Viganò érsek figyelmezteti az

amerikai püspököket a COVID oltás kapcsán:

A Nagy Újraindítás (Great Reset) "krónikusan beteg

emberek milliárdjait akarja"A sok bíboros és püspök hallgatása, valamint a védőoltási kampány felfoghatatlan népszerűsítése a Szentszék által a példátlan cinkosságnak egy olyan formája, amely nem folytatódhat tovább.

(LifeSiteNews) – A szerkesztő megjegyzése: Carlo Maria Viganò érsek úgy döntött, hogy nyilvánosságra hozza egy október 23-án kelt levelét, amelyet Luis F. Ladaria SJ bíborosnak, a Hittani Kongregáció prefektusának, José Gomez érseknek, az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciájának elnökének, valamint az Amerikai Egyesült Államok összes püspökének küldött el.

Eminenciás Uraim,

Méltóságos Uraim,

Gómez érsek, levelemmel Önhöz , mint az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciájának az elnökéhez fordulok, valamint Önökhöz, Ladaria és Müller bíborosok, hogy fontoljanak meg néhány komoly dolgot az úgynevezett Covid-19 elleni védőoltásokkal kapcsolatosan.

Úgy gondolom, hogy a kérdésnek vannak olyan aspektusai, amelyek most megengednek összetettebb értékelést arról, hogy mik is ezek a gyógyszerek, és milyen hatásokat okoznak; ennek az értékelésnek el kellene elvezetnie egy, az Egyház Tanítóhivatalával összhangban álló, a gyógyszergyártók vagy a média által közölt elfogult információktól nem befolyásolt kollegiális állásponthoz.

1. A Hittani Kongregáció hírlevelének a tárgya

Az egyes Covid-19 elleni vakcinák használatának erkölcsösségéről szóló hírlevelet tavaly adták ki, amikor mind a génszérum, mind annak összetevőire vonatkozóan még nem álltak rendelkezésre teljes körű adatok. Hangsúlyozom, hogy a hírlevél tárgya „a Covid-19 elleni vakcinák használatának erkölcsi vonatkozásaira korlátozódik, amelyeket két magzatból származó szövetekből származó sejtvonalakból fejlesztettek ki, amelyek nem spontán vetélést szenvedtek elv” [1], és kijelenti, hogy „[nem] áll szándékunkban megítélni ezeknek a vakcináknak a biztonságosságát és hatékonyságát, bár ez etikailag releváns és szükséges lenne, mivel ez az értékelés az orvosbiológiai kutatók és a gyógyszerügynökségek felelőssége.”[2] A biztonság és hatékonyság így nem képezi a Hírlevél tárgyát, amely a „használat erkölcsösségéről” szóló véleménynyilvánítása során tehát nem is fejt ki véleményt e gyógyszerek „előállítási erkölcsösségéről”.

2. A vakcinák biztonságossága és hatékonysága

Az egyes vakcinák biztonságosságát és hatékonyságát általában több évig tartó kísérleti időszak után határozzák meg. Ebben az esetben az egészségügyi hatóságok úgy döntöttek, hogy a tudományos közösség szokásos gyakorlata, a nemzetközi szabványok és az egyes nemzetek törvényei alóli kivételként kísérleteket végeznek a világ teljes lakosságán. Ez azt jelenti, hogy a teljes populáció abban a helyzetben találja magát, hogy saját kockázatára kell elszenvednie a vakcina káros hatásait, miközben a normális kísérletezés általában önkéntes alapon történik és korlátozott számú alanyon végzik el, akiket fizetnek ezért.

Azt hiszem, egyértelmű, hogy ez egy kísérleti gyógyszer, amelyet nem hagytak jóvá [3], hanem csak az illetékes szervek engedélyezték beadásra; mint ahogy szerintem az is nyilvánvaló, hogy vannak olyan orvosi kezelések, amelyeknek nincs mellékhatása, még akkor is, ha az egészségügyi intézmények – WHO, CDC, EMA – és a fősodor média szisztematikusan bojkottálja őket. Még ha az Egyháznak erkölcsi értékelést is kellene adnia a rendelkezésre álló különféle kezelésekről – amelyek egy része abortált magzatból származó sejtvonalakkal előállított gyógyszerekkel történik, mint például a vakcinák –, meg kell ismételni, hogy vannak olyan hatékony kezelések, amelyek meggyógyítják a betegeket és lehetővé teszi számukra, hogy állandó természetes immunvédelmet alakítsanak ki, amit a vakcinák nem tesznek meg. Ezen túlmenően ezek a kezelések nem okoznak komoly mellékhatásokat, mivel az alkalmazott gyógyszerek évtizedek óta engedélyezettek.

Más nemrégiben kifejlesztett kezelések abszolút hatékonyak, olcsók, és nem jelentenek veszélyt az őket igénybevevőkre: ez a helyzet az olasz orvos Giuseppe De Donno által tanulmányozott és nagy sikerrel alkalmazott plazmakezelésével.[4]

A gyógyszergyárak és az általuk finanszírozott orvosok erősen elutasították és bojkottálták a hiperimmun plazmával történő kezelést, mert az nem kerül semmibe, és haszontalanná teszi az analóg terápiát, amelyet a monoklonális sejtekkel méregdrágán végeznek laboratóriumokban.

A nemzetközi szabványok előírják, hogy kísérleti gyógyszer csak hatékony alternatív kezelés hiányában engedélyezhető forgalmazásra: ezért az USA-ban és Európában a gyógyszerügynökségek megakadályozták a bizonyítottan hatékony hidroxiklorokin, ivermektin, hiperimmun plazma és egyéb terápiák alkalmazását. Nem kell emlékeztetni arra, hogy ezeket az ügynökségeket, a WHO-val együtt, szinte teljes egészében a gyógyszergyárak és a hozzájuk kapcsolódó alapítványok finanszírozzák, és hogy a legmagasabb szinteken nagyon súlyos összeférhetetlenség áll fenn[5], amelyről a média vétkes módon hallgat.[6] Az oltások erkölcsösségének értékelése során az Egyház nem hagyhatja figyelmen kívül ezeket az elemeket, mivel azok a tudományos információk manipulálását idézik elő, az egyházi Hatóság erkölcsi jogszerűségről szóló ítéletei pedig ezek alapján születtek.

3. Ezek a kísérleti gyógyszerek a szó szoros értelemben véve nem vakcinák

A Hittani Kongregáció, bár nem nyilvánít véleményt az úgynevezett vakcinák hatékonyságáról és biztonságosságáról, mégis „oltóanyagként” definiálja őket, természetesnek tekintve, hogy ténylegesen immunitást adnak, és megvédik az embereket az aktív és passzív fertőzéstől. Ezt az elemet cáfolják a világ összes egészségügyi hatóságától és a WHO-tól érkező nyilatkozatok, amelyek szerint a beoltott emberek megfertőződhetnek, és súlyosabban fertőzhetnek meg másokat, mint azok, akik nem kaptak védőoltást [7], és azt tapasztalják, hogy immunvédekezésük drasztikusan leromlott, lecsökkent, ha nem is semmisült meg teljesen.

Egy nemrégiben készült tanulmány megerősíti, hogy a génszérum szerzett immunhiányos formákat okozhat azoknál, akik ezt kapják.[8] Ezért a „vakcináknak” nevezett gyógyszerek nem esnek bele a vakcina hivatalos definíciójába, amelyre a CDF megjegyzése feltehetően utal. Valójában a „vakcina” olyan gyógyászati készítmény, amelynek célja védő antitestek termelésének indukálása a szervezetben, specifikus rezisztenciát biztosítva egy adott fertőző betegséggel (vírusos, bakteriális, protozoon) szemben. Ezt a definíciót a WHO a közelmúltban módosította, mert különben nem vezethettek volna be olyan anti-Covid gyógyszerek, amelyek nem indukálják védő antitestek termelődését, és nem adnak specifikus rezisztenciát a SarsCoV-2 fertőző betegséggel szemben.

Továbbá, míg az mRNS-szérumok veszélyesek a genetikai vonatkozásaik miatt, az AstraZeneca szérum még károsabb lehet, amint azt a legújabb tanulmányok mutatják.[9]

4. A vakcinák költsége és a haszna közötti arányosság

A Hittani Kongregáció csak a vakcinák felhasználása erkölcsösségének értékelésére korlátozódva nem veszi figyelembe a génszérum feltételezett előnyei és a rövid és hosszú távú mellékhatásai közötti arányosságot. Világszerte exponenciálisan növekszik a vakcinázást követő halálesetek és súlyos betegségek száma:[10] mindössze kilenc hónap alatt ezek a vakcinák több halálesetet okoztak, mint az elmúlt harminc év összes vakcinája.[11] Nem csak ez: sok országban – például Izraelben[12] – az oltás utáni halálozások száma mostanra meghaladja a Covid miatti halálozások számát.[13]

Megállapítva, hogy az oltóanyagként értékesített gyógyszerek nem járnak jelentős előnnyel, ellenkezőleg, a halálozások vagy súlyos patológiai esetek nagyon magas százalékát okozhatják[14] még olyan személyeknél is, akik számára a Covid nem jelent veszélyt[15], nem gondolom, hogy arra a következtetésre juthatunk, hogy van arányosság a lehetséges károk és a lehetséges haszon között.

Ez tehát azt jelenti, hogy súlyos erkölcsi kötelesség megtagadni az oltást, mint maradandó károsodások[16] vagy a halál lehetséges és közeli okait. Előnyök hiányában tehát nem kell kitenni magunkat a beadással járó kockázatoknak, hanem éppen ellenkezőleg, kötelességünk azt kategorikusan megtagadni.

5. Új adatok abortált magzati sejtvonalak jelenlétéről

A Pfizer vezetőitől a közelmúltban megjelentek nyilatkozatok, amelyek azt mutatják, hogy az mRNS génszérumok abortált magzati anyagot tartalmaznak, amelyeket nemcsak az eredeti vakcina előállításához, hanem annak sokszorosításához és nagy mennyiségben történő előállításához is felhasználtak,[17] és semmi sem utal arra, hogy más gyógyszergyárak kivételt képeznének. Joseph Strickland püspök[18] is kifejezte magát ezzel kapcsolatban, és arra kérte a híveket, hogy „mondjanak nemet. Nem kell megtenni valamit csak azért, mert ezt parancsolják neked, és ki tudja, mi lesz a következő őrültség.” Ez abszolút erkölcstelenné teszi ezeknek a gyógyszereknek az alkalmazását, mint ahogyan erkölcstelen és elfogadhatatlan az árva gyerekeken kikísérletezett gyógyszerek használata is.[19]

6. A terhes anyákra és szopós csecsemőkre gyakorolt hatások

Egy másik szempont, amelyet figyelembe kell venni, az a súlyos mellékhatások konkrét veszélye a várandós anyákra, és még súlyosabbak az újszülöttekre: az Egyesült Államokban 675 vetélés történt beoltott anyáknál, az Egyesült Királyságban pedig 521 szopós csecsemő halt meg.[20] Emlékeztetni kell arra, hogy az úgynevezett Covid elleni védőoltások esetében nem az aktív éberséget vezették be, hanem csak a passzív éberséget, amely megköveteli, hogy a betegek maguk jelentsék be a nemkívánatos eseteket; ez azt jelenti, hogy a káros hatásokra vonatkozó adatokat legalább tízszeresére kell szorozni.

7. A vakcinák összetevői

Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a génszérumok összetevőit továbbra is üzleti titokként kezelik, még akkor is, ha már több tanulmány is elemezte a vakcinák tartalmát[21], ezért még nem lehet teljes mértékben értékelni a többi kritikus elemet és azok hosszú távú hatásait, mert a világ népességét érintő kísérletezés csak 2023/2025-ben ér véget, és nem tudni, hogy az újonnan elfogadott technológiának genetikai szinten milyen hatásai vannak.[22] A grafén jelenléte a beadott dózisokban, amelyről számos laboratórium számolt be, amely elemezte annak tartalmát[23], arra utal, hogy az úgynevezett vakcinák használatának kényszerítése – a már bizonyítottan hatásos kezelések szisztematikus bojkottjával együtt[24] – minden olyan beoltott emberi lénynek, - aki csatlakozni fog vagy már csatlakozott a Gondolatok Internetéhez (Internet of Things)[25] - a nyomonkövetését szolgálja az adótornyokból és műholdakról [26] sugárzott 2,4 GHz-es vagy magasabb mikrohullámú frekvenciájú kvantumkapcsolatokon keresztül. Annak bizonyítékaként, hogy ezek az információk nem egy összeesküvés-elméletek fantáziájának gyümölcsei, megemlítjük, hogy az Európai Unió két, a technológiai innovációnak szentelt projektet választott ki egy pályázat nyertesének: „Az emberi agy” és a „Grafén”. Ez a két projekt egy-egy milliárd eurós finanszírozásban részesül a következő tíz évben[27].

Bízom benne, hogy Excellenciád, Gomez Érsek, komolyan figyelembe veszi ezeket a megfigyeléseimet – amelyeket gondosan ellenőriztettem magasan képzett katolikus orvosokkal[28] – az Egyesült Államok Püspöki Konferenciájának tagjaival együtt, akik a plenáris ülésen össze fognak gyűlni 2021. november 15. és 18. között Baltimore-ban, így felülvizsgálják és frissítsék az Egyesült Államok Katolikus Egyházának az úgynevezett vakcinákkal kapcsolatos hivatalos álláspontját. Hasonlóképpen arra kérem Őeminenciája Ladaria bíboros urat, hogy a lehető leghamarabb folytassa le a Hittani Kongregációnak Az egyes Covid-19 elleni vakcinák erkölcsösségéről szóló Hírlevelének felülvizsgálatát.

Tisztában vagyok vele, hogy lehet, hogy rendkívül népszerűtlen az úgynevezett vakcinák ellen állást foglalni, de az Úr nyájának pásztoraiként kötelességünk elítélni azt a most zajló szörnyű bűntényt, amelynek célja több milliárd krónikusan beteg ember létrehozása valamint milliók és milliók kiirtása a Világgazdasági Fórum elnöke, Klaus Schwab által megfogalmazott, a világ intézményei és szervezetei által jóváhagyott „Nagy Újraindítás”(Great Reset) pokoli ideológiája alapján.[29]

Annyi bíboros és püspök hallgatása, valamint a védőoltási kampány felfoghatatlan előmozdítása a Szentszék által, a példátlan cinkosság egy formája, amely nem folytatódhat tovább. El kell ítélni ezt a botrányt, ezt az emberiség elleni bűnt, ezt a sátáni fellépést Isten ellen

Napról napra emberek ezrei halnak meg, vagy érinti egészségüket az az illúzió, hogy az úgynevezett vakcinák megoldást jelentenek a járványhelyzetre. A Katolikus Egyház Isten és az egész emberiség előtti kötelessége, hogy a legnagyobb határozottsággal elítélje ezt a hatalmas és szörnyű bűnt, világos iránymutatást adva, és állást foglalva azokkal szemben, akik egy áltudomány nevében, a halált akaró gyógyszeripari vállalatok és a globalista elit érdekeinek alárendelik magukat. Teljesen elképzelhetetlen, hogy a magát szintén „katolikusként” definiáló Joe Biden hogyan kényszerítheti ki 28 millió 5 és 11 év közötti gyerek oltását[30], már csak azért is, mert gyakorlatilag nulla a kockázata annak, hogy kifejlődhessen bennük a SARS-CoV-2 betegség. A Szentszéknek és a Püspöki Konferenciának kötelessége határozottan ítélkezni e tekintetben, valamint azokkal a nagyon súlyos mellékhatásokkal kapcsolatban, amelyek a kísérleti génszérummal beoltott gyermekeknél jelentkezhetnek.[31]

Ugyanilyen elengedhetetlen, hogy az Egyesült Államok Püspöki Konferenciája beavatkozzon a vallási mentesség előmozdítása és a sok ordinárius által a papjaikra e tekintetben elrendelt tilalmak azonnali visszavonása érdekében. Hasonlóképpen, a szeminaristák és a vallási közösségek jelöltjeire vonatkozó összes oltási követelményt vissza kell vonni. Ehelyett egyértelmű útmutatást kell adni a vakcina beadásával kapcsolatos veszélyekről és súlyos erkölcsi következményeiről.

Bízom benne, hogy figyelembe fogja venni ennek a témának a különös súlyát és egy olyan beavatkozás sürgősségét, amely az Evangélium által megvilágosított és a tanításához hűséges, a lelkek üdvösségét (salus animarum) szolgálja, amelyet az Egyház pásztorainak kötelessége támogatni és megvédeni.

In Christo Rege,

+ Carlo Maria Viganò érsek

Amerikai Egyesült Államok volt apostoli nunciusa

[1] Congregation for the Doctrine of the Faith, Note on the morality of using some anti-Covid-19 vaccines, 21 December 2020.
[2] Ibid.
[3] Senator Ron Johnson: We don’t have an FDA-approved vaccine in the US. The vaccine (Pfizer Comirnaty) available in Europe is approved, but the vaccine (Pfizer BNT162b2) used in America only has the use of emergency clearance. – Cfr. https://twitter.com/ChanceGardiner/status/1445262977775534081?s=20
[4] Cf. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32838270/ e https://alloranews.com/covid-19/giuseppe-de-donno-hyperimmune-plasma-doctor-takes-own-life/
[5] Pfizer has now hired 22 separate lobbying firms, all in Washington, DC, to craft drug policy in the United States. Yes, that’s the accurate #. TWENTY TWO lobbying firms. Tons of top Congressional staffers & fmr WH officials have been recruited to push Pfizer’s agenda in DC. – Cf. https://twitter.com/JordanSchachtel/status/1444661196792205316
[6] Founders and researchers of pharmaceutical firms have been replaced by investment funds that seek only economic results and now finance #OMS and #EMA who decide on vaccines – Cf. https://twitter.com/CathVoicesITA/status/1448173045248581632?s=20 | In Italy there are 32000 doctors paid by BigPharma – https://www.ogginotizie.eu/ogginotizie/in-rete-il-report-aifa-32000-medici-pagati-dalle-case-farmaceutiche/
[7] Cf. https://tv.gab.com/channel/white__rabbit/view/breaking-pfizer-scientists-your-covid-antibodies-615b96bcd7e866584941980f and https://www.lifesitenews.com/news/ontario-er-doctor-resigns-over-mandatory-vaccines-and-falsehoods/ > Ontario doctor resigns over forced vaccines, says 80% of ER patients with mysterious issues had both shots.
[8] Cf. https://twitter.com/alexgiudetti/status/1448528719673430016 and https://theexpose.uk/2021/10/10/comparison-reports-proves-vaccinated-developing-ade/ > A comparison of official Government reports suggest the Fully Vaccinated are developing Acquired Immunodeficiency Syndrome.
[9] Cf. https://climatecontrarian.com/2021/05/28/revealed-why-the-oxford-astrazeneca-jab-is-even-more-dangerous-than-the-mrna-vaccines/
[10] Autopsies performed in Germany on deaths after the vaccine, the study of pathologists, 50% of deaths after the second dose were caused by the vaccine. – Cf. https://corrierequotidiano.it/cronaca/morti-da-vaccino-patologi-il-50-dopo-la-seconda-dose/
[11] In just 9 months, death reports from Covid-19 preparations have reached 50% of ALL post-vaccine deaths administered in 30 years in the US – Cfr. https://infovax.substack.com/p/in-soli-9-mesi-le-segnalazioni-di – See also https://wonder.cdc.gov/controller/saved/D8/D188F890
[12] Cf. https://visionetv.it/israele-terza-dose-il-ministero-rassicura-ma-i-cittadini-indignati-replicano-in-massa/ and https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/seav-25092021
[13] Cf. https://twitter.com/bisagnino/status/1448644321327022090?s=20 and https://infovax.substack.com/p/morti-per-covid-19-prima-e-dopo-le and https://infovax.substack.com/p/i-tassi-di-miocarditi-post-vaccino
[14] 155,501 anaphylactic reactions reported to VAERS, with 41% of cases attributed to Pfizer – Cf. https://twitter.com/ChanceGardiner/status/1446184707964739584?s=20 and https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=AGE&EVENTS=ON&SYMPTOMSSMQ=21&VAX=COVID19&STATE=NOTFR
[15]– The post-vaccine myocarditis rates found in young Americans (12-15 years) are 19 TIMES higher than the normal background values for these age groups. – Cfr. https://infovax.substack.com/p/i-tassi-di-miocarditi-post-vaccino | Also see https://www.sirillp.com/wp-content/uploads/2021/10/Letter-Regarding-Covid-19-Vaccine-Injuries-Dr-Patricia-Lee.pdf | Investigation: Deaths among Teenage Boys have increased by 63% in the UK since they started getting the Covid-19 Vaccine according to ONS data. – Cf. https://theexpose.uk/2021/10/04/teen-boy-deaths-increased-by-63-percent-since-they-had-covid-vaccine/
[16] In Turkey, Dr. Fatih Erbakam, leader of the Welfare party, denounces the birth of children with tails, 3 arms, 4 legs, after the vaccination of parents, against Covid. – Cf. https://www.lapekoranera.it/2021/10/08/turchia-vaccino-dott-fatih-erbakam-i-bambini-nascono-con-la-coda-con-3-braccia-e-4-gambe-video/
[17] The COVID-19 vaccine was developed using a fetal cell line. So were Tylenol, ibuprofen…and ivermectin. – Cf. https://vajenda.substack.com/p/the-covid-19-vaccine-was-developed | Pfizer Whistleblower Releases Emails Hiding ‘Fetal Cell’ Usage From Public – Cf. https://thecharliekirkshow.com/columnists/charlie-kirk/posts/pfizer-whistleblower-releases-emails-hiding-fetal-cell-usage-from-public | Pfizer Told Scientists To Coverup Use Of Aborted Human Fetal Tissues In Making Vaccines Says Whistleblower – Cf. https://greatgameindia.com/coverup-aborted-fetal-tissues-vaccines/ and https://twitter.com/ChanceGardiner/status/1446120608970932231 | Process-related impurities in the ChAdOx1 nCov-19 vaccine. – Cf. https://www.researchsquare.com/article/rs-477964/v1
[18] US bishop slams Pfizer after emails show company wanted to hide jab’s connection to abortion – Cf. https://www.lifesitenews.com/news/us-bishop-slams-pfizer-after-emails-show-company-wanted-to-hide-jabs-connection-to-abortion/
[19] Pfizer stand accused of experimenting on orphan babies to test their Covid-19 vaccine. – Cf. https://theexpose.uk/2021/10/01/breaking-pfizer-stand-accused-of-experimenting-on-orphan-babies-to-test-their-covid-19-vaccine/ [
20] «CDC issues an urgent warning strongly recommending the vaccination of pregnant women», despite not having enough studies, 675 abortions in vaccinated mothers in the USA, 521 in the UK, babies who died during breastfeeding from vaccinated mothers, and Pfizer who will carry out the study only in the 2025
Cf. https://twitter.com/ChanceGardiner/status/1443701760833511426?s=20
[21] CoV-19 Vaccine Ingredients Revealed: Scanning and transmission electron microscopy reveals PEG, graphene oxide, stainless steel and even a parasite.
Cf. https://www.databaseitalia.it/rivelati-ingredienti-dei-vaccini-cov-19-microscopia-elettronica-a-scansione-e-trasmissione-rivela-ossido-di-grafene-acciaio-inossidabile-e-anche-un-parassita/
[22] See the interview to Jean-Bernard Fourtillan, professor and expert in pharmacology and toxicology: https://twitter.com/Side73Dark/status/1448316251663736840?s=20
[23] Dr. Mariano Amici, Graphene and PEG oxide in vaccines:

https://www.marianoamici.com/ossido-di-grafene-e-peg-nei-vaccini/
[24] Prof. Peter McCullough, pioneer of early care, has a cracked voice evoking the abandonment to death of elderly patients.
Cf. https://twitter.com/ChanceGardiner/status/1446240498029670405?s=20
[25] World Economic Forum, These are the top 10 tech trends that will shape the coming decade, according to McKinsey
Cf. https://www.weforum.org/agenda/2021/10/technology-trends-2021-mckinsey?utm_source=twitter&utm_medium=social_scheduler&utm_term=Technological+Transformation&utm_content=13/10/2021+11:30
[26] Exclusive: Pfizer patent approved for monitoring vaccines around the world – Cf. https://www.databaseitalia.it/esclusivo-brevetto-pfizer-approvato-per-il-monitoraggio-dei-vaccinati-in-tutto-il-mondo-tramite-microonde-e-grafene
[27] EU: The greatest research excellence award for the “Graphene” and “Human Brain” projects – Cfr. https://www.isprambiente.gov.it/it/archivio/notizie-e-novita-normative/notizie-ispra/2013/01/ue-il-piu-grande-premio-di-eccellenza-nella-ricerca-ai-progetti-grafene-e-cervello-umano | Graphene and Human Brain Project win largest research excellence award in history, as battle for sustained science funding continues. – Cfr. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_13_54
[28] Government, Dr. Citro: «Either they are ignorant or higher orders wanted the dead» – Cfr. https://stopcensura.online/dott-citro-contro-governo-o-sono-ignoranti-oppure-ordini-superiori-volevano-i-morti/
[29]Listen what Bill Gates said: https://twitter.com/ZombieBuster5/status/1444245496701272065
[30] White House Details Plan To “Quickly” Vaccinate 28 Million Children Age 5-11 – Cf. https://www.zerohedge.com/covid-19/white-house-details-plan-quickly-vaccinate-28m-children-age-5-11
[31] Robert W Malone: «This is just sick. And heartbreaking, both literally and figuratively. This must stop»
Cf. https://twitter.com/rwmalonemd/status/1450869124947578880?s=21

forrás: https://www.lifesitenews.com/opinion/abp-vigano-the-catholic-church-has-a-duty-to-resist-deadly-covid-jab-agenda-of-the-globalist-elite/


Real Time Web Analytics