Pater Anonymus: Ha a hírek igazak ……nagyon el vagyok keseredve és felteszek két kérdést: mindenkit meg lehet zsarolni és vásárolni? Már mindenkinek – akiben bíztam egy kicsit – vaj van a füle mögött?

Ha a hírek igazak, miszerint Raymond Leo Burke bíborost visszahelyezték az Apostoli Szignatúrába és egy júliusi kerekasztal-beszélgetés keretében a Szent X. Pius Papi Testvérülettől való távolmaradásra biztatott (hangsúlyozva, hogy XVI. Benedek kiközösítést feloldó rendelete nem szabályos), akkor felülvizsgálom minden eddigi – reményteli – elképzelésemet.

Ha a hírek igazak, miszerint még Williamson püspök is a Rómához való közeledés mellett tette le a voksot és ennek kapcsán az addig vele szimpatizáló Szent X. Pius Papi Testvérület-beli teljes francia district sedevacantistává lett –akkor bizony elgondolkodom azon, hogy a sátán mégis győzhetett?

Marcel Lefébvre érsek nem egyszerűen a trento-i szentmise rítusa miatt emelte fel a szavát, hanem kifejezetten három olyan zsinati dokumentum eretneksége miatt, amelyeknek csak egyik „végterméke” a protestáns-utánzó Novus Ordo Missae. Akik csak a fenséges liturgia miatt járnak a Szent Péter Papi Közösség, vagy a hozzá közel álló szerzetes-személyek miséjére, vagy a Krisztus Király Intézet, vagy a Jó Pásztor Intézet, vagy a ki tudja milyen elnevezésű Róma-hű latinistákhoz, azok még a 19. századi romantikus zene szerelmeseihez sem hasonlíthatók – csak és keményen bírálva: szentimentálisak – de nem hívők.

A „nagynak titulált” francia forradalmi elsötétedés legnagyobb győzelme a II. Vatikáni Zsinatnak nevezett gittegylet; s az ennek határozatait közzétevő, majd végrehajtó pápák, püspökök, papok és hívek egymás elől elkapkodva vették kezükbe a római birodalom kínzóeszközét, az ólomtüskés flagellumot, hogy újra és újra feltépjék Jézus Krisztus iszonyatos sebeit.

Maga Lefébvre érsek azt írja a „Nyílt levél a tanácstalan katolikusokhoz” című könyvében, hogy ő szívesen mondana akár francia nyelvű misét is, ha az érvényes lenne és nem a Luther- féle misegyalázás. Ahhoz, hogy a Novus Ordo Missae létrejöjjön, előbb kellett hozzá a zsinati protestantizálódás, a Loisy-féle modernistákat is megszégyenítő liberalizálódás. A Bugnini- kreálmányú buli-lakoma – melyből istenkáromló show-műsorok lettek – csak egy jelentéktelen tüske Krisztus töviskoronáján. Ezen iszonyú koronának a szövevényét a Küng- ök, Rahner-ek, Schillebeex-ek, Suenens-ek, Frings-ek, Liénart-ok és – ne tagadjuk – Ratzinger- ek, Wojtyla-k és társaik készítették.

Ha a hírek igazak…

…hogyan veheti fel ezek után Burke kardinális azt a hermelines magna cappa-t (bíboruszály), melyet Mindszenty bíboros Atyánk vére festett?

Ha a hírek igazak…

…mit tegyen az utolsó 10 évben világosságra botorkáló – és magára maradt – öregedő pap?

Mit tegyenek a szentimentalizmus nélküli, a trento-i rítusban az egész katekizmust végre megértő hívő?


Real Time Web Analytics