Antonio Socci: Egy pap nyilvánosságra hozta

Caffarra bíboros utolsó, drámai szavaitAz utóbbi években sok katolikus úgy tekintett Caffarra bíborosra, mint a jelen sötétségben a kevés világító fényforrás egyikére.

Egy pap bizalmasan elmondta nekem, hogy az utóbbi napokban elment a bíboroshoz panaszkodni amiatt a katasztrófa miatt, ami az Egyházat jelenleg sújtja, néhány incidenst konkrétan megemlítve.

A bíboros könnyekben tört ki és ezt mondta:

"Isten nem fogja elhagyni az Ő Egyházát. Kezdetben volt tizenkét apostol, így az Úr megint kevesekkel fogja kezdeni. Képzeljük el Szent Atanáziusz szenvedéseit, aki Krisztus, az Egyház és az emberek iránti szeretetétől vezérelve egyedül maradt az igazság védelmezésében. Kell, hogy legyen hitünk, reményünk és lelkierőnk."

A pap bizalmasan elmondta, hogy "a bíboros nagyon szomorú volt, de sok erőt és Egyház iránti szeretet sugárzott felém."

Caffarra hivatkozása Szent Atanáziuszra az Egyház legsötétebb időszakára utal, amikor az ariánus eretnekség a negyedik században az egész Egyház felett átvette az uralmat.

Csaknem egyedüliként, Atanáziusz püspök felemelte hangját a katolikus igazságok védelmében. A pápa kiközösítette, és négyszer volt kénytelen száműzetést elszenvedni,

De csakhamar ezután az Egyház visszatért az igaz hitre és oltárra emelte Atanáziuszt, egyházdoktornak és egyházatyának nevezte ki.

A pap, aki beszélt a bíborossal, elmondta, hogy a bíboros nagyon szomorú volt. Mondhatjuk azt is, hogy összetört szívvel halt meg. Minden bizonnyal az imádság diszkréciójában felajánlotta Istennek életét a szegény, elveszett kereszténységért.

A bíboros biztos volt benne, hogy a világban is és az Egyházban is Isten fog győzedelmeskedni a végén. Ennélfogva az utóbbi években a katolikus hit és a szentségek védelmezésének nagyhatalmú vezéralakja volt Bergoglio pápa Amoris Laetitia-jával szemben.

Vallomása szerint az évekkel korábban a fatimai Lúcia nővértől levélben kapott prófétai szavak nyújtottak vigaszt számára, amelyben Lúcia nővér azt írta, hogy "Isten és a Sátán közötti végső csata a házasság és a család témakörében lesz."

Ez a történet - amellett, hogy mindenki számára megmutatja bölcsességét, hitét és bátorságát - rávilágít mély emberségére is.

Nekem is van személyes emlékem Caffarra bíborosról. 2010. augusztus 15-én, Mária Mennybevételének ünnepén történt. Katerina lányom éppen akkor tért magához a kómából és átszállították a bolognai dombok között található "Ébredés házába".

Meglepetésünkre azon a napon Carlo Caffarra bíborosát, Bologna érsekét láttuk érkezni a nagy hőségben, a maga szerény és egyszerű módján.

Odament megnézni Katerinát, akinek később is figyelemmel kísérte az állapotát (indirekt kapcsolatban voltunk vele) és velünk maradt egész nap.

Úgy volt öltözve, mint egy egyszerű pap. Minden beteghez odament és köszöntötte őket, a rokonaikat is. Igazi Isten embere volt.

Addig én őt mint nagy teológust ismertem, II. János Pál és XVI. Benedek barátját és munkatársát, akik sokat köszönhettek neki.

De azon a napon - a fádalom és a remény helyszínén - igazi atyának ismertem meg. Megfogott embersége és atyai bölcsessége, és ezeket a tulajdonságait megtaláltam az Egyházért végzett utolsó missziójában is.

forrás: https://onepeterfive.com.


Real Time Web Analytics