Viganò érsek figyelmeztetése a

Nagy Újraindításra (Great Reset)Kötelességünk leleplezni a Nagy Újraindítás megtévesztését, mert ugyanez a megtévesztés köthető minden más támadáshoz is, amelyek a Megváltás munkájának semmissé tételére és az Antikrisztus zsarnokságának megalapozására törekednek már évszázadok óta.

Szívből köszönöm a kedves Massimo Viglione professzor úrnak, hogy meghívott, hogy vegyek részt - úgymond távolról - az általa a Triarii Konföderáció* elnökeként szervezett konferencián. A legmelegebb üdvözletemet küldöm ezúton is az esemény minden jeles résztvevőjének. Kérem, engedjék meg, hogy kifejezhessem Önöknek mélységes megbecsülésemet és forró köszönetemet bátor tanúságtételükért, felvilágosító munkájukért és fáradhatatlan elkötelezettségükért, amelyről tavaly február óta a legkifejezőbb és legélesebb módon folyamatosan bizonyságot tesznek.

Arra bátorítom Önöket, hogy ne vonuljanak vissza és ne tegyék le a fegyvert ebben a halálos csatában, amelyre a történelemnek ebben a korábban soha nem tapasztalt végzetes órájában vagyunk meghívva. "Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok." (Ef 10-13). Az a rövid elmélkedés, amelyet Önöknek most elmondok, valamilyen módon egy rövidített előzetese a május 30-án, a Velencei Csúcstalálkozón tartandó előadásomnak, amelyet Francesco Lamendola professzor szervezett, amelyben Önök közül is néhányan részt vesznek.

***

Amikor Sztálin 1932-ben úgy döntött, hogy ukránok millióit kiirtja a Holodomor népirtás során, az élelmiszer-készletek lefoglalásával, a kereskedelem leállításával, az utazások megtiltásával és a tényekről szóló beszámolók cenzúrázásával megtervezett egy éhínséget. Ezt az emberiség elleni bűncselekményt, amelyet a közelmúltban a világ számos nemzete ilyenként elismert, olyan módszerekkel követték el, amelyek nem térnek el azoktól a módszerektől, amelyeket az úgynevezett „járványveszély” során a Nagy Újraindítás részeként most alkalmaznak.

Egy ukrán paraszt megkérdezhette volna: „Miért nem küld Sztálin ellátmányt, ahelyett, hogy megtiltja az üzletek kinyitását és az utazást? Nem veszi észre, hogy mindenkit éhhalálra ítél?" Egy kommunista propaganda által nem befolyásolt megfigyelő pedig ezt válaszolt volna neki: "Mert Sztálin meg akarja semmisíteni az összes ukránt, és egy éhínségre fogja rá, amelyet ebből a célból tudatosan ő maga hozott létre." A kérdést feltevő paraszt ugyanolyan hibát követett volna el, mint manapság sokan, akik az állítólagos világjárvány kapcsán azt kérdezik, hogy a kormányok miért gyengítették meg megelőzően a közegészségügyet, a nemzeti járványügyet, tiltották meg a hatékony gyógymódokat, és vezettek be veszélyes, - ha nem, halálos - kezeléseket. Ezenkívül arra kényszerítik az állampolgárokat - az örökös lezárások, az otthon maradás és az alkotmányellenes „zöldigazolvány” zsarolásával - hogy olyan vakcináknak vessék alá magukat, amelyek nemcsak nem garantálják az immunitást, hanem komoly rövid távú és hosszú távú mellékhatásaik vannak, valamint lehetséges, hogy a vírus ellenállóbb formáit terjesztik.

Gyakorlatilag lehetetlen bármilyen logikát is keresni abban, amit a fősodratú média, a kormánytisztviselők, a virológusok és az úgynevezett „szakértők” mondanak nekünk. De ez a bűbájos összevisszaság rögtön eltűnik és a legcinikusabb racionalitássá válik, amint megfordítjuk nézőpontunkat. Vagyis le kell mondanunk arról, hogy a vezetőink a javunkat tartják szem előtt a cselekedeteikkel, és általánosabban, le kell állítanunk azt a hitet, hogy azok, akik hozzánk szólnak, becsületesek, őszinték és jó elvek vezérlik őket.

Természetesen könnyebb azt gondolni, hogy a járvány valóságos, hogy létezik egy olyan halálos vírus, amely áldozatok millióit öli meg, és hogy vezetőinket és orvosainkat nagyra kell becsülni kell egy őket is felkészületlenül ért esemény érdekben tett erőfeszítéseikért; vagy hogy a „láthatatlan ellenséget” hatékonyan legyőzte az a csodálatos vakcina, amelyet a gyógyszergyárak a legtisztább humanitárius szellem mellett és minden gazdasági önérdek nélkül, rekordidő alatt állítottak elő. Aztán vannak olyan rokonok, barátok és kollégák, akik úgy néznek ránk, mintha őrültek lennénk, "összeesküvés-elmélet" hívőknek neveznek minket, vagy - ahogy egy bizonyos konzervatív értelmiségi tette velem - azzal fognak vádolni minket, hogy elmérgesítünk egy vitát, amelyet, ha csitítanánk, segítene jobban kezelni a bajt. És ha barátaink látogatják a plébániáinkat, akkor hallani fogjuk tőlük, hogy még Ferenc is ajánlotta azokat az oltásokat, amelyeket az ilyen-és-ilyen professzor erkölcsileg elfogadhatónak nyilvánított, még akkor is, ha elvetélt magzatokból gyártják őket, mivel - dorgál meg bennünket - azok, akik ma kritizálják a COVID vakcinát, elfogadnak más, korábbi oltásokat, még akkor is, ha azoknak is köze van az abortuszokhoz.

A hazugság sokakat megtévesztett, még maguk a konzervatívok és a hagyományőrzők körében is. Nekünk is időnként nehéz elhinni, hogy a gonoszság kereskedői annyira jól szervezettek, hogy sikerült manipulálniuk az információkat, megzsarolni a politikusokat, korrupt orvosokat és megfélemlíteni az üzletembereket annak érdekében, hogy emberek milliárdjai kénytelenek legyenek viselni a semmit nem érő szájkosarat, és a vakcinát tekinteni az egyetlen gyógymódnak a biztos halál ellen. Pedig csak annyi kellene, hogy elolvassák az WHO által 2019-ben írt irányelveket - a „Covid-19” kapcsán -, hogy megértsék, hogy egyetlen irányítás alatt, egyetlen forgatókönyv szerint zajlik minden, a szerepüket pontosan játszó színészekkel, és olyan újságíró zsoldosokkal, akik szemérmetlenül eltorzítják a valóságot.

Figyeljük meg az egész műveletet kívülről, megpróbálva azonosítani az ismétlődő elemeket: az elit bűnös tervének elfogadhatatlanságát, amelyet megpróbálnak elfogadható eszmékkel fedezni, egy olyan vészhelyzet kialakítását, amelyre az elit már megtervezett egy olyan megoldást, amely egyébként elfogadhatatlan lenne. Ez lehet a fegyverek finanszírozásának növelése vagy az ellenőrzés szigorítása, mint például ahogyan közvetlenül az ikertornyok elleni támadás után történt, Irak energiaforrásainak megszerzése azzal az ürüggyel, hogy Szaddám Huszein vegyi és biológiai fegyverekkel rendelkezik, vagy a társadalom átalakítása a járvány ürügyén. Mindig van egy ürügy e cselekedetek mögött, látszólagos ok, valami hamis, ami elrejti a valóságot, hazugság; röviden: csalás.

A hazugság az elmúlt évszázadok Nagy Újrakezdései építészeinek a védjegye: a protestáns álreformáció, a francia forradalom, az olasz "Risorgimento", az orosz forradalom, a két világháború, az ipari forradalom, az 1968-as forradalom és a berlini fal leomlása. Minden alkalommal, ha észreveszik, e forradalmak látszólagos okai soha nem feleltek meg a valóságosnak.

A Nagy Újraindítások e hosszú sorozatából, amelyeket ugyanazon összeesküvőkből álló elit szervezett, még a Katolikus Egyháznak sem sikerült elmenekülnie. Gondoljanak bele: Mit mondtak nekünk a Zsinat liturgistái, amikor a megreformált misét akarták ránk kényszeríteni? Hogy az emberek nem értették, hogy a liturgiát érthetővé kell tenni annak érdekében, hogy a hívek jobban be tudjanak kapcsolódni. És ennek a profázisnak, ennek a hamis ürügynek a nevében nem egyszerűen lefordították az apostoli misét népnyelvre, hanem egy teljesen más misét találtak ki, mert meg akarták szüntetni a protestánsokkal folytatott ökumenikus párbeszéd elsődleges doktrinális akadályait, bevezetve a híveket a II. Vatikáni Zsinat új ekkleziológiájába.

Mint minden csalás, az ördög és szolgái által kiterveltek is, hamis ígéreteken alapulnak, amelyeket soha nem fognak betartani, cserébe feladunk egy bizonyos jót, amelyet soha többé nem kaphatunk vissza. Az Édenben az istenekhez hasonlóvá válás lehetősége az Istennel való barátság elvesztéséhez és az örök kárhozathoz vezetett, amelyet csak Urunk megváltó áldozata tudott helyrehozni. És a Sátán megkísértette Urunkat is, a szokásos módon hazudva: „és ezt mondta neki: „Neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. Ha tehát leborulsz előttem, tied lesz mindez. ”(Lk 4,6–7). De semmi, amit a Sátán felajánlott a mi Urunknak, valójában nem az övé volt, és nem is adhatta volna oda annak, akinek akarta, legkevésbé annak, aki a Mindenség Ura és Mestere. Az ördög kísértése a megtévesztésen alapszik: Mit várhatunk valaha attól, aki „kezdettől fogva gyilkos”, „hazug és hazugság atyja” (Jn 8:44).

A járvánnyal apránként adagolták be nekünk, hogy az elszigeteltség, a lezárások, az álarcok, a kijárási tilalom, az „online misék”, a távtanulás, az „okos munka”, a helyreállítási alapok, az oltások és a „zöld igazolványok” lehetővé teszik számunkra, hogy kijöjjünk a vészhelyzetből, és ha elhisszük ezeket a hazugságokat, lemondunk azokról a jogokról és életmódról, amelyekre figyelmeztettek minket, hogy soha többé nem térnek vissza: „Semmi sem lesz többé ugyanaz.” Az „új normális” továbbra is engedményként jelenik meg előttünk, amely megköveteli, hogy fogadjuk el , hogy meg vagyunk fosztva az általunk magától értetődőnek gondolt szabadságjogoktól, és ennek megfelelően kompromisszumokat kötünk anélkül, hogy felfognánk betartásuk abszurditását és az igények obszcénitását. Azok, akik a parancsokat kiadják, olyan abszurd parancsokat adnak nekünk, hogy betartásukhoz valójában szükségünk van az ész és a méltóság teljes feladására. Minden lépésnél egy újabb csavar jön be és egy újabb lépés a szakadék felé: Ha nem állítjuk meg magunkat ebben a kollektív öngyilkosság felé irányuló versenyben, soha nem fogunk tudni visszalépni.

Kötelességünk feltárni ennek a Nagy Újraindításnak a megtévesztését, mert ugyanez a megtévesztés tulajdonítható minden más támadás mögött is, amelyek a történelem folyamán a Megváltás munkájának semmissé tételére és az Antikrisztus zsarnokságának megalapozására törekedtek. Mert a valóságban erre törekszenek a Nagy Újraindítás építészei. Az Új Világrend - egy név, amely nagy mértékben visszhangozza a zsinati Novus Ordo-t ["új miserend"-t]- feje tetejére állítja az isteni kozmoszt annak érdekében, hogy terjessze a pokoli káoszt, amelyben minden, amit a civilizáció a Kegyelem ihletésére évezredek alatt fáradságosan felépített, felboruljon és eltorzuljon, megromoljon és meg legyen semmisítve.

Mindannyiunknak meg kell értenünk, hogy ami történik, az nem véletlenszerű események szerencsétlen sorozatának a gyümölcse, hanem inkább egy ördögi tervnek felel meg - abban az értelemben, hogy mindezek mögött a Gonosz áll -, amely évszázadok óta egyetlen célt követ: a Teremtés munkájának elpusztítását, a Megváltás művének megsemmisítését és a Jó minden nyomának eltörlését a földön. Ennek elérése érdekében az utolsó lépés egy szinarchia [társuralom] létrehozása, amelyben a parancsokat néhány hatalomra szomjazó arctalan zsarnok adja ki, akik átadták magukat a halál és a bűn imádatának, valamint az Élet, az Erény és a Szépség gyűlöletének, mert ezekben ragyog fel annak az Istennek a nagysága, aki ellen még mindig kiabálják az ördögi „Non serviam” -t ["nem szolgálok"-t]. Ennek az átkozott szektának a tagjai nemcsak Bill Gates, Soros György vagy Klaus Schwab, hanem olyanok is, akik évszázadok óta a háttérben tevékenykednek Krisztus Királyságának megdöntése érdekében: a Rothschildok, a Rockefellerek, a Warburgok és azok, akik ma szövetséget kötöttek az Egyház legmagasabb szintjeivel, hogy a pápa és a püspökök erkölcsi tekintélyének a felhasználásával meggyőzzék a híveket az oltakozásról.

Tudjuk, hogy a hazugság az ördög védjegye, szolgáinak megkülönböztető jele, Isten és az Egyház ellenségeinek ismertetőjegye. Isten az igazság; Isten szava igaz, és Ő maga Isten. Az Igazság kimondása, a háztetőkről való hirdetése, a megtévesztésnek és alkotóinak feltárása szent mű, és egyetlen katolikus sem - és senki, aki még megőrzött magában egy darab tisztességet és becsületet - nem vonhatja ki magát ez alól a kötelezettsége alól.

Isten mindannyiunkat úgy gondolt el, úgy tervezett meg és hozott létre, hogy megadjuk Neki a dicsőséget és részesei lehessünk a Gondviselés nagyszerű tervének: az Úr örökkévalóságtól fogva arra hívott bennünket, hogy részesüljünk Vele a Megváltás munkájában, működjünk együtt Vele a lelkek üdvössége és a Jó diadala érdekében. Ma mindannyiunknak lehetősége van úgy dönteni, hogy akár Krisztussal, akár Krisztussal szemben álljunk, akár a Jó ügyéért küzdjünk, akár a gonoszság dolgozóinak cinkosává váljunk. Isten győzelme biztos, csakúgy, mint az a jutalom, amely azokra vár, akik a Királyok Királya oldalán indulnak a csatába, és ugyanúgy biztos az ellenséget szolgálók veresége, valamint örök kárhozata is.

Ez a komédia össze fog omlani; elkerülhetetlenül össze fog omlani! Megújult buzgalommal mindannyian kötelezzük el magunkat, hogy visszatérjünk a Korona Királyához, amely koronát az ellenségei elragadtak tőle. Arra buzdítalak benneteket, hogy a Mi Urunk uralkodjon lelketekben, családjaitokban, közösségeitekben, a nemzetekben, a munkahelyeken, az iskolákban, a törvényekben és a bíróságokban, a művészetekben, a médiában, a magán- és a közélet minden területén.

Éppen most ünnepeltük a Szeplőtelen Szűz fatimai jelenéseinek évfordulóját: Idézzük fel a Szűzanya figyelmeztetését a világra váró veszélyekről és büntetésekről, ha az nem tér meg és nem vezekel. „Ezt a fajta démont csak ima és böjt űzi ki” (Mt 17:21) - mondja az Úr. Amíg arra várunk, hogy egy pápa teljes mértékben eleget tegyen Isten Anyja kérésének azáltal, hogy Oroszországot Szeplőtelen Szívének szentelje, szenteljük Neki önmagunkat és családjainkat, kitartva a kegyelmi életben Krisztus Király mércéje szerint. Legszentebb Anyánk és Királynőnk, a Legszentebb Mária is uralkodjon Vele.

+ Carlo Maria Viganò, érsek
2021. május 15.
Sabbato post Ascensionem

* A Triarii Konföderációt a tradicionalista katolikus és olasz hagyományokhoz kötődő emberek alapították, a célja közös hitünk és civilizációnk és identitásunk védelme. Nem párt és nem is akar az lenni, de több, mint néhány munkatárs egyszerű szövetsége, mivel Olaszországban és más országokban is sok csoportjuk van. ( https://www.confederazionetriarii.it/ ).
A "triarii" (szó szerint a "harmadikok") a korai Római Köztársaság légióinak (Kr. e. 509 - Kr. 107) harmadik sorbeli katonái voltak. Ők voltak a hadsereg legidősebb, legtapasztaltabb, leggazdabb emberei, és kiváló minőségű felszerelést engedhettek meg maguknak. Nehézfém páncélt viseltek és nagy pajzsokat hordtak. Lándzsákkal voltak felszerelve, és a légió elit alakulatának számítottak.


forrás: https://www.lifesitenews.com/opinion/abp-vigano-offers-considerations-on-the-great-reset .


Real Time Web Analytics