Christopher A. Ferrara: A közelgő

III. hamis szinódusról nyilatkozó

Parolin bíboros szavai újabb katasztrófára

utalnak

Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán államtitkárával készült videó interjú az Egyházra mérendő következő csapásra, a fiatalok, a hit és a hivatások megkülönböztetése számára rendezendő "szinódusra" készít fel. Ahhoz hasonlóan, ahogyan az Egyházat megremegtette az Amoris Laetitia (AL) egyházi hidrogénbombája, Parolin világossá tette, hogy a következő hamis szinódus, amely az előző kettőhöz hasonlóan elejétől a végéig manipulálva lesz, már a "szinódusi folyamat gyümölcsének" a szellemében lesz megírva.

Parolin arról tájékoztat - vagyis inkább figyelmeztet, - hogy a következő szinódus magában fogja foglalni az " Egyház új kapcsolatát a fiatalokkal", amely szerint az Egyház "újfajta párbeszédet kezd a fiatalokkal", többek között "a realitásról és a fiatalok iránti megértésről". Ez "az evolúció lépése lesz", az AL szellemében, amely "a minden paternializmust kizáró felelősség új paradigmáját" fogja kialakítani, "új hozzáállással", "új szellemiséggel, új megközelítéssel".

Emögött a szóözön mögött nagy veszély lapul. Pontosan mi az az " új kapcsolat a fiatalokkal', amelyet a szinódus fog "megkeresni"? Mit jelent a "felelősség új, paternializmust nélkülöző paradigmája"? Miféle "hozzáállás változást várnak el"? És mi az az "új szellem, új megközelítés" amely állítólag el fog jönni?

Valami, amit ők tudnak, és nekünk rá kell jönnünk. Mi az a rejtélyes dolog, amit ránk fognak zúdítani? A folyamat valószínűleg hasonló lesz a két hamis családszinóduson alkalmazotthoz, amikor az AL-ba belevették azt, amit a szinódusi atyák következetesen elvetettek: a házasságtörők szentáldozáshoz engedését. Vagyis a két hamis szinódusnak semmi köze az előre eltervezett AL-hez. Valószínűleg így lesz a harmadik hamis szinóduson is.

A vészhez a kulcsot maga Parolin egyik megjegyzése szolgáltatta, amely szerint a harmadik hamis szinóduson "a fiatalokkal folytatott párbeszéd" figyelembe fogja venni a "gyengeségeiket' és a félelmeiket". Itt emlékeztetnék az AL 8. fejezetének a hihetetlen címére: "Kísérni, megkülönböztetni és integrálni a gyengeséget". Azaz "integrálni" az "elváltak és újraházasodottak gyengeségét" úgy, hogy szentáldozáshoz engedni őket járulni, miközben tovább folytatják házasságtörő kapcsolatukat - azt a szörnyűséget, amelyet Ferenc pápa tanítóhivatali szintre emelt, annak ellenére, hogy számos püspök határozottan elutasítja a bevezetését, és hét főpap nyilvánosan elítélte mint ami "az egész katolikus tradíciótól és az apostoli hittől idegen".

Valószínűleg az AL alkalmazása fog következni a fiatalok "gyengeségére", vagyis hogy intézményesítik a "szabálytalan kapcsolatokat", vagyis a házasság nélküli együttélést. Idézve az AL-t (n.78), amely a Mi Urunk nevét merészeli segítségül hívni a 8. fejezetben bevezetett erkölcsi felforgatáshoz:

"Krisztus fénye mindenkit megvilágosít (Jn 1:9; Gaudium et Spes, 22). Krisztus szemével nézve a dolgokat az Egyház a hívek iránti pasztorális gondoskodását azok felé irányítja, akik csak úgy együtt élnek vagy csak polgárilag vannak összeházasodva, vagy elváltak és újraházasodottak. .. Amikor egy párnak a szabálytalan kapcsolat figyelemre méltó stabilitást nyújt - és a gyermekek iránti mély elkötelezettség és a nehézségek leküzdésének a képessége kíséri - úgy kell tekinteni, mint egy olyan helyzetet, amely a házasság szentségének az ünneplésére vezetheti őket."

Így, az "új paradigmának" megfelelően a bűnben való élet elvét az együttélés és a házasságtörés eltörli, amelyek csupán a házasság szentségéhez vezető - lehetséges, de nem szükségszerű - fejlődési fokozatok. Azt, hogy azok az emberek, akik ilyen bűnös kapcsolatban élnek, az elkárhozás veszélyének teszik ki magukat, az "új paradigma" tökéletesen elhallgatja. Így előre megjósolható, hogy a harmadik hamis szinódus jóvá fogja hagyni a "fiatalok" közötti kapcsolatokat, amely objektíven halálos bűn. Valójában gyakorlatilag az AL alkalmazása magának a halálos bűn fogalmának az eltörlésére irányul annak az őrült elképzelésnek a kedvéért, amely szerint a bűnös viselkedés csupán a jóság folyamatában egy lépcsőfok, amely többé vagy kevésbé mindig jó, és sohasem egyszerűen csak erkölcstelen.

Fel kell tehát készülnünk a közelgő harmadik hamis szinódusnál a legrosszabbakra - azzal a bizalommal, hogy a Jó Isten ebből a katasztrofális pápaságból is valami nagyobb jót fog kihozni. Az Ő megengedő akarata talán azért engedte meg, hogy ez a katasztrófa bekövetkezhessen, hogy elvégezze az Egyházban a nagy rostálást , amely során lelepleződnek az Egyház ellenségei és megmutatkoznak a védelmezői Oroszország régóta várt felajánlásának nagy történelmi tetőpontjára várakozva - valószínűleg az Egyház és a világ legdrámaibb eseményei közepette.Olvasóink figyelmébe ajánljuk honlapunk állásfoglalását Ferenc pápaságát illetően Dr. Balogh Sándor: Igazi pápa-e Ferenc, vagy ő a hamis próféta? írásával.

forrás: www.fatimaperspectives.com


Real Time Web Analytics