Újabb püspök aláírója van

annak, hogy a pápa Amoris Laetitia

értelmezése "idegen" a katolikus hittől

Andreas Laun püspök, az ausztriai Salzburg nyugalmazott segédpüspöke ma [2017. január 6.] a nevét adta a "A szent házassággal kapcsolatos igazságok" elnevezésű dokumentumhoz, így immár hat püspök és egy bíboros van az aláírók között.

Hétfőn Athanasius Schneider püspök, a kazahsztáni Astana segédpüspöke , Tomash Peta érsek, Astana metropolitája és a szintén kazahsztáni Karaganda érseke , Jan Pawel Lenga kiadott egy "nyilvános és egyértelmű hitvallást az igazság mellett" az Egyháznak a felbonthatatlan házasságra vonatkozó tanítását illetően, mint a mai Egyházat és a pápát szolgáló "szeretetszolgálatot azt igazságban".

A kazahsztáni főpapok nyilatkozata válasz Ferenc pápa és bizonyos püspökök Amoris Laetitia értelmezésére, akik megengedhetőnek tartják, hogy egyes "újraházasodott" elváltak (házasságuk érvénytelenítése nélkül és nem élve önmegtartóztató életet) az bűnbánat és Oltáriszentség vételéhez járuljanak.

A püspökök azt mondják, hogy ez az értelmezés "heves zavarokat" okoz, és a "válás pestisét" fogja terjeszteni az Egyházban, és "idegen" az Egyház teljes hitbeli tanításától és a tradíciótól.

A három kazahsztáni főpap azt a döntést hozta, hogy " nyilvános és egyértelmű hitvallást tesz az igazság mellett" az egyházi házasság felbonthatatlanságára vonatkozóan, mert "nem maradhatnak csendben".

Mint katolikus püspökök, kötelességüknek érzik, hogy védjék és terjesszék a katolikus hitet és a közös fegyelmet, azt mondják, hogy "súlyos felelősségük és kötelességük van a hívekkel szemben" , akik "nyilvános és egyértelmű hitvallást várnak el tőlük az igazságot és az Egyháznak a házasság felbonthatatlanságára vonatkozó tanítását illetően".

Laun püspök a Szalézi Szent Ferenc oblátus tagja. 1967. június 29-én szentelték pappá, majd 1995. március 25-én Salzburg segédpüspökévé. Laun erkölcsteológia professzor is volt a Heiligenkreuz-i Filozófiai-teológiai fakultáson.

2016. decemberében Laun püspök interjút adott és osztotta a négy "dubia" bíboros véleményét Ferenc pápa apostoli buzdítását, az Amoris Laetitia-t illetően. "Olvastam a négy bíboros aggodalmát és egyetértek velük", mondta. "Főleg Meisner és Caffarra bíborosokat ismerem személyesen, és tudom, mennyire hozzáértő személyek. Az ő körükben a legjobb társaságban vagyok".

Laun püspök tavaly október 13-án töltötte be a 75. életévét. Ferenc pápa még aznap elfogadta a lemondását az életkora alapján.

Csatlakozása a hitvalláshoz hétre emelte az aláírók számát. Pénteken Janis Pujats bíboros, Riga nyugalmazott érsek metropolitája írta alá a dokumentumot. Csütörtökön a korábbi USA apostoli nuncius, Carlo Maria Viganò és a nyugalmazott Luigi Negri érsek adta a nevét a "A szent házassággal kapcsolatos igazságok" hitvalláshoz.

forrás: www.lifesitenews.com


Real Time Web Analytics