Diane Montagna: Schneider püspök felszólítja

a világ összes főpapját, hogy írják alá a

megváltoztathatatlan igazságok mellett kiálló

HitvallástKét héttel a "A szent házassággal kapcsolatos igazságok" melletti hitvallás kibocsájtása után Athanasius Schneider püspök egy interjúban püspöktestvéreit az egész világon arra hívja, hogy közösen emeljék fel szavukat a házasság szentségének és felbonthatatlanságának védelmében a mai "újpogány társadalomban", ahol a válás "pestisként" terjed.

A LifeSiteNews-zal január 15-én folytatott beszélgetésében a kazahsztáni Asztana segédpüspöke ezt mondta: "Isten határozza meg az idejét, és az az idő el fog jönni, amikor a pápa és a püspökök ismét teljes világossággal, egyértelműséggel és szépséggel a házasság és a család és az Oltáriszentség szentségét fogják hirdetni."

Schneider fenti szavai pár héttel azután hangzottak el, hogy ő és két kazahsztáni püspöktársa kibocsájtotta a "A szent házassággal kapcsolatos igazságok"-at. A dokumentumban a három püspök egyhangúan hitet tett az Egyháznak a szentségi házasságról szóló tanítása és fegyelme és a Familiaris Consortio-ban lefektetett korlátozások mellett, amelyek az elváltak és "újraházasodottak" szentségi feloldozását és az Oltáriszentség vételének engedélyezését szabályozzák.

Hitvallásukat "Isten, mint bíró előtt" fejezik ki, válaszként Ferenc pápa Amoris Laetitia apostoli buzdításának a 8. fejezetét értelmező néhány püspökkari konferencia által kibocsájtott pasztorális normatívára . Néhány normatíva , mondta Schneider a LifeSiteNews-nak, "hallgatólagosan engedélyezi" a házasságon kívüli szexualitást és a válást.

"Ez ellene mond az Isteni Kinyilatkoztatásnak", mondta , hozzátéve, hogy azok a "gyönyörű magyarázatok", amelyeket a klérus mint "pasztorális kísérettel történő megkülönböztetést" , "paradigmaváltást" vagy "az igazság szubjektív részének felismerését" emleget, ha lefordítjuk a hétköznapi nyelvre, egyenértékű a bűn engedélyezésével.

"A házasság szentségét, felbonthatatlanságát, az Oltáriszentség szentségét" napjainkban megsértik egyes püspökök "pasztorális normái", akik "végeredményben ravasz és burkolt nyelvezettel az Oltáriszentség vételéhez engednek járulni olyan személyeket,akik szándékosan, életvitelszerűen érvényes házasságon kívül szexuális kapcsolatban élnek", mondta.

Ez a nyelvezet "engedélyt ad a bűnre, ugyanúgy,mint ahogyan Mózes is a keményszívűségük miatt engedélyt adott a népnek - és Jézus ezt elítélte. Hogyan vezethet be az Apostolutód olyan pasztorális normákat, amelyek lényegében azt jelentik, amit Mózes tett?" tette hozzá.

A három kazahsztáni püspök hitvallása ezért "őszinte vággyal" szeretné nyilvánvalóvá tenni az igazságot a jelenlegi tanbeli zűrzavarban, mondta.

Schneider azt mondta, bízik benne, hogy a püspökök képesek lesznek felemelni a szavukat az "Egyház életének ebben a fontos pillanatában", anélkül, hogy a "pápa elleni" támadásnak értelmeznék.

"Mi nem mondunk semmit a pápa ellen ... és biztos vagyok benne, hogy egy szép napon maga Ferenc pápa is ki fog állni végül Isten igazsága mellett ... hálás lesz nekünk azért, hogy most felemeltük a szavunkat" mondta.

A továbbiakban hozzátette, hogy a hitvallást kibocsájtva a püspökök nem az Amoris Laetitia-t kritizálták, hanem csak "egyetlen konkrét normatívát", amely az "elvált és újraházasodott" katolikusoknak lehetővé teszi az "Oltáriszentség vételét", miközben érvényes házasságon kívül szexuális életet élnek.

"Miközben ez teljesen ellentmond az Egyház tradíciójának, függetlenül attól, ki hozta jelentette be" mondta Schneider a LifeSite News-nak. "Ezt kell mondanunk, mert a pápa is csak egy szolga. Ő nem az Isten. És nem is Krisztus, ő csak Krisztus helyettese és hűségesnek kell lennie ahhoz a legfontosabb kötelességéhez, hogy az Egyház teljes igazságát minden bizonytalankodás nélkül hűségesen továbbadja."

Az jelent "igazi segítséget" a tanítás szubjektív részének, ha a püspökök és a papok az embereknek "a teljes krisztusi igazságot" nyújtják, szeretettel és türelemmel feltárják előttük élethelyzetüket anélkül, hogy elítélnék őket , érvelt Schneider.

"Egy orvos nem titkolhatja el a betegség valódi állapotát", mondta. "És amikor azt mondja a páciensnek, hogy 'ez és ez a betegsége; megállapítottam a diagnózist', senkit sem veszi támadásnak. Ez nem azt jelenti, hogy az orvos elítéli a beteget és a beteg ellen van. Inkább segít a betegnek, ha gyakran nem is tudja gyorsan meggyógyítani a beteget. A gyógyuláshoz időre van szükség."

"Ezt jelenti a pasztorális kíséret és a megkülönböztetés", magyarázta, hozzátéve, hogy egy jó orvos sohasem ad olyan gyógyszert, amely "segít megmaradni" a betegségben. "Ez kegyetlenség lenne", mondta.

Schneider püspök azt mondta, hogy az Oltáriszentség kiszolgáltatása azoknak, akik szándékosan szexuális életet élnek érvényes házasságon kívül, "kegyetlen orvosság. Ez egy hamis gyógyszer." Azt mondta, hogy "megerősíti őket a betegségükben, hogy Isten akarata, a Kinyilatkoztatás elleni életmódot folytassanak. És ez sohasem hozza el számukra az igazság szubjektív részét. Ez az igazság kiforgatása. Ez nem pasztorális szeretet."

Természetesen "fárasztóbb" a püspökök és a papok számára, hogy "éveken át kísérjék elvált testvéreiket". Schneider elismeri ezt, de azt mondta, hogy a klérusnak világos célt kell mutatnia az emberek számára és türelmesen segítenie kell, hogy azt elérjék. "A cél az, hogy megtartóztatásban éljenek, hogy abbahagyják az Isten elleni támadást. Mindeközben az Oltáriszentség nemhogy nem szolgál gyógyszerként, hanem egyenesen az ellenkezőjét teszi."

Schneider püspök azt is elmondta a LifeSiteNews-nak, hogy úgy gondolja, hogy azok, akik az "elvált és újraházasodott" katolikusoknak az Oltáriszentséget ajánlgatják, "nem annyira az Oltáriszentség vételét tartják lényegesnek, hanem burkoltan arra használják fel, hogy bevezessék a válást az Egyházban" és engedélyt adjanak a házasságon kívüli szexhez, hogy bevigyék a mai világ szellemét az Egyházba."

Arra a kérdésre, hogy az egyházüldöző Szovjetúnióban felnövekedvén, az ott szerzett tapasztalata - gyakran a szentségek vételének minden lehetősége nélkül - hogyan befolyásolja a szemléletét, Schneider így válaszolt: "Volt, hogy éveken át nem jutottunk Oltáriszentséghez, de keresztény életet éltünk, és imáink és mi magunk is növekedtünk a hitben. Ez az én tapasztalatom. És így ha ezek a párok néhány évig nem is járulhatnak az Oltáriszentség vételéhez, és mi segítünk nekik, hogy abbahagyják az Isten elleni támadásukat szexuális életükkel, akkor segítünk nekik."

A Hitvallás 2018. január 2-i publikációja óta egy bíboros és négy másik püspök írta alá , köztük az USA volt apostoli nunciusa, Carlo Maria Viganò bíboros. Őexcellenciája Rene Henry Garcida, texasi emeritus püspök a legújabb aláíró.

Arra kérdésre, hogy nem csalódott-e e csekély reakció miatt, Schneider püspök úgy válaszolt, hogy "emberi szempontból szomorú jelenség", hogy "olyan sok püspök hallgat" , sőt, elítéli az aláírókat.

"De Isten királyságában gyakran nem a számok a lényegesek," tette hozzá. "Az üdvtörténetben, az Egyház történelmében Isten gyakran kevés embert használ fel arra, hogy nagyon nehéz időkben hirdessék az igazságot."

Az apostolok utódai , mondja Schneider, "nem cselekedhetnek másként."

"Bennünket, püspököket a lelkiismeretünk kötelez erre" magyarázza Schneider. "A lelkiismeretünk kényszerített bennünket, mint az apostolok utódainak és a pápa munkatársainak a lelkiismerete."

Mivel Ferenc pápa hangsúlyt fektetett a lelkiismeret fontosságára, Schneider püspök szerint a pápa "nem lehet elégedetlen" "hitet gyakorló testvéri lelkületük" cselekedetével..

Ezért meghívják a világ összes püspökét, hogy adják nevüket a szentségi házasság megváltoztathatatlan igazsága melletti Hitvallásukhoz, , mert akkor "erősebb lenne a hangjuk az Egyház igazságának a megvallásában, gyönyörű közös hang lenne a házasság szentségének és felbonthatatlanságának a védelmében a mai újpogány világban, ahol a válás pestisként terjed és ahol egyre jobban terjednek a szexuális bűnök."

"Ez egy prófétai küldetés és felhívás az Egyház felé, a püspökök felé, hogy közösen emeljük fel a hangunkat", mondta. "És nem tudunk mást tenni, mint az Egyház állandó tanítását ismételni. Ez egy Hitvallás, és az igazság melletti Hitvallás nem irányul senki ellen. Csak az igazság mellett szólal fel."

Végezetül Schneider püspök így szólt: "Mint ahogyan Szent Pál mondta: Mert semmit nem tehetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért ' (2 Kor 13:8). A lelkiismeretünk nem engedi. És bízom benne, hogy a püspököknek ez a hangja növekedni fog. Nem tudom megmondani, mikor. Ennek az időpontjáról Isten dönt. Isten határozza meg az idejét, és el fog jönni az az idő, amikor a pápa és a teljes püspöki kar ismét világosan, egyértelműen és szépen a házasság, a család és az Oltáriszentség szentségét fogja hirdetni."

Schneider dicsérte Timothy V. Vaverek atya értékelését a kazahsztáni kezdeményezésre vonatkozóan, aki megjegyezte, hogy bár már "az előző status quo is aggasztó volt", ezek a püspökök megmutatták, hogy még nagyobb a baj, amikor kibocsájtották az "egyes püspök által támogatott és jóváhagyott tanításról és gyakorlatról szóló az apostoli vádemelésüket."

Így cselekedve, Vaverek atya megjegyzi,hogy a püspökök "túlmutattak saját területük korlátozott kanonikus jogkörén és mint az apostolok utódai, közvetlenül szólnak az egész egyetemes Egyházhoz ."

Azt is megjegyzi, hogy a hitvallás a világ püspökeinek három választást kínál: semmit sem mondani; kibocsájtani egy hasonló hitvallást vagy ehhez csatlakozni; nyilvánosan elvetni a Hitvallást.

Utólagos kiegészítés:

Schneider püspök megerősítette, hogy a világ összes püspökéhez eljuttatták a házasság szentségének megváltoztathatatlan igazsága melletti Hitvallásukat. "Most már a püspökön múlik, hogy nyilvánosan megjelentessenek egy hasonló Hitvallást vagy csatlakozzanak a miénkhez," mondta Schneider. "Az utrechti Eijk bíboros nyilvános fellépése erre az első példa."


forrás: www.lifesitenews.com


Real Time Web Analytics