Diane Montagna: A Vatikán "szexuálisan szuggesztív"

betlehemi jászla aggasztó kapcsolatba

hozható az olasz LGBT aktivistákkal

Honlapunk kapcsolódó írásai: A sötétség jászla (a Vatikánban) és A Vatikán LGBT aktivista társaságot kért fel új internetes hírportáljának a megtervezésére és üzemeltetésére .

Az idei [2017] karácsonyi vatikáni betlehemi jelenetet egy meztelen férfi és egy hulla fémjelzi, nincsenek sem bárányok, sem ökrök, és kiderült, hogy mindez egy olyan apátság művészeti kínálata, amely az olasz LGBT aktivisták középpontjában áll.A LifeSiteNews tudakozódása kiderítette, hogy az a Montevergine apátság, amely az újszerű "Irgalom születése" jelenetet szponzorálta, annak a Mária képnek a befogadója, amelyet az LGBT olaszországi aktivistái patrónusuknak tekintenek. Az apátság egy LGBT aktivista szerint az évente megrendezett bizonyos szent és világi "ősi meleg büszkeség" zarándoklatok célpontja, amely az utóbbi években elnyerte az "LGBT közösség aktív politikai részvételét".

Egy vatikáni kormánytisztviselő elmondta a LifeSiteNews-nak, hogy a Montevergine-i apátság először hagyományos betlehemi jelenetet akart. De a Vatikán meggondolta magát és az apátsággal közösen kidolgozott egy részletesebb tervet, amit az Államtitkárságra és Ferenc pápához nyújtottak be jóváhagyásra, amelyet rendben meg is kaptak.

"A vatikáni betlehem számunkra azt üzeni, hogy ebben az évben még boldogabbak legyünk", mondta Antonello Sannini, a nápolyi Arcigay homoszexuális aktivisták csoportjának az elnöke a LifeSiteNews-nak . "A nápolyi homoszexuálisok és transzszexuálisok számára ez a befogadás és az integráció fontos szimbóluma."

Düh-hullám a karácsonyi betlehem jelenet miatt

A Twitteren dühroham szaladt végig a karácsonyi betlehem jelenet miatt a múlt héten, amikor a meztelen férfi fényképe, mint az irgalomnak a "felöltöztetni a ruhátlant" cselekedete végigfutott a közösségi médián, erős kritikát és vitákat váltva ki.


Vatikáni betlehem: egy meztelen férfi mutatja a "felöltöztetni a ruhátlant" jelenetet


Az emberek felrótták a figura "feltűnő elhelyezkedését és ernyedt testtartását", a figura testtartása "a közösségi médiában sokaknak azt sugallta, hogy a jelenetnek homoerotikus hangsúlya van".

A Facebook is hozzátette a magáét a dühöngéshez, amikor letiltotta a képet, hivatkozva a "szexuálisan szuggesztív vagy provokatív" képekkel szembeni politikájára.

Egy megfigyelő megjegyezte a szegény ruhátlan férfival kapcsolatban: "Személyi edzőként dolgoztam. Ez a fickó napi két órát edz, heti hat napon át."

"Ez a botrányos kiállítás szentségtörő, megtévesztő és rossz szándékú támadás azért, hogy a Szent Péter téri betlehemi jelenet szent ártatlanságát a homoszexuális jogokért síkra szálló szervezetek eszközévé torzítsa, csupán csak a legújabb a jelenlegi pápaságot jellemző ördögi tettek közül" mondta egy Vatikánhoz közel álló forrás a LifeSiteNews-nak.

Eközben az a nápolyi "művész", Antonio Cantone , aki a jelenetet tervezte, azt sugallta, hogy szándékosan akart provokálni.

"Ez nem a szokványos születési jelenet; különleges és elgondolkodtató" mondta. "Senkit sem hagy közömbösen; ez egy provokáció".

Színre lép egy Mária-ikon

Az idén a karácsonyi betlehemet egy régi és gyönyörű Mária-ikon, a Montevergine-i Miasszonyunk reprodukciója is díszítette. Az eredeti ikont az apátság hegyi kápolnájában őrzik, 12 láb magas és hat láb széles, és a Szűzanyát, ölében a gyermek Jézussal egy trónon ülve ábrázolja.


A Montevergine-i Miasszonyunk ikonjának reprodukciója a vatikáni jelenet bal oldalán található


A képen Mária arca sötét, az ikont gyakran úgy is emlegetik, mint "Fekete Madonnát". A helyi olaszok úgy tartják, hogy a sötét arc azt jelentheti, hogy a szolgálók osztályához tartozott, ezért a hívek szeretettel "Schiavano mamának", vagy "Rabszolga anyának" is hívják.

A Montevergine-i Miasszonyunkat évente két zarándoklat is megtiszteli: az egyik február 12-én, a Szűzanya megtisztulásának ünnepén, vagyis Gyertyaszentelő Boldogasszonykor; a második szeptember 12-én, Mária Szent nevének ünnepén, amelyet egy háromnapos fesztivál előz meg.

Az ünnep előestéjén a zarándokokat az apátsághoz közel eső város, Ospedaletto d’Alpinolo fogadja, mielőtt másnap reggel megtennék a "sagliuta"-t vagy "juta"-t, azaz mielőtt felmennének a Montevergine-i Miasszonyunkhoz. A háromnapos ünnepség során keveredik a szent és a profán, táncokkal és tamburinkíséretes dalokkal.

A "femminielli juta”

A Montevergine-i Miasszonyunk és az olasz homoszexuálisok és transszexuálisok között különleges kapcsolat van. Egy legenda szerint a Montevergine-i Miasszonyunk megmentett a haláltól két homoszexuálist 1256 telén. A párost megverték és kikergették a városukból és a hegyekbe hurcolták, ahol egy fához kötözték őket és otthagyták őket, hogy megfagyjanak vagy hogy a farkasok felfalják őket. A legenda szerint a Montevergine-i Miasszonyunk megkönyörült rajtuk és "csodálatosan" kiszabadította őket. 2017-ben a La Repubblica erről úgy írt, mint a "melegbarát Madonna progresszív csodájáról".

Közismertebben úgy ismert ez a Madonna, mint aki "mindent megad és mindent megbocsájt".

A "femminielli juta”-t [femminielli zarándokutat] is minden évben Gyertyaszentelő Boldogasszonykor tartják, dalokkal és tánccal idézve fel a legendát. A "femminielli" kifejezéssel azokat a homoszexuális férfiakat illetik a nápolyi kultúrkörben, akik nőnek vallják magukat, és ezt a megjelenésükkel is kifejezik.


Az idei bethelemi angyal a Szent Péter téren


Az LGBT közösség azért is figyelmet fordít a Montevergine-i Miasszonyunkra, mert egy ősi templom helyén ül, ahol Cybele pogány istennőt imádták valaha. A La Repubblica egy 2014-es, "Femminielli zarándokút" című cikkében megjegyezte, hogy Cybele eunuch papjai saját maguk kasztrálták rituálisan magukat, hogy "szexualitásukat ajándékként odaajándékozzák istennőjüknek, hogy majd új személyiséggel születhessenek újjá."

Antonello Sannino, a nápolyi Arcigay elnöke, azt mondta a LifeSite-nak, hogy a " juta dei femminielli" a "szentnek és a profánnak" a keveréke. Elismerve az Egyháztól való távolállását, Sannino azt mondta, hogy "nagyon népszerű az elkötelezett hívek között is", míg mások nem-keresztény istenség iránt vannak elköteleződve.

Az éves Gyertyaszentelő napi zarándokút egy valamifajta "ősi meleg büszkeség" mondta, és "annak az útja, hogy a város [Nápoly] kultúrája befogadja a femminiello figurákat, akik bomlasztó hatást fejtenek ki egy bináris 'férfi-női' társadalomban."

Az átpolitizált Montevergine

2002-ben a zarándoklat az újságok címlapjára került, mert Montevergine akkori apátja, Tarcisio Nazzaro, nemtetszését fejezte ki a nápolyi 'femminielli'-k részvétele miatt.

A La Repubblica szerint a szentmise alatt Nazzaro ezt mondta nekik: " Imátok nem ima, hanem csak zajongás, amely a Miasszonyunknak nem kedves, és nem talál meghallgatásra. Olyanok vagytok, mint a kufárok, akiket Jézus kiűzött a templomból." Állítólag később finomított a sekrestyésnek: "Nem vagyok senki ellen és nem akarok senkit sem támadni, legkevésbé ezeket a személyeket. De ami sok, az sok. A szent helyet megilleti legalább egy kis tisztelet, és a szent hely méltóságát meg kell őrizni."

A Katolikus Egyház Katekizmusa a 2358-2359 paragrafusában azt mondja, hogy bár a homoszexuális hajlam "objektíven rendetlen", azokat a férfiakat és nőket, akik ennek a megpróbáltatásnak vannak kitéve "tisztelettel, együttérzéssel és érzékenységgel " el kell fogadni, és "a feléjük irányuló igazságtalan megkülönbözetésnek minden jegyét kerülni kell", de mint keresztények, "tisztaságra és keresztényi tökéletességre vannak meghíva".


Az égetőkemencébe betolt hullával a Vatikán idei betleheme a "halott elégetésének" testi munkájából származó irgalmat ábrázolja


Sannino nem szidta az apátot, de azt gondolja, hogy 2002-ben Vladimir Luxuriának, Olaszország első transzszexuális parlamenti képviselőjének a jelenléte váltott ki a vitát. "Túlságosan politikus volt ez 2002-ben", - mondta.

Az incidens felvillanyozta az LGBT mozgalmat, mondta Ottavia Voza, az Arcigay Salerni elnöke a LifeSite-nak. 2010-ben újabb apró incidens volt, de "az LGBT közösség aktív politikai részvétele" a 2002. évi vita után kezdődött.

Új apát, új hozzáállás

2014-ben, Ferenc pápa idejében új apátot választottak Montevergine-ben, Dom Riccardo Luca Guariglia-t. Korábban ugyanebben az évben Luxuria írt egy levelet Ferenc pápának az LGBT közösség nevében, és nyilvánosan meg is jelent a Gyertyaszentelői zarándoklaton Montevergine-ben. Senki nem ismeri a levélre adott választ. A levél angol nyelvű változata itt olvasható.


A jelenetet ebből a szemszögből nézve a meztelen férfi uralja.


2017-ben az LGBT közösség vezetői találkoztak Guariglia apáttal. Voza azt mondta, hogy a kapcsolat most már "kitűnő", és ez az év "lehetőséget nyújtott az apáttal folytatott párbeszédre". Voza azt mondta a LifeSite-nak, hogy Vladimir Luxuria is jelen volt, és az apát "megállt, hogy velünk beszéljen". Ez nem magánbeszélgetés volt, de "lényegében áldást adott nekünk", folytatta Voza, hozzátéve, hogy "teljesen túlléptek már a 2002-es incidensen."

"Üdvözölt bennünket", mondta Voza, "és megértette a közösség jelenlétének a fontosságát".

Az ügy még intenzívebb lett politikailag, amikor 2017-ben Olaszországban LGBT aktivisták felavatták Olaszország első "nem nélküli" fürdőszobáját Ospedaletto d’Alpinolo-ban a február 2-i zarándoklaton, és egy polgárilag "házas" homoszexuális pár Ospedaletto d’Alpinolo polgári hatóságától díszpolgárságot kapott. Az LGBT aktivistákkal együtt a polgári hatóság leleplezett egy plakettet a város bejáratánál, amelyre az van írva, hogy " Ospedaletto d’Alpinolo a homotranszfóbia és az erőszakos nem-választás ellen van".

A ceremónián Vladimir Luxuria azt mondta, hogy Ospedaletto d’Alpinolo kis városa modellként szolgálhat egész Olaszország számára.

Meginterjúvolták Guariglia apátot a 2017-es ‘juta dei femminielli’-vel kapcsolatosan, aki ezt mondta: "Szent Benedek azt mondja nekünk, hogy a vendéget úgy kell fogadnunk, mint magát Krisztust", és az apátságnak megvan az a sajátossága, hogy mindenfajta zarándokot üdvözöl, aki a szent helyre látogat először is azért, hogy hódoljon az Istenanyának és oltalmába bízza magát, és azért is, hogy a szentségekhez járuljon."

Visszasüllyedés az újpogányságba

Sannino üdvözölte a Vatikán betlehemi jelenetét, mondván, hogy azt gondolja, hogy ez "egy fontos szimbóluma a befogadásnak és az integrációnak", de az, hogy ez valóban az Egyház nagyobb nyitottságát jelzi-e , az attól fog függeni, hogy a vatikáni tisztviselők a döntéshozatalukban "mennyire lelkiismeretesen" járnak el az LGBT aktivistákkal szemben. "Bízunk benne, hogy az Egyház a pápa szavainak a hatására végre valódi értelmet fog adni a nyitottságnak", mondta, utalva Ferenc "Ki vagyok én, hogy ítélkezzem?" megjegyzésére. "Az Egyház rendkívül lassú ebben az átalakulásban", véli ő, és őszintén bízik benne, hogy "ez is be fog következni".


A karácsonyig letakart csecsemő Jézust keruboknak tűnő valamik veszik körül


De Róma népe kíváncsian várja, mit fog szólni Ferenc pápa a jászolhoz. Mint az elmúlt években is, Ferenc pápát várják egy csendes imára december 31-én a Vesperás és a Te Deum eléneklése után, a Szent Péter Bazilika hálaadó miséjét követően. Aggódva várják, hogy a jelenet két szélén álló Montevergine-i ikon és a meztelen férfi előtt végzett csendes ima jelzést fog-e adni, vagy az LGBT közösséget politikailag még motiváltabbá teszi, erősítve az irányvonalukat. [Közben megérkezett a válasz, ITT olvasható.]


Két kerub közelről


Hivatalosan a Vatikán nem fűzött kommentárt a betlehemhez, így nem világos, hogy mennyire voltak tudatában a döntéshozók a betlehemnek a Montevergine apátsághoz és az olasz LGBT aktivistákhoz fűződő kapcsolatáról. A LifeSite megpróbálta a Vatikán szóvivőjét, Greg Burke-t megkérdezni, de az megtagadta a választ.

Az olasz egyháztörténész, Roberto de Mattei a Lepanto Alapítványtól úgy tekinti ezt, mint az "Olaszország és Európa pogányosítására" tett legújabb kísérletet, indirekt eszközökön keresztül, amit ő "puha újpogányosításnak" nevez.

Ez magában foglalja azt, hogy keresztény istentiszteleti helyeket választanak ki, hogy "visszatérítsék őket pogány eredetükhöz", magyarázza De Mattei, visszaküldve ezzel a kereszténységet a katakombák korába, amikor a pogányok üldözték őket. Az LGBT mozgalom nemcsak politikai vagy kulturális, hanem "vallási mozgalom" is, pogány jellemző vonásokkal, tette hozzá. "Ez nem lep meg bennünket, mert a pogány kultuszok középpontjában ott van a szex is ", mondta De Mattei. "Mindez előrevetíti az árnyékát egy újpogány üldözésnek azok ellen, akik hűségesek maradnak a katolicizmushoz."


A bebörtönzött meglátogatása


De Mattei megjegyezte, hogy a következő évben lesz 50 éves évfordulója az 1968-as kulturális és szexuális forradalomnak, és azt gondolja, hogy ez most "vallási forradalommá fog átalakulni", amelynek a középpontjában továbbra is a szex lesz, de "a kereszténység helyettesítését megcélzó teológiává fog átalakulni."

forrás: www.lifesitenews.com


Real Time Web Analytics