Levélminta oltásmentességhezEz a levél megmagyarázza, hogy a Katolikus Egyház tanításai hogyan vezethetnek egyes katolikusokat bizonyos oltások elutasításához. Olyan katolikusok számára készült, akik lelkiismeretükben határozottan elutasították a vakcinát, és úgy kell megfogalmazni, hogy teljes mértékben tükrözze hitüket és érvelésüket. Ez nem egy döntéshozatali útmutató, és nem foglalkozik egyéb jogi, orvosi és erkölcsi szemponttal. Az [Amerikai] Nemzeti Katolikus Bioetikai Központ [NCBC] által adott iránymutatás azonban nem garantálja, hogy meg is adják rá a mentességet.

A minta-levél:


Tisztelt XY!

Megkeresztelt katolikus vagyok, aki mentességet keres az oltási kötelezettség alól. Ez a levél elmagyarázza, hogyan vezethetik a Katolikus Egyház tanításai az egyes katolikusokat, köztük engem [név], is arra, hogy elutasítsanak bizonyos oltásokat.

A Római Katolikus Egyház azt tanítja, hogy egy személynek meg kell tagadnia az orvosi beavatkozást, beleértve az oltást is, ha tájékozott lelkiismerete ezt a biztos ítéletet hozza. Míg a Katolikus Egyház nem tiltja semmilyen vakcina használatát, és általában bátorítja a biztonságos és hatékony vakcinák használatát a személyes és a közegészség védelmének egyik módjaként, az alábbi hiteles egyházi tanítások bemutatják azt az elvi vallási alapot, amely alapján egy katolikus meghatározhatja, hogy el kell-e utasítania bizonyos vakcinákat:

- Az oltakozás nem erkölcsi kötelesség, ezért önkéntesnek kell lennie.

- Általános erkölcsi kötelesség megtagadni a közvetlen abortuszból származó emberi sejtvonalak felhasználásával előállított orvosi termékek - beleértve bizonyos vakcinák - felvételét. Az ilyen vakcinák felvétele csak bizonyos különleges feltételek fennállása mellett megengedett, saját lelkiismereti döntés alapján.

- Az ember személyes döntésének jogát az orvosi beavatkozások arányosságának megítélésére vonatkozóan tiszteletben kell tartani , hacsak nem mond ellent a hiteles katolikus erkölcsi tanításoknak.

- Az ember erkölcsileg köteles engedelmeskedni a lelkiismeretének .

A lefektetett elvekkel összhangban az NCBC megerősítette, hogy „nincs mérvadó egyházi tanítás, amely egyetemesen kötelezné a katolikusokat az oltás beadására”, megállapítva, hogy semmilyen kötelező polgári rendelkezés sem írhatja elő.

Egy katolikus tévesen ítélhet meg bizonyos oltásokat különböző okokból ezeknek a tanításoknak megfelelően, és nincs hiteles egyházi tanítás, amely egyetemesen kötelezné a katolikusokat oltás felvételére. Egy katolikus egyházi tanításra hivatkozva megtagadhatja az abortuszból származó sejtvonalak felhasználásával kifejlesztett vagy előállított vakcinát. Általánosságban elmondható, hogy egy katolikus megtagadhatja a vakcinát az Egyháznak a terápiák arányosságára vonatkozó tanításai alapján. A terápiák arányossága annak a felmérése, hogy az orvosi beavatkozás előnyei meghaladják-e a nemkívánatos mellékhatásokat és terheket, figyelembe véve a személy javát, beleértve a szellemi, pszichológiai és testi javakat. Ez kiterjedhet mások javára és a közjóra is, amelyek szintén szellemi és erkölcsi dimenziókat tartalmaznak, és nem redukálhatók a közegészségügyre. A terápia arányosságának a megítélését annak a személynek kell megtennie, aki a konkrét körülmények között a beavatkozás potenciális befogadója, nem pedig a közegészségügyi hatóságoknak vagy más személyeknek, akik saját helyzetükben másként ítélkezhetnek.

Az Egyház tanításának középpontjában a fent felsorolt első és utolsó pont áll: az oltás nem egyetemes kötelezettség, és a személynek engedelmeskednie kell saját tájékozott és biztos lelkiismeretének ennek a megítélésében. Valójában a Katolikus Egyház katekizmusa [6. cikkely, 1776.-től ] azt tanítja, hogy a lelkiismeret követése magának Krisztusnak a követése:

Mindazzal, amit mond és tesz, az embernek hűségesen követnie kell azt, amit igazságosnak és helyesnek ismer fel. Lelkiismerete alapján ítéli meg és ismeri fel az ember az isteni törvény előírásait: „A lelkiismeret a józan ész törvénye; [a keresztények] mégsem gondolják, hogy semmi több ennél; . . . [A lelkiismeret] az Ő hírnöke, aki mind természetében, mind kegyelmében függöny mögül beszél hozzánk, képviselői pedig tanítanak és irányítanak bennünket. A lelkiismeret Krisztus eredeti helytartója.

Ezért, ha egy katolikus lelkiismeretében megalapozottan és biztosan arra az ítéletre jut, hogy nem vesz fel egy oltást, akkor a Katolikus Egyház megköveteli, hogy a személy kövesse ezt a biztos lelkiismereti ítéletet, és utasítsa el az oltást. A Katekizmus egyértelműen kimondja: „Az embernek joga van lelkiismeretével és szabadságával cselekedni, személyesen erkölcsi döntéseket hozni. „Nem szabad rákényszeríteni, hogy a lelkiismeretével ellentétesen cselekedjen. Azt sem szabad megakadályozni, hogy lelkiismerete szerint cselekedjen, különösen vallási kérdésekben. ”

Krisztusban tisztelettel

[Név]

[Dátum]

forrás: https://www.lifesitenews.com/news/national-catholic-bioethics-center-provides-guide-on-religious-exemption-to-covid-vaccines/


Real Time Web Analytics