Pater Anonymus: „Levelek Ferenc pápa védelmében"

- Segítségnyújtás„Levelek Ferenc pápa védelmében" címmel jelenik meg a Váci Egyházmegye honlapján a jeles filozófus-professzor, Turay Alfréd levélsorozata. Ebből az egyik kapcsán az alábbi reflexiót tesszük közzé.Egy keresztény édesanya kérdése: Jézus azt tanította, hogy saját életünk árán is nyújtsunk segítséget a reánk törőknek?

Válaszok:

Turay Alfréd (TA): Jézus nem tanított ilyesmit, s a pápa sem ezt állítja. Jézus a hegyi beszédben ezt tanítja: „ne szálljatok szembe a gonosszal… szeressétek ellenségeite¬ket, és imádkozzatok üldözőitekért” (vö. Mt 5, 38–48). Ez azonban nem azt jelenti, hogy mulya¬ságra, ostobaságra buzdít, vagy arra, hogy ellenkezés nélkül hagyjuk magunkat legyilkolni, hanem azt, amit a Jézus tanítását értelmező Pál apostol úgy fogalmaz meg, hogy ne bosszúállással (azaz ne gonosz módon) ellenkezzünk, hanem keresztény módon álljunk ellen. Hagyjuk Istenre a bosszú¬állást, mi magunk pedig Isten segítségével azon fáradozzunk, hogy jóval viszonozzuk a rosszat, s így szégyenítsük meg ellenségünket (vö. Róm 12, 17–21).

Pater Anonymus (PA): Tessék egyetlen példát mondani egy „eredményes” esetre. Sajnos éppen a mulyaságot hangsúlyozza és nem realitást. Mi abban a gonoszság, ha lefogom a felém emelt öklöt? Mi a gonoszság abban, ha rosszallom a magamtól megvont és segítségül adott falat sárba tiprását? Mi a keresztény megoldás? Sem Krisztus, sem Szent Pál, sem az Egyház igazhitű tanítói vagy hívő népe nem fogadhat el ilyen nézeteket, pusztán csak azért, mert egy volt migráns saját magára hivatkozik. A volt migráns családja – nagyjából (?) – keresztényként indult Argentína felé, amely keresztény ország volt. Nem más kultúrába keveredtek és képesek voltak elfogadni az ottani szokásokat. Ám a fizetett migráns mindebből mit valósít meg?

TA: Ha valaki nem vallásos, annak is be kell látnia, hogy háborúkkal, bosszúállással stb. a történelem folyamán megnyugtató módon még semmilyen konfliktushelyzetet sem lehetett megoldani. Érdemes elgondolkodni például azon, hogy a II. világháború kitöréséhez olyan politikusok járultak hozzá, akik az I. világháború veszte¬seit képviselve (Churchill, Sztálin – ez vicc?) „gonosz módon” szerettek volna elégtételt venni a győzteseken. Jézus azt ajánlja, hogy ha sorozatos háborúskodásainkban a gyűlöletspirált erősítve minduntalan kudarcot vallottunk, próbáljuk meg már végre az általa javasolt utat követni.

PA: Tipikus liberális, globalista érvelés. Ha Trianon nem volt igazságtalan, akkor mi? Az egész ajánlás csak szószaporítás, amennyiben nincs konkrét javaslat, akkor jobb lenne hallgatni. A pápa siránkozik Siracusa-ban a tengerbe veszettek miatt – megkérdezte valakitől, hogy azok kik voltak – egyszerű válasz érkezett már erre is: keresztények, akiket a hajó muzulmán utasai dobtak a tengerbe. A meggyilkolt francia pap számára nem áldozat, még ha a fotóját meglátva egy kegyes gesztussal olyat javasol, amit az egyszerű hívő nem tehet meg: „tegyék az oltárra képet”. A szenttéavatási ügy vajon meddig fog húzódni?

TA: Amikor a pápa befogadó lelkületre buzdít, vagy azt kéri a fiataloktól, hogy ne építsenek falakat, akkor a falak kifejezést nem betű szerint kell értelmezni. Ez más szavakkal azt jelenti: nem „Orbán Viktor kerítése” ellen beszél. A terrorizmus növekedésének veszélyét ő is látja, s éppen ezért a migránsok ellenőrzött beengedését ő is keresztény megoldásnak tartja. Orbánnak azt a kijelentését, amely szerint „beengedjük azokat, akik az ajtón szeretnének bejönni, de nem engedjük azokat, akik az ablakon keresztül akarnak bemászni”, a pápa is józan és keresztény álláspontnak tartja. Legfel¬jebb annyit kér Orbántól, hogy ne legyenek túl szűkek az említett ajtók.

PA: Még a nem létező „több emeletnyi betonfal” is túl tágasnak bizonyult az eddigi ismereteink alapján.

TA: Ellenzi viszont azt a lelkületet, amely a választási hecckampányban megmutatkozik: felszínesen általánosít, s minden muzulmánban ellenséget vagy potenciális terroristát láttat. Ellenkezésének hátterében az a józan belátás húzódik, hogy ha mások legszentebb vallási meggyőződését kigúnyol¬juk, megsértjük, akkor ezt ezek a mások (az iszlám szélsőségesei) provokációnak és igazoló alapnak tekintik arra, hogy az iszlám vallás nevében adott esetben öngyilkos merényletek elkövetésére fanatizálják a terrorizmusra hajlamos muzulmánokat.

PA: A migráns-táborokban szolgáló tolmácsok vallomása szerint lépten-nyomon gúny és bántás éri őket a kereszténységük miatt. Aki vendégségbe megy, nem szemtelenkedik, nem terrorizál, stb.

TA: Ferenc pápa annak idején világosan rámutatott: a Charlie Hebdo ellen elkövetett szörnyű merény¬let közvetlen kiváltó okai között a provokáció állt az első helyen (a francia parlament alsóháza meg akarta tiltani az országban békésen élő muzulmán nőknek a burka viselését; francia „keresztények” felháborodva gúnyolták azokat a migránsokat, akik elutasították a segélyként adott olyan ételeket, amelyeknek fogyasztását az iszlám tiltja; a szatirikus hetilap gyalázatos karikatúrákat közölt Moha¬med prófétáról stb.).

PA: A burka betiltásának rendelete egészségügyi okokra vezethető vissza. Ha egy keresztény visszautasítana valamit egy muzulmán országban, akkor vége az életének. A Szentháromságot perverz szexuális aktus közben ábrázoló Hebdo-karikatúra, vagy az amelyiken a „mennyei szentek” szexuális aktusát félbeszakítja egy rohanó hírnök: Hagyjátok abba, jön a Meisner!” Ezek nincsenek olyan súlyú esetek Ferenc agyában, mint Mohamed próféta, vagy a burka elleni támadás?

TA: Ferenc pápa nem tartja helyesnek azt sem, hogy a merényletet követően a francia elnök (aki mel¬lesleg a Lateráni Bazilika tiszteletbeli kanonokja) bejelentette: vadászgépeket küld Szíriába. Ám a megtorlás viszont-megtorlást, a háború csak újabb háborút szül! Arról nem is beszélve, hogy ez a nem keresztény „megoldás” (a fegyveres beavatkozás) kapóra jött az ISIS terror-kalifátusnak (ame¬lyet egyébként a névleges keresztényekből álló NATO hozott létre a HEZBOLLAH ellensúlyozá¬sára).

PA: Tessék nekem mutatni olyan elpusztított műemléket, amely nem az ókori nagy kultúrák értékeit hirdette, vagy éppen nem keresztény kegyhely volt? (A berlini templom falának muzulmánok általi levizelése mise alatt, filmre véve, YouTube-ra téve milyen provokáció nyomán született? Talán a kölni gyászos szilveszteri erőszakoskodás után – ja, hogy azt nem keresztények követték el?)

TA: Meggyőzően tudták ugyanis hirdetni potenciális terroristáik felé: lám, a nyugati „keresztények” életünket és az életünknél is fontosabb muzulmán meggyőződésünket is el akarják pusztítani. Kétségtelen, hogy torzítottak, általánosítottak, amikor a „szalonkeresztényekből” álló NATO tag¬jait a mélyen hívő keresztény tömegekkel azonosították, de sajnos, ez a realitás. A pápa azt hirdeti: az evangélium alapján tájékozódva és a józan ész nevében is kerüljünk el minden olyan reakciót, amelynek alapján az ISIS vagy az Iszlám Állam hamis igazoló alapot tudna felmutatni fanatizál¬ható tagjai felé.

PA: A „szalonkereszténység” címkéje az ökumenizmusra épülő „szeressük egymást gyerekek” idiotizmusának cégére. Régóta tudjuk – már be is vallják – hogy az ISIS-t kik támogatják és milyen célt kell elérniük. Azt is tudjuk, hogy az évtizedekkel ezelőtt bevándorolt, majd elszaporodott idegenek közül nagyon sokan csak addig voltak alvó terrorista sejtek, amíg az erősítés meg nem érkezett. Tessék megnézni Párizs, vagy más francia települések, illetve nyugati városok utcáit. Egy pápai emlékműről le kell venni a keresztet, mert sérti a bevándorlókat? Egy ápolónővér, vagy egy repüléskísérő nem használhatja az anyjától örökölt pici aranykeresztet a nyakában (s nem egy muzulmán országban, hanem a saját hazájában)?


Real Time Web Analytics