Maike Hickson: Vatikáni szakértők szerint

a következő támadás a cölibátus eltörlését

célozza meg

A közelgő 2018-as Ifjúsági Szinódussal és a 2019-es Pám-Amerikai Szinódussal kapcsolatosan két Vatikáni szakértőtől megtudhatjuk, hogy ezeknek a szinódusoknak a valódi témája a papi cölibátus eltörlése lesz, lépésről lépésre felhígítva azt. A két újságíró - Edward Pentin és Julius Müller-Meiningen - teljesen más hátterű, de mindketten ugyanarra a következtetésre jutottak.

Kezdjük a német újságíróval. Müller-Meiningen írása a német Die Zeit újság március 8-i Kereszténység&Világ rovatában jelent meg Ferenc pápaságának ötödik évfordulója alkalmából, és arról szól, miként próbálja Ferenc megváltoztatni az Egyházat. Ahogyan a német újságíró írja, Ferenc nem sokkhatásszerűen akarja bevezetni az Egyházban a változásokat, hanem lassú folyamatokkal, megadva a kezdőlökést, és azután hagyva, hogy az Egyház maga tegye meg a lépéseket, ezáltal akarja "egyben tartani az Egyházat". Ferenc pápa az Egyházba bevitte a "forradalmi elemet", amely során a pápa látszólag nem hoz döntéseket "fentről lefelé", hanem hagyja, hogy az Egyház maga döntsön. Ez, mondja Müller-Meiningen, akkor válik érthetővé, ha megnézzük a pápa tanítását az erkölcsről. Először is, itt van az új megközelítése az "elvált újraházasodottak" kérdésének, azután, mondja az újságíró, jön a "támadás a cölibátus ellen". A pápát "ravasz taktikusnak" nevezve, aki eltörli az "abszolút erkölcsi normákat", és megengedve a tanítás felhígítását, Müller-Meiningen azt mondja, hogy a pápa ezt a "trükköt" alkalmazta a házasság esetében is: hagyta, hogy a püspökök "ezüsttálcán" kínálják fel neki az "újraházasodott elváltak" szentáldozáshoz engedésének engedményét.

Itt Müller-Meiningen kimondja a következő fontos mondatot: "Így a jövő el lett döntve". Ez az új elv, hogy a norma többé nem vonatkozik minden egyéni esetre, most alkalmazható a homoszexuális párokra, a fogamzásgátlásra, úgyszintén a női papokra, magyarázza az újságíró. Úgy írja le a "támadást a cölibátus ellen", mint "ezen pápaság második felének legfontosabb témáját". Itt az újságíró először egy Ferenc pápával 2017-ben készült interjúra hivatkozik, amely a Die Zeit-ben jelent meg, ahol Ferenc pápa már felvetette házas, de "tanúbizonyságot tett" (“viri probati”) férfiak pappá szentelését.

Sőt, mi több: a jól informált Müller-Meiningen szerint "mindezeknek az előkészítése egyáltalán nem határozatlan, hanem konkrét napirendet követ." Mint ahogyan mondja, kérdőíveket küldtek szét világszerte a küszöbön álló Ifjúsági Szinódust megelőzően, amely hivatásokat is tárgyalni fogja. "A kérdések között szerepel az is, hogy a papi szolgálathoz meg kell-e nősülni, vagy nőtlennek kell-e maradni." Az újságíró azzal folytatja, hogy "a fő vita a Vatikánban folytatandó Pán-Amazonasi szinóduson fog lezajlani". A távoli Amazonas régió "az egész Egyház számára kísérleti terep lehet", magyarázza Müller-Meiningen, mivel abban a régióban kevés a pap.

A fent vázol tervhez a német újságíró még hozzátesz néhány utalást, miért várható, hogy ez a téma előjön. Először Beniamino Stella bíboros, a Klérus Kongregációja perfektusának legfrissebb kijelentésére hivatkozik, aki a nős papok felé történő lehetséges nyitásról beszélt. Másodszor, megemlíti Cláudio Hummes bíboros kiemelkedő szerepét, aki 2016-ban már kritizáló megjegyzéseket tett a papi cölibátusra. Mint ahogyan Müller-Meiningen rámutat, ő ugyanaz a bíboros, aki segített Ferencnek a "Ferenc" nevet kiválasztani, és mellette állt a Szent Péter erkélyen Bergoglio megválasztásának napján; ő most a Repamnak, a Brazil Püspöki Konferencia Amazonasi hálózatának elnöke, és az egyik fő ötletgazdája a Pán-Amazonasi szinódusnak.

A második forrás, Edward Pentin, Müller-Meiningenhez hasonlóan érvel. A National Catholic Register március 8-i számában megkérdezi: "A Pán-Amerikai Szinódus a papi cölibátus végét fogja jelenteni?" Beszámol arról, hogy a Vatikán kinevezte a Pán-Amerikai szinódust előkészítő elő-szinódus tagjait. Ezt mondja:

"A 2019. októberi szinódus témáját is bejelentették: Amazonia: új utak az Egyház és az integrált ökológia számára.

Különös érdeklődést váltott ki, bár nem hatott váratlanul, Claudio Hummes bíboros és Erwin Kräutler nyugdíjas püspök kinevezése a szinódusra. Mindketten a nős klérus bevezetésének a hívei a latin rítusban, és a Pán- Amazonasi szinódusnak szándékában áll legalább megvitatni ezt a témát."

Kräutler püspök, mint ahogyan már többször is beszámoltunk róla, a házas papság bevezetésének nagy szószólója. Egy 2017-es beszámoló szerint ez a püspök arról számolt be, hogy már a pápa előtt van az erről szóló dokumentum, aláírásra várva. Kräutler azt mondta, hogy maga a pápa bíztatta őt , hogy tegyen "merész javaslatokat" a paphiány kérdésének a megoldására. Fontos megjegyezni ezzel kapcsolatban, hogy Pentin szerint maga Ferenc pápa akart egy erről szóló szinódust indítványozni, de "a téma kidolgozásáért felelős testületnek, a Püspökök Szinódusának rendes zsinatán a tagok többsége leszavazta."

A papi cölibátus fellazításának az egyik megközelítése Pentin szerint az lehet, hogy megengedik a megözvegyült diakónusok újraházasodását. Eddig a nős diakónus nem házasodhatott újra, ha meghalt a felesége. A "nőtlen és özvegy" diakónusok helyzete" volt az egyik témája a C9 (a Kilenc bíboros tanácsa) 2016. júliusi ülésének.

Pápaságának elején, 2014-ben, Ferenc már lehetővé tette a görög katolikus püspököknek az USA-ban és Kanadában, hogy nős embereket szenteljenek pappá, ami az utóbbi 85 évben tilos volt. Ezt a döntést is lehet a cölibátusról folyó eljövendő vita fényében nézni. Ahogyan a National Catholic Register mondja:

"Ennek a rendeletnek megfelelően, a görög katolikus püspökök az egész világon 'felszentelhetik a görög katolikus rítusú nős jelölteket saját illetékességi területükön belül'. Hozzáteszi, hogy "kötelesek informálni előzetesen 'a helyi latin rítusú püspököt írásban ' annak érdekében, hogy hasznos információk tekintetében kikérjék a véleményét."

A cikk nyíltan kimondja, hogy gyakorlatilag ezeket a szenteléseket Nyugaton - a görög katolikus patriarchátus területén kívül - nem alkalmazták, mert az Észak-Amerikai latin rítusú püspökök "úgy vélték, hogy a görög katolikus nős papok 'súlyos botrányt' okoztak a híveik körében", és csak megzavarnák őket. A Los Angeles Times 2014-es "Nőhet a nős papok létszáma" címet viselő beszámolója szerint egy 1929-es rendelet megtiltotta Észak Amerikában a nős papságot. "1929-ben a Vatikán kiadott egy rendeletet, miszerint azok a görög katolikus papok, akik az USA-ba kívánnak menni és ott le szándékoznak telepedni, cölibátusban kell hogy éljenek. " A cikk még hozzáteszi a következő szavakat: "Ahogyan Ferenc mostanában kijelentette, a latin rítusú papok számára a cölibátus 'nem a hit dogmája'. Ezért, mondta, 'az ajtó mindig nyitva áll' a változtatás előtt".

Még egy fontos kiegészítő hír: egy hozzánk mostanában érkezett jelentés a pápa szavairól, amelyeket a német nyelvterület szemináriumi rektorainak mondott - amely szemináriumokról köztudott, hogy alig van bennük szeminarista. Március 8-án kifejtette, hogy "nem tudunk hivatásokat kreálni" és hozzátette:

"Emberként és papokként is bízunk örökölt tapasztalatainkban. Ugyanakkor fel kell ismernünk, új és eltérő kulturális formák bukkannak fel, amelyek nem férnek bele az általunk eddig ismert modellekbe. El kell hagynunk bizonyos megszokott dolgokat, és olyanokon kell munkálkodnunk, amelyek még ismeretlenek."

A következő hetekben jobban megalapozott, további kiegészítő cikkeket fogunk közölni a papi cölibátusról, hogy felkészülhessünk a közelgő vitákra.

forrás: onepeterfive.com

fordítás: eucharisztikuskongresszus.hu


Real Time Web Analytics