Edward Pentin : Konferencia az Egyház

megosztottságáról és a pápai tévedhetetlenségről[Szerk megj.: Csak remélhetjük, és imádkozzunk azért, hogy ezt a konferenciát valóban megszervezzék és véget vessen a jelenlegi aposztáziának. Bár nem a probléma gyökerét ragadja meg, ami a II. Vatikáni Zsinatnak és Ferenc pápaságának a kérdése.]

A nemzetközi konferencia Rómában lesz, Carlo Caffarra bíboros egyik utolsó kívánságának megfelelően, áprilisban.

Carlo Caffarra bíboros egyik utolsó kívánsága - hogy tartsanak az Egyház jelenlegi megosztottsága okozta válságból kiutat kereső nemzetközi konferenciát - április elején fog teljesülni Rómában, a Register tudomása szerint.

Hivatalos részleteket még nem hoztak nyilvánosságra, de azt remélik, hogy sikerül felderíteni a pápai tévedhetetlenség határait és kiutat találni az Egyház megosztottságából, amelyet a legfontosabb erkölcsi kérdések tekintetében sok pap és doktrinális zavar okoz.

Caffarra bíboroshoz múlt szeptemberben bekövetkezett haláláig közel álló források azt mondták, hogy a bíborost mélyen kiábrándította az Egyházban dúló válság, főleg az, amit az Amoris Laetitia VIII. fejezetének a különböző értelmezése okozott, amely szerint kiszolgáltatható az Oltáriszentség házasságon kívüli szexuális kapcsolatban élő személyeknek, mint például az elváltaknak és polgárilag házasoknak valamint a házasságkötés nélkül együtt élő pároknak.

Bologna nyugalmazott érseke volt a dubia egyik aláírója, amely öt kérdést tett fel a pápának 2016-ban, megkérve, hogy egyértelműsítse a dokumentumot, biztosítsa, hogy az az Egyház tanításának és hagyományának nem mondjon ellent, és amelyre a pápa nem válaszolt.

Az utóbbi időben az aggodalmak tovább erősödtek, miután olyan nyilatkozatok láttak napvilágot, hogy egyes teológusok az Amoris Laetititát használják fel arra, hogy megtalálják a módját annak, hogy felpuhítsák a Humanae Vitae tanítását, amely megerősítette az Egyház tiltását a fogamzásgátlás tekintetében.

Caffarra bíboros, aki közreműködött a később II. János Pálról elnevezett Pápai Házasság és Család Tanulmányi Intézetnek a megalapításában, különös aggodalmát fejezte ki, amikor tavaly a Humanae Vitae átértelmezésének lehetőségéről szóló nyilatkozatok jelentek meg. Egyszer azt mondta, hogy az enciklika és az általa az Egyháznak a házasságról és a családról szóló tanítása iránt kiváltott figyelem arra ösztönzi őt, hogy minden energiáját arra szentelje, hogy elmélyítse és megossza az Egyháznak a házasságról, a családról és az emberi utódnemzésről szóló tanítását.

A leendő konferencia szintén ezeket a kérdéseket igyekszik megvitatni; a pápai hatalom korlátait, amiatti aggodalmak által vezettetve, hogy Ferenc pápa az Egyházat a bíboros szerint a hitétől, a folytonosságtól és a hagyománytól eltérő irányban vezeti, és hogy mindezt autokrata módon teszi, a püspökök egyhangú jóváhagyása nélkül.

A konferencia híre azért jött, mert a portugáliai Braga egyházmegyében megjelent az Amoris Laetitia értelmezésének legfrissebb iránymutatása. Az iránymutatásban lefektetett normák hangsúlyozzák a megtéréshez vezető hat hónapig tartó megkülönböztetési időszak fontosságát, kihangsúlyozva, hogy a lelkiismeret és a "házastársi stabilitás" legalább öt éve fennálljon, mielőtt a felek a szentségekhez járulhatnának. A kritikusok azonban azt mondják, hogy az iránymutatás a döntést a párokra bízza, és nagyon hasonló a Kasper-javaslathoz, amelyet a püspökök többsége elvetett a családszinóduson.

Ugyanekkor Lengyelország katolikusai felhívást intéztek az ország püspökei felé, hogy "védjék meg a házasságot és maradjanak hűségesek Krisztushoz" , mielőtt közzétennék az Amoris Laetitia értelmezéséről szóló, hamarosan megjelenő iránymutatásukat.

A Polonia Semper Fidelis-nek nevezett kampány arra hívja a katolikusokat, hogy adják a nevüket a lengyel püspöki kar elnökének, Stanisław Gądecki érseknek írt nyílt levélhez, amelyben felszólítják, hogy "erősítsék meg az Egyház tanítását mind a házasság felbonthatatlansága, mind az elváltak és polgárilag újraházasodottak szentáldozáshoz járulása kérdésének tekintetében".

"Nem szeretnénk, ha értelmezési zavarok terjednének el Lengyelországban" mondták a szervezők, a Pch24 lengyel katolikus honlap szerint. "Mi azt akarjuk, hogy az Egyház lengyel pásztorai erősítsék meg az Egyház hagyományos tanítását a házasság felbonthatatlanságát illetően egy hivatalos dokumentumban."

Hozzáteszik, hogy a hívek "erős hangja nagy támogatást jelent a lengyel püspököknek", és megmutatja, hogy a püspökök döntése 'szikra' lehet más országbeli püspökök számára is, hogy megerősítsék ők is az Egyház hagyományos tanítását."

A lengyel püspökök, akik a családszinóduson szilárd álláspontot képviseltek a korábbi pasztorális gyakorlatnak megfelelően, állítólag már tavaly ki akarták adni az iránymutatást; a késlekedés lehet, hogy belső megosztottságot takar.

***

Néhány olvasó azt kérdezte, ki szervezi a konferenciát. Az Egyház tekintélyes alakjai és laikusok is a szervezők között vannak, akik osztják Caffarra bíboros aggodalmait, de a szervezők azt mondják, hogy a részleteket illetően jobbnak látják megvárni a hivatalos bejelentést.

forrás: www.ncregister.com

Olvasóink figyelmébe ajánljuk honlapunk állásfoglalását Ferenc pápaságát illetően Dr. Balogh Sándor: Igazi pápa-e Ferenc, vagy ő a hamis próféta? és René Henry Gracida püspök: Csak a Jó Isten tudja, hogy Ferenc pápa-e vagy ellenpápa írásával.


Real Time Web Analytics