Pater Anonymus: Egy tanácstalan csacsi monológja

Reflektálás Beer Miklós váci katolikus püspöknek az ATV-ben megjelent gyalázatos nyilatkozatára .Ide figyeljenek emberek! Már nem azért a két fillérért, de – ne mondják máskor azt a saját hibáikra, hogy „szamárság”. Soha annyi butaságot nem hallottam, mint manapság, éppen azon a helyen, ahol csak okos dolgoknak szabadna elhangozni.

Gondoljanak csak bele: az őseimről azt írja a Biblia, hogy különféle kritikus helyzetekben okosabban vallottak színt, mint az emberek. Olvassák csak el Bileám próféta történetét, vagy a betlehemi népszámlálásra utazó, az Egyiptomba menekülő kicsiny, de legáldottab család esetét. De leginkább olvassák el a virágvasárnapi eseményeket. Szegény ősöm, ha sejtette volna, hogy a halál felé viszi a Mester, akkor „rendes szamárként” megmakacsolta volna magát.

Na és akkor itt vagyok én. Néhány éve egy dunántúli, dolgos pásztorember „megbecsült munkatársa” voltam. Aztán Kolompár Gazsi ellopott és mivel a mostani főnököm egyik kedvenceként jelentős segélyeket kap, így a lopott jószág jelenleg a püspöki udvar lakója. Vannak itt még birkák is, a főnök saját kezűleg eteti ezeket a buta dögöket – na persze hiszen a Gazsiék módjára, mindent megrongálnak, összepiszkítanak és felélnek, de hasznuk nincs. Az ilyenekért – meg legújabban a migránsokért – tűzbe menne a főnök. (Karácsonyra idehozott vendégeskedni pár „menekültet” – vajon a műkincsleltár stimmel-e azóta?)

Nem győzi a haknizást egyik bolsevik tv-től a másik liberális kanálisig – mert ugye a tolvajok, gyilkosok és megszálló erőszakoskodók meg mindenféle olyan népség akik gyalázatot hoznak az emberi nemre, azok kedvesek a főnök előtt – bár úgy hallom, hogy az ő legfőbb főnöke a távoli talján-országban éppen így bosszantja a világ normálisabb részét. Azt is mondják a főnökömről, hogy annak a másiknak a „magyar hangja”.

Itt a tenyeréből esznek ezek a koszos bégetők, de a valódi báránykái egy jó szót se kapnak tőle, csak valami nyögdécselő frázishalmazt. Meg ráadásul lelkesen ünnepli a – ma már csak álruhában bujkáló – ellenségeinek jubileumát. Azokét, akiknél a Szent Antal-történetbeli ősöm is megvetéssel tudna „iá”-zni.

Most mondják meg emberek! Nem okosabb volna megszökni innen? Itt csak egy rossz reklám vagyok, ha valami alkoholista-drogos-homokos-bolsi-libsi tv-stáb erre vetődik a főnök újabb sületlenségeit felvenni. Ha már az én lenézett szamárőseim is többet tettek annak idején, mint amit mostanság annak a Názáretinek a „mostani cége”. Maguk, emberek szokták csinálni, meg kellene indítani a csődeljárást ennek a cégnek a dolgában. Persze már elkéstek, hiszen olyan régóta hagyták, hogy veszteséges legyen a cég. A Názáreti-ért 30 ezüstöt fizettek a legfőbb ellenségei, ám azok éppen „soros leszármazottja” úgy látszik manapság többet ad az árulásért.

Tehát, emberek! Ne nevezzék a butaságaikat szamárságnak, mert ez sért engem is meg az őseimet is. De még ökörségnek se, hiszen az ökrök ősei még melengették a Názáretit a születése barlangjának jéghideg éjjelén. Maguk meg fagyos szívvel még a szavait is elhazudják.

Tudják mit? Nevezzék az árulásukat, a hűtlenségüket, az engedetlenségüket sátániságnak.


Real Time Web Analytics