Ferenc testvéri imájának szabadkőműves támogatásaFerenc pápa elfogadta az Emberi Testvériség Főbizottságának a felkérését, hogy vegyen részt a 2020. május 14-i imanapon, amelynek során az összes vallás vezetői közösen fohászkodtak az Úrhoz, hogy vessen véget a koronavírus járványnak. Valóban, Ferenc a május 14-i prédikációjában egyértelműen megemlítette ezt a célt.

A katolikus egyház vezetőjének e felekezetek közötti kezdeményezéshez való ragaszkodása eszünkbe juttatta, hogy 2018. december 25-én az Urbi et Orbi üzenetében az Egyetemes Testvériséget sürgető prédikációja a spanyol szabadkőművesség teljes támogatását élvezte.

Az alábbiakban közzétesszük az El Oriente, a Spanyol Nagypáholy hivatalos lapjában megjelent írás magyar fordítását, és az oldal spanyol nyelvű képernyőképét. A Ferenc pápát érintő téma a második bekezdésben van.


A világ összes szabadkőművese együttesen csatlakozik Ferenc pápának a "különböző vallású emberek közötti testvériségre" szóló felhívásához

Ferenc pápa a Vatikán központi erkélyéről intézett karácsonyi üzenetében a minden ember közötti egyetemes testvériség győzelméért fohászkodott: "A boldog karácsonyért szóló kívánságom egyúttal a testvériségért is szól. Minden néphez és kultúrához tartozó ember közötti testvériségért. Azok között a különböző világnézetű emberek közötti testvériségért, akik képesek tisztelni és meghallgatni a másikat. A különböző vallású emberek közötti testvériségért" biztosított bennünket a pápa az Urbi et Orbi miséjében.

"A különbözőségünk nem károsak vagy veszélyesek; gazdagság forrásai. Mint amikor egy művész kirak egy mozaikot, szebb lesz, ha a rendelkezésre álló sok színes csempékből rakja ki, mintha csak néhányból!"

A pápa szavai megmutatják, milyen messzire került napjainkban az Egyház a Humanum genus (1884) pápai enciklika tartalmától, amelyben elhangzott az utolsó nagy katolikus figyelmeztetés a szabadkőművesség ellen. Ott meg lett erősítve, hogy " Azzal pedig, hogy akárkit felekezeti különbség nélkül vesznek föl, tettileg terjesztik korunk ama nagy tévelyét, hogy semmit sem kell törődni a vallással, s hogy egyes vallások között semmi különbség sincs. Ezen eljárásukkal végveszélyt hoznak minden vallásra, leginkább pedig fenyegetik a katolikus vallást, mely egyedül igaz levén, a többiekkel jogsérelem nélkül nem egyenértékesíthető. "

Ez az út, amelyet abban az időben a vallási integrizmus elítélt, ma az az út, amelyet a Katolikus Egyház pápája és az Egyetemes szabadkőművesség egyetértésben javasol az emberiség számára.

Nincs egyetlen szabadkőműves sem a földön, aki ne lenne egységben a pápával és az egyetemes testvériség, politikai, kulturális, időbeli és vallási heterogenitás iránti felszólításával.A témához kapcsolódóan ajánljuk még Szabadkőműves terv a katolikus Egyház tönkretételére c. írásunkat.

forrás: https://traditioninaction.org/ProgressivistDoc/A_192_Free.html


Real Time Web Analytics