Maike Hickson: Az mRNS feltalálója csatlakozik

Viganò érseknek a „megátalkodottan gonosz”

COVID-zsarnokság elleni szövetség létrehozására szóló

felhívásához„Arra, ami jelenleg a világban zajlik, lehetetlen pusztán közegészségügyi, oltáspolitikai vagy vírusellenes magyarázatot találni, és meg vagyok győződve arról, hogy e mögött a helyzet mögött, amelyben mindannyiunk jogai csorbulnak, egy nagyobb erő áll."

(LifeSiteNews) 2021. november 27-én a LifeSite-nak adott interjújában Dr. Robert Malone, aki 40 évvel ezelőtt feltalálta az mRNS-oltástechnológiát, méltatta Carlo Maria Viganò érsek közelmúltbeli felhívását egy antiglobalista szövetség létrehozására. Erről a felhívásról Dr. Malone azt mondta: „Azt hiszem, pontosan a fején találta a szöget. És szerintem nagy bátorságról és előrelátásról tett tanúbizonyságot.”

Viganò érsek 2021. november 18-án azt javasolta, hogy „szabadítsuk meg az emberiséget ettől a totalitárius rezsimtől, amely magában foglalja minden idők legrosszabb diktatúráinak borzalmait”, felszólította „ a kormányzókat, politikai és vallási vezetőket, értelmiségieket és minden jóakaratú embert, hogy egyesüljenek egy olyan szövetségben, amely kibocsájt egy antiglobalista kiáltványt, pontról pontra cáfolva az Újvilág disztópiájának tévedéseit és eltéréseit, és konkrét alternatívát dolgoz ki a közjó, a kereszténység erkölcsi alapelvei, a hagyományos értékek, az élet és a természetes család védelme, az üzlet és a munka védelme, az oktatás és a kutatás előmozdítása, valamint a közjó által ihletett politikai program konkrét alternatíváinak elrendelése és a Teremtés tisztelete érdekében."

A LifeSiteNews felkereste Dr. Malone-t virginiai otthonában és lovas farmján egy interjú erejéig. Az interjú a LifeSiteNews és a Der Dreizehnte osztrák katolikus újság közös vállalkozásaként készült. Az interjúban Dr. Malone erősen kritizálta a jelenleg vitatott és tervezett oltási rendeleket, a lezárási és maszkviselési politikát, amelyek tanulmányai és kutatásai szerint mind-mind hatástalanok és potenciálisan károsak az emberi egészségre.

Az emberi mozgás, utazás és a társasági összejövetelek szabadságát erősen korlátozó lezárási politika fényében a LifeSiteNews megkérdezte Dr. Malone-t, hogy meg tudná-e magyarázni a közelmúltban Steve Bannon War Room című műsorában tett kijelentéseit a „globális totalitarizmus” veszélyéről, ahogy azt jelenleg alkalmazzák egyes országokban, mint pl. Ausztriában és Ausztráliában.

Az oltási szakértő a lezárásokat a „teve orra” metaforával hasonlította össze: „Amint a teve orra a sátorba kerül, hamarosan az egész teve a sátorban van” – mondta Dr. Malone.

„A nyugati demokráciákban megvan ez a tendencia – őszintén szólva, úgy gondolom, hogy Nagy-Britannia különösen fogékony arra az elképzelésre, - hogy mindezt a közjó érdekében teszik, hogy joguk van akár pszichológiai befolyásolással is meghozni ezeket az intézkedéseket.”

Miközben ezek a demokráciák azt állítják, hogy ezek az intézkedések „korlátozottan, csak egy dolog miatt történnek”, láthatjuk, ahogyan „ez az inkrementalizmus [fokozatosság]” megtörténik – folytatta Dr. Malone. Erre a jelenségre példaként hivatkozott a Great Britain’s Trusted News Initiative nevű kezdeményezésre, amelynek eredetileg az volt a célja, hogy „ellenálljon az offshore politikai érdekek politikai rendszerünkbe való behatolásának”, mostanra pedig „felfegyverezték a vakcina ellenvéleményekkel szemben. Valójában ez a lényeg: más véleményen van a tények és információk értelmezésében.”

Dr. Malone így fejtette ki gondolatait:

„És most… ugyanezt fogják tenni az éghajlatváltozással is. És ki tudja, mi lesz a pszichológiai befolyásolás következő célja? Úgy tűnik, hogy a polgári jogoknak és szabadságjogoknak ez a következetes rombolása az országoknak és a kormányoknak abból a logikájából következik [amelyet az érvelésekhez használnak], hogy mindezt jogosan megtehetik pszichológiai befolyásolások révén. És szerintem ez nagyon aggasztó.”

Ezzel összefüggésben kérte fel a LifeSite Dr. Malone-t, hogy kommentálja azt a tényt, hogy nemrégiben újra-tweetelte Carlo Maria Viganò érseknek egy „antiglobalista szövetség” létrehozására felszólító videós nyilatkozatát.

„Meggyőződésem, ahogyan [Viganò érseknek is], hogy van itt valami, ami túlmutat a vakcinákon és a közegészségügyön” – válaszolta Dr. Malone. „Arra, ami jelenleg a világban zajlik, lehetetlen pusztán közegészségügyi, oltáspolitikai vagy vírusellenes magyarázatot találni, és meg vagyok győződve arról, hogy e mögött a helyzet mögött, amelyben mindannyiunk jogai csorbulnak, egy nagyobb erő áll."

„Vannak kollégáim, akik hosszan beszélnek a gonoszról” – folytatta az orvosszakértő és kutató. „Sokan egyre inkább úgy érzik, hogy itt valami gyökeresen gonosz dolog történik (…) Meggyőződésem, hogy olyan helyzetben vagyunk, amely lényegében egy globális zsarnokság növekedése és terjeszkedése, amely egyeztetett, irányított, a nemzetállamok között összehangolt, és úgy tűnik, hogy összhangban van egy, a befektetési alapok és a globális nyugati tőke zömét képviselő szűk csoport gazdasági érdekeivel.”

Dr. Malone itt is lát párhuzamot saját gondolatai és Viganò érsek gondolatai között: „Ami különösen aggaszt – engem és még sokan másokat, és nyilván az érseket is –, hogy ez a tőke olyan hatalmas, hogy nagyobb hatalma van, mint az egyes nemzetállamoknak.”

Az olasz főpap a következőképpen jellemezte a jelenlegi helyzetet, és ez nagyon hasonló ahhoz, amit Dr. Malone mond:

"Immár két éve tanúi vagyunk egy globális államcsínynek, amelyben a pénzügyi és ideológiai elitnek sikerült hatalmába kerítenie a nemzeti kormányok, az állami és magánintézmények, a média, az igazságszolgáltatás, a politikusok és a vallási vezetők egy részét, akik kivétel nélkül mind ezeknek az új mestereknek a rabságába kerültek, akik hatalmat, pénzt és társadalmi támogatást biztosítanak bűntársaiknak. A tegnapig sérthetetlennek tartott alapvető jogokat a vészhelyzet jegyében lábbal tapossák: ma egészségügyi, holnap ökológiai, utána pedig internetes vészhelyzet lesz.

A LifeSiteNews-nak nyilatkozva Dr. Malone nehezményezte a „transznacionalizmus két évtizeddel ezelőtti felemelkedését az Új Világrendben. Most ez bontakozik ki a szemünk előtt." Meggyőződése, hogy „az egyik alapvető probléma, amely társadalmunkon belüli elszakadáshoz, társadalmunk széttagoltságához , és ahhoz az érzéshez vezet, hogy a dolgoknak nincs értelme, hogy többé nem állunk kapcsolatban egymással, az, hogy arra vagyunk ítélve, hogy a közgazdaságtan nyelvezetét használjuk az emberi állapot leírására.”

Dr. Malone hozzátette, a nyelvezet sokat számít, mert „ a nyelvezet révén az emberi állapotot gazdasági mértékegységekre redukáltuk, és ez alapvetően mindannyiunkat a vagyon növelése folyamatának gazdasági gyalogjaivá tesz”.

„A jó és a rossz valamint a gonosz és a jó tettek nyelvét az ilyen gondolkodásmódban a haszon nyelvével helyettesítették” – tette hozzá az orvos. Most van egy „nagy tőketömb, amely el van választva a nemzetállamoktól”. Ez a tőke „oda nyomul be, ahová akar, és egyetlen elsődleges hajtóerőre reagál, amely a befektetés megtérülése. Nincs erkölcsi iránytűje. Ennek nincs erkölcsi összetevője. Csak a befektetés további megtérülésének lehetőségére reagál.”

Dr. Malone szerint az a probléma ezzel a fajta tőkével, hogy mára „olyan nagy, hogy képes politikát, gazdaságpolitikát és nemzeti politikát diktálni a különböző nemzetállamokban. És ez a tőke megszerezte az összes fő médiát, az összes Big Tech céget és az összes nagyobb vakcina- és gyógyszergyártó céget. És… ezért képes globálisan összehangolva működni.” A „vállalati és állami érdekek fúziója” „globális”, Dr. Malone ezért nevezi ezt „globális totalitarizmusnak”.

Malone szemében az teszi ezt a fejleményt olyan gonosszá, hogy ennek a tőkének „nincs belső erkölcse”.

A LifeSiteNewsnak ezt mondta: „Eredetileg azt terveztem, hogy az Önök segítségével megpróbáljam elérni a Vatikánt.” Dr. Malone kifejtette, hogy nincs kapcsolata a muszlim közösséggel, „de legalább van némi keresztény alapom . Ez az én alapkultúrám, és véleményem szerint a nyugati világban, ha van megmaradt erkölcsi tekintély a világon, akkor az a Katolikus Egyház uralkodó erkölcsi tekintélye.”

Dr. Malone abban reménykedett, amikor megpróbálta elérni a Vatikánt, hogy az Egyház fel fogja emelni a szavát ez ellen a globális totalitarizmus ellen. „És abban reménykedtem, hogy a Katolikus Egyház itt elvi álláspontot fog foglalni, és úgy foglal állást, hogy ez helytelen, ez alapvetően ellentétes az emberiséggel” – mondta.

„Ezért támogattam [Viganò] érseket, mert az érsek úgy tűnik, hisz ezekben az alapfogalmakban, és rendkívül erős nyelvezetet használt. Nagyon megdöbbentett az érsek bátorsága [hogy ilyen szabadon beszélt] ezekről a dolgokról. És azt is éreztem, hogy egy őt is kicsit igazolja, hogy ha valaki egy másik tudományágból, más vonatkoztatási keretben, más tradícióból jön, és mégis ugyanazokra a következtetésekre jutott, mint ő.”

Mattias Desmetnek, a hollandiai Genti Egyetem klinikai pszichológia professzorának a meglátásairól szólva Dr. Malone megemlítette a professzor „tömegpszichózis érvelését”. Desmet azzal érvel, hogy „ők [az emberek] valójában hipnotizálva vannak, és a lakosság nagy része hipnotizált lett”. Dr. Malone ezután összehasonlította jelenlegi helyzetünket azzal, ami „a német néppel az 1930-as és 1920-as években történt, ennek ahhoz hasonló pszichológiai gyökerei vannak”.

Dr. Malone elmagyarázta, hogy ez az elmélet „megmagyarázni látszik sok olyan viselkedést, amelyek egyébként megmagyarázhatatlanok, mint például az agressziónak és a méregnek ez a szélsőséges szintje, amelyet mindenkire fújnak, aki a domináns narratívával bármi ellentéteset állít, mint Ön a LifeSiteNewsnál. Ezt a legszemélyesebben támadják. Mérgező agresszív támadásokról van szó, amelyek nem alapulnak semmilyen adatokra vagy információra.”

Tovább összegezve Desmet professzor gondolatait, Dr. Malone azt mondta, hogy a professzor arra számít, hogy „a globális totalitarizmusnak ez az időszaka végig fog söpörni rajtunk”. Ebben az összefüggésben fontos a „helyi közösségépítés gondolatának” a népszerűsítése.

Dr. Malone tehát hangsúlyozza annak fontosságát, hogy „helyi közösségeken belüli kapcsolatokat építsünk ki” annak orvoslásaként, bármi is fog történni. Kifejtette, az ilyen közösségek építése ezt jelenti: „névjegylisták készítése, különösen az idősekről a közösségen belül. Legyen szó akár templomról, akár városházáról, bármilyen politikai és társadalmi felépítésű is legyen a közösség, próbáljon közösséget építeni, névjegyzékeket, híváslistákat építeni, kapcsolatot tartani egymással, és különösen a magas kockázatú csoportokkal, az idősekkel stb. Javasolta továbbá a korai kezelési protokollokat tartalmazó dokumentumok kinyomtatását, például az FLCCC (Front Line Covid Critical Care Alliance) által javasoltakat.

„Így szabadulunk meg a tömegpszichózistól, és ez Mattias gondolata: ráébreszthetjük az embereket, hogy a globális totalitarizmus nagyobb veszélyt jelent, mint a vírus. (…) Ez a gyógymód. Ez az igazi gyógymód. Ez a tömegpszichózisnak, a tömegek őrületének, annak a betegségnek a gyógymódja, amelyet Mattias Desmet diagnosztizált nekünk.” – zárta Malone.

A közösségépítés szükségességével összefüggésben a LifeSiteNews rámutatott, hogy így „szó szerinti értelemben és filozófiailag is antiglobalista szövetséget alkotnánk, ahogyan azt Vigano érsek javasolta”.

A LifeSiteNews átfogó oldalt készített a COVID-19 vakcinákról, amely ITT megtekinthető.

forrás: https://www.lifesitenews.com/blogs/global-totalitarianism-is-a-bigger-threat-than-the-virus-mrna-pioneer-on-rise-of-covid-tyr


Real Time Web Analytics