – mondta Burke – a híveknek használniuk kell a kommunikációs eszközöket az üzenet terjesztésére, például közzétehetik a klasszikus katolikus hitet hirdető nagy teológusok és megbízható jelenkori szerzők műveit. Ragaszkodjanak ahhoz, hogy beszéljenek a pásztorukkal ezekről a kérdésekről.”

Burke bíboros továbbra is erős támasz az Egyház hiteles tanának és gyakorlatának szókimondó védelmét nagyra értékelő hithű katolikusok számára.

angol nyelvű forrás:
https://www.lifesitenews.com/news/cdl-burke-faithful-catholics-must-remain-in-the-church-hold-bishops-accountable-to-apostolic-tradition/?utm_source=daily-catholic-2022-08-30&utm_medium=email


Real Time Web Analytics