Pater Anonymus: „Képzelt válaszlevél”

dr. Pétery József püspök AtyátólKedves Fiam!

Megköszönve leveledet és az évfordulóimról való imádságos megemlékezésedet – egyúttal én is köszöntelek kerek papi jubileumod alkalmából.
Jól látod – de lelkedre kötöm, szinte aggályosan óvd magadat ettől a hibától – a hála nem közkeletű fogalom egyetlen korban sem. A sértődöttség pedig, minden emberséget képes aláásni, s ez különösképpen is lelki veszélyeket rejt magában, főként az Istennek szentelt személyek esetében.
Miként szentéletű, vértanú Kardinálisunk rádiószózata is ezt visszhangozza: nem tartotta ő sem, én sem sérelemnek a gyalázkodók és kínzók gonoszságát. Üdvözítő Urunk Jézus Krisztus lelkülete – különösen azoknak, akik szent papságában részesülhettek – mindenkor ki kell, hogy mondassa velünk: „Atyám bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!”
A ti korotok másképpen hálátlan, mint a miénk volt, a minket megelőzőké. Az egyetlen és tiszta állandóság – s egyben igazság – Jézus Krisztus, Akivel, bár osztozunk keresztút- járásában, de egyedül képes Életet adni. Mit számít a pillanatnyi bántás. A sebek begyógyulnak, mert van rá gyógyír: a Legszentebb Oltáriszentség – nekünk régieknek, neked és nektek a napi szentmisétek és breviárium-imádságtok.
Ti papok ne engedjetek lazaságot önmagatoknak, a lelki kötelezettségeket „édes igaként” teljesítsétek.
Készüljetek a szentmiséitekre, majd ne mulasszátok el a hálaadást sem. Az elmélkedés, a szentségimádás, a rendszeres szentgyónás, az engesztelés nem maradhat el egyetlen nap sem. Lelki tartás nélkül mit is adnátok tovább?
A sátáni vírussal megfertőzött világ nem lehet otthonotok: „ti nem evilágból valók vagytok” – hangsúlyozza az Üdvözítő. Ha evilágból lennétek a szentmisében az átváltoztatás szavai, csak kuruzsló-varázsigék lennének ajkatokon.
S mit gyógyítanak a kuruzslók? Talán még betegebbé teszik a szenvedőt, mint addig volt – elveszik még az életét is.
Az Utolsó Vacsora és a Golgota egységének szentsége nem kuruzslás, nem halál, hanem szív és lélek komor sírjáról „elhengerített kő”, az Örök Élet felszabadulása. Azt mondod: gyalázó szóval illetnek, bilincsbe vernek, száműznek? Vésd szívedbe az Úr szavait: „ha engem üldöznek, titeket is üldözni fognak!” Vagy emlékezz Szent Ágoston mondatára: „a vértanúk vére a kereszténység magvetése.” Lelked befelé csordogáló vére számára is van Grál-kehely, s ugyanúgy angyalok viszik azt a Mennyei Atya trónja elé, mint Szent Fia Áldott Vérének minden cseppjét. Ha az Örök Atya jutalmaz, mit vársz még gyarló emberi jutalomra? Ha az Örök Élet kenyere a tiéd, miért keresel „romlott evilági süteményeket”?
Adok neked Kedves Fiam egy feladatot: ha legközelebb betérsz pappá szentelésed katedrálisába, nézz fel arra a képre, amelyet a háború viharában készíttetem. Szent József oltalma védte székesegyházunkat a kupolát tartó nagy pillérbe fúródott gyilkos bomba robbanásától. Nem kell neked különösképpen ajánlanom Szent József személyét, hiszen a bérmálásban Őt kaptad védelmül. Sok-sok hűtlenség, támadás, bűn fel nem robbant bombáját hatástalanítja Az, Aki oltalmába vette a Szent Szüzet és az Isteni Gyermeket. Szentegyházunk is Őt kérte oltalmul. Telepedj le tehát szerény kis názáreti gyalupadja mellé, hallgassd Őt, tanuld meg védelmezni a lelkedet, s a lelkedben lakó közösséget az Ő gondjaira bízott Megváltóval. Meglátod, nem fog sérteni a gyalázó szó, a korbács, vagy a véres kereszt. Az Úr szava éltessen: „légy hű mindhalálig és neked adom az Élet koronáját!”
Évfordulóimat imádsággal emlegeted leveledben, most tehát sokszoros jubileumom áldásával zárom soraimat.

+József püspök,
atyád az Úrban

(A levél, amire ez a képzelt válasz érkezett itt olvasható: Pater Anonymus: Nyílt levél dr. Pétery József püspök Atyához)


Real Time Web Analytics