Ferenc pápa a „globális kormányzás”

konferencián azt mondta, hogy a COVID után

többé már nem lehet „visszatérni a normalitásba”A párizsi békefórumon felszólaló Ferenc pápa támadta a „normalitáshoz való visszatérés” gondolatát, mondván, hogy az „az önellátás, a nacionalizmus, a protekcionizmus, az individualizmus és az elszigeteltség által inspirált régi társadalmi struktúrákhoz való visszatérést jelentené”.

(LifeSiteNews) – A globalista kötődésű párizsi békefórumhoz intézett üzenetében, amelyen abortuszpárti és LMBTQ-párti vezetők is részt vettek, Ferenc pápa elítélte a „normalitásba való visszatérésre” irányuló minden vágyat, amelyet „igazságtalanság” jellemez, és ehelyett „egy új kiutat” vázolt fel.

A pápa november 11-én, a 4. párizsi békekonferencián elhangzott üzenetében azt állította, hogy az emberiség „történelmi pillanat” és „választás” előtt áll.

Nem tudunk „visszatérni többé a normalitásba”

Ferenc pápa támadta az „úgynevezett „normalitásba való visszatérés” gondolatát, amelyben „a gazdagság és a gazdasági növekedés egy kisebbség számára volt fenntartva”, és amelyben a földet beszennyezte „az erőforrások rövidlátó kiaknázása a szemeteléssel és az „eldobható” fogyasztói szemlélettel.”

„A normalitáshoz való visszatérés azt is jelentené, hogy visszatérünk a régi társadalmi struktúrákhoz, amelyeket az „önellátásra való törekvés, a nacionalizmus, a protekcionizmus, az individualizmus és az elszigeteltség” inspirált, és kizárják legszegényebb testvéreinket” – mondta Ferenc pápa. – Ezt a jövőt akarjuk választani?

A világot „globalizáltnak, de széttöredezettnek” nevezve Ferenc a jelenlegi „döntéseket” úgy fogalmazta meg, mint amelyek „meghatározzák a jövő nemzedékek „pályáját”.

„Ezért van szükségünk egy új kiútra; együtt kell dolgoznunk, hogy jobbak legyünk, mint korábban” – folytatta.

XXIII. János Pacem in Terris című művét idézve Ferenc azt írta, hogy ennek a folyamatnak az első lépései „a teljes leszerelés melletti konkrét kollektív elkötelezettségen” alapulnak.

Miközben Ferenc a COVID-korszakot „a világot megrázó nagy viharnak” nevezte, kijelentette, hogy a COVID felfedte „társadalmunk és életmódunk korlátait és hiányosságait”. Ökumenikus mozgalmat – „a keresztény hagyományt, különösen az Egyház társadalmi tanítását, valamint más vallási hagyományokat” – szorgalmazott, amely megmutatja, hogy „az igazságtalanság és az erőszak nem elkerülhetetlen, nem ez a sorsunk”.

„Ne hagyjuk ki ezt a lehetőséget világunk jobbítására; hogy határozottan igazságosabb módszereket alkalmazzunk a béke előmozdítására és építésére” – tette hozzá Ferenc. "Ezzel a meggyőződéssel ki lehet alakítani olyan gazdasági modelleket, amelyek mindenki igényeit szolgálják, miközben megőrzik a természet ajándékait, valamint olyan előrelátó irányelveket, amelyek elősegítik az emberiség családjának integrált fejlődését."

Békefórum: Abortuszpárti, globális és pénzügyi vezetők részvételével

Az immár negyedik alkalommal megrendezett párizsi békefórum célja többek között: „az álhírek elleni küzdelem”, „a férfiak és nők közötti egyenlőség elérése”, a COVID-19-re való reagálás, valamint a „kapitalizmus megreformálása” és a „mesterséges intelligencia által történő kormányzás”.

Maga a Fórum összegyűjtötte a „globális kormányzás legfontosabb szereplőit”, hogy „konkrét megoldásokat dolgozzanak ki a Covid-19 világjárvány által támasztott óriási kihívásokra, és javítsák a globális kormányzást a Covid-19 idején”.

A fórum hivatalos partnerei többek között szerepelt Bill Gates Microsoft Corporation-ja; Soros György Nyílt Társadalom Alapítványai; a Bill és Melinda Gates Alapítvány; a Rockefeller Alapítvány; valamint különféle bankok és Big Tech entitások, például a YouTube és a Twitter.

Míg a jelenlévő nemzeti vezetők közül többen szigorú COVID-korlátozásokat vezettek be, amelyek megtiltják a nagy összejöveteleket saját országaikban, a Békefórumon több mint 1000 résztvevő gyűlt össze Párizsban.

Ferenc pápa ezekhez a résztvevőkhöz intézte üzenetét, és arra kérte őket, hogy „fogadják el azt a kihívást, hogy a válságot „valós lehetőségként tekintsük a megtérésre és a változásra, hogy újragondoljuk életmódunkat, valamint gazdasági és társadalmi rendszereinket”.

A pápa nem említette meg a súlyos COVID-korlátozások egyetlen aspektusát sem, hogy társadalmi szorongást okoz, nem említette sem Istent, sem a Fórum tagjai által okozott erkölcsi válságokat.

Ferenc pápa egyre erősödő kapcsolatai globális, életellenes szervezetekkel

Ferenc üzenete csupán egy azon közelmúltbeli fellépései közül, amelyekben a katolikusellenes célok mellett elkötelezett globális nagyvállalatokhoz igazodik.

A pápa felhívása a társadalom szerkezeti változására márciusi üzenetének folytatása, amikor „új világrendre” szólított fel, összekapcsolva az üdvösség fogalmát e „rend” előmozdításával, és egy zöld, földi központú napirenddel.

Ezután a Világbankhoz és a Nemzetközi Valutaalaphoz (IMF) fordult, ismét „globális kormányzást”, univerzális vakcinákat szorgalmazva, és nehezményezte az „ökológiai adósságot”, amellyel „magának a természetnek” tartozunk.

Ferenc pápa saját maga kezdeményezte, hogy az ENSZ-szel és a globalista nagyvállalatokkal szövetkezve előmozdítsa a kapitalizmus új „gazdasági rendszerét”, és biztosítsa az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljainak (SDG) az elérését. Többek között ezek a partnerségek a „fenntartható életmódot”, a „nemek közötti egyenlőséget” és a „globális állampolgárságot”, míg maguk az SDG-k a „szexuális és reproduktív egészségügyi szolgáltatásokat” támogatják.

A Párizsi Fórumon tartott beszédet követő napon Ferenc több dicsérő üzenetet küldött az abortuszpárti UNESCO-ügynökségnek, „a Szentszék kiváltságos partnerének” nevezve a népek közötti béke és szolidaritás közös szolgálatában.

Felszólította továbbá a COP26 klímaváltozási konferenciát, hogy sürgősen hajtsák végre az abortuszpárti 2015-ös párizsi klímaegyezmény céljait.

Úgy tűnt, hogy Ferenc sorai a kulcsfontosságú globalista és a Világgazdasági Fórum (WEF) alapítója, Klaus Schwab érzelmeit visszhangozzák, aki kitalálta a zöld pénzügyi programmal alátámasztott, katolikusellenes „Nagy Újraindítást", megemlítve a „fosszilis tüzelőanyag-támogatások visszavonását” és egy új pénzügyi rendszert, amely „befektetéseken” alapul, amelyek elősegítik az „egyenlőséget és a fenntarthatóságot”, valamint egy „zöld” városi infrastruktúra kiépítését.

A Schwab, az IMF és a világ számos legbefolyásosabb bankja (beleértve a Világbankot is) valójában már elkötelezte magát amellett, hogy érvényesíteni fogja a Nagy Újraindítás (Great Reset) zöld programját, és úgy tűnik, hogy az ilyen zöld irányelvek betartását a jövőben a pénzügyi forrásokhoz történő hozzáférés kritériumává teszik.

Ferenc azzal is kifejezte Schwabhoz fűződő rokonszenvét, hogy nyolcéves pápasága alatt négy alkalommal intézett beszédet a WEF-hez, és lehetővé tette az éves vatikáni kerekasztal-beszélgetést Davosban, a WEF éves konferencia helyszínén Svájcban.

forrás: https://www.lifesitenews.com/news/no-return-to-normality-pope-francis-tells-pro-abortion-global-governance-conference/


Real Time Web Analytics