Phil Lawler: A lelkiismeretes papok dolgát nagyon

megnehezíti a pápa repülős esketéseAnnak a katolikus papnak, aki komolyan veszi a házasulandók felkészítését a házasságra, Ferenc pápa alaposan megnehezítette a dolgát.

A jó pap mindent megtesz. Elmondja a pároknak, hogy komolyan gondolják meg, mielőtt leteszik az esküt. Ha együtt élnek már, a pap megkéri őket, hogy a házasságkötésig éljenek külön. Nem tesz úgy, mintha a házassági előkészítő csupán egy kötelező egyen-program vagy időrabló, bürokratikus folyamat lenne; a jó pap időt szán mindkét házasulandó fél megismerésére és beszél nekik a krisztusi házasság igazi jelentőségéről. Felkészíti őket az esküvő előtti jó szentgyónásra. Az esküvő napja előtt külön-külön beszél is velük, meggyőződve arról, hogy mindketten készek a szabad és teljes elköteleződésre. Segít nekik megtervezni az esküvői szertartást, úgy irányítva őket, hogy minden méltósággal és tisztelettel történjen. Azután elkészíti az összes dokumentumot, ami biztosítja a kanonikusan érvényes formát.

És akkor Ferenc pápa találkozik egy párral a repülőn, és a pillanat hatása alatt [azóta már tudjuk, hogy nem a pillanat hatása alatt történt, ld.: A pápai repülős "spontán" esküvő egy hónappal korábban meg volt tervezve ] rábeszéli őket , hogy repülés közben letegyék az esküt. Megkérte őket, hogy komolyan nyilvánítsák ki az elköteleződésüket? Dehogy. Valószínűleg felszálláskor még nem is gondoltak a szentségi házasságra, és mire földet értek már házasok voltak. A pápa megkérdezte őket az évek óta tartó együttélésük felől? Nyilvánvalóan nem. Meghallgatta a gyónásukat? Nyilván azt sem. Méltó szertartást nyújtott? Távolról sem.

Mint ahogyan a túlterhelt kánonjogász, Ed Peters megjegyezte, kérdéses, hogy a pápa egyáltalán teljesítette-e a házasságra vonatkozó kánoni előírásokat. Így azzal az épületes helyzettel állunk szemben, hogy Róma püspöke olyan házasságkötést végzett, amely érvénytelen, mert összecsapta. És ez ugyanaz a pápa, aki azon lamentált, hogy ma sok (ha nem a legtöbb) katolikus házasság érvénytelen.

Megismételjük: a pápa figyelmen kívül hagyta a kánonjog előírásait. Ne feledjük, hogy a pápának megkérdőjelezhetetlen joga van megváltoztatni a kánonjogot, saját tetszése szerint. De ő nem változtatta meg; mindazok a törvények, amelyekről Ed Peters beszélt, érvényben vannak. Inkább nem vette figyelembe őket

Így most a lelkiismeretes pap számára még bonyolultabb a helyzet. Majd egy kis idő múlva, amikor megpróbálja meggyőzni a fiatal fiút és lányt, hogy vegyék komolyabban a házasságot, meghallhatja ezt a választ: "Mi a probléma? A pápa nem akadékoskodna ennyit. Miért csinál ebből ekkora ügyet?"

Minden együttérzésem és imám ezeké a jó papoké. Tegyenek meg minden tőlük telhetőt. Isten áldja meg őket ezért.

És még: a nem lelkiismeretes papoknak - az olyan papoknak, akik igyekeznek csupán a kötelező minimumot elvégezni, hagyják, hogy hadd csináljon mindenki azt, amit akar, nincsenek álmatlan éjszakáik a rábízott lelkek állapota miatt - a pápa könnyebbé tette az életét. Nem gondolom, hogy ők panaszkodnának.

És figyelembe véve azt a tényt, hogy nagyon kevés panaszt hallottam az elmúlt 24 órában, azt gondolom, hogy tudom, miért lehetett igaza a pápának, amikor azt mondta, hogy milyen sok katolikus házasság érvénytelen. Valószínűleg ezek a papok nem tesznek eleget azoknak az alapvető lelkipásztori kötelezettségeknek, amelyeket megfogadtak. De ki vagyok én, hogy ítélkezzem?

forrás: www.catholicculture.orgOlvasóink figyelmébe ajánljuk honlapunk állásfoglalását Ferenc pápaságát illetően Dr. Balogh Sándor: Igazi pápa-e Ferenc, vagy ő a hamis próféta? és René Henry Gracida püspök: Csak a Jó Isten tudja, hogy Ferenc pápa-e vagy ellenpápa írásával.


Real Time Web Analytics