Taigi Boldog Anna-Mária

Taigi Boldog Anna-Mária (1769-1837)Részletek Louis Veuillot-nak a katolikus feleség és anya, Taigi Boldog Anna-Mária különleges adottságairól szóló, Róma illata c. könyvéből.

"Intellektuális adottságait teljesen elhomályosította egy egyedülálló csodálatos képessége. Röviddel azután, hogy a tökéletesedés útjára lépett, egy arany glóbusz jelent meg neki, amely páratlan fényű nappá változott; minden feltárult benne előtte. A múlt és a jövő* egyaránt nyitott könyv volt a számára."

" Anna-Mária biztonsággal meg tudta mondani egy halott sorsát. Tekintete elért a föld végső határáig és észrevett olyan embereket, akiket földi szemeivel sohasem látott, és olvasott a lelkük legmélyében. Elég volt egyetlen pillantás; ha valamire gondolatait összpontosította, az feltárulkozott előtte és az értelme számára. Úgy látta az egész világot, mint ahogyan mi látjuk egy épület homlokzatát. Ugyanígy volt népekkel és az egyes emberekkel is; látta bajaik okát és a gyógymódot, amivel kilábalhatnának belőle."

“Ennek az állandó és bámulatos csodának köszönhetően Domenico Taigi szegény feleségéből teológus, tanító és próféta lett. A csoda negyvenhét évig tartott. Az alázatos asszony egészen haláláig úgy olvasott ebben a titokzatos napban, mint egy örökké nyitott könyvben. Egészen a haláláig kizárólag Isten dicsőségére nézett bele; amikor a szeretet vagy az engedelmesség megkövetelte. Tartózkodott magyarázatot kérni azokról a dolgokról, amelyeket nem keresett vagy nem értett."

"A szegények, a világ nagyjai, az Egyház vezetői egyaránt jártak hozzá tanácsot kérni. Általában házimunka közepette találták, és gyakran betegség kínozta. Nem fogadott el még egy kenyérhéját, sem ajándékokat, sem dicséreteket.

"Legbefolyásosabb barátai sem tudták rávenni, hogy megengedje, hogy kiemeljék a gyerekeit abból a környezetből, amibe beleszülettek. Amikor a forrásai kiapadtak, kérte Istent, hogy segítsen, és Isten megadta neki mindazt, amire szükségük volt."

"Jónak vélte napról napra úgy élni, mint a madarak. Egyszer Rómában egy menekült királynő megpróbált neki pénzt adni. 'Madame,' mondta, 'milyen naív Ön! Én Istent szolgálom, és Ő gazdagabb, mint Ön.'"

"Ha hozzáért egy beteghez, az meggyógyult; másokat figyelmeztetett közelgő halálukra, és szent halállal haltak meg. Nagy vezekléseket vállalt a tisztítótűzben szenvedő lelkekért, és azok, kiszabadulva, megköszönték neki ... Szenvedett testileg és lelkileg is ... Felismerte, hogy az az ő szerepe, hogy vezekeljen mások bűneiért, hogy Jézus segítségére jön a Szent Áldozatban, és hogy ő áldozat Jézus társaságában. Az Isteni Szeretet okozta fájdalmak olyan mámort okoznak, amit szavakkal le sem lehet írni. Volt úgy, hogy a Szentáldozás után magába roskadt, mint akit szélütés sújtott. Az igazat megmondva, nála az extázis folyamatos volt, mert Isten jelenlétét folyamatosan érezte. ... Minden fájdalom édes volt a számára. ... Ment az útján, véres lábakkal; ragyogó szemeivel a Királyi utat járva."

"Ráadásul micsoda látvány volt az, amit Isten Rómában az emberek szeme elé tárt azokban a viharos napokban, amelyek akkor kezdődtek, amikor a szerény Anna-Mária a szentek útjára lépett!"

"VI. Piusz meghalt Valence-ben; VII. Piusz fogoly Fontainebleau-ban; a forradalom újra felütötte a fejét XVI. Gergely uralkodása előtt. Az emberek ezt beszélték, hogy vége a pápaságnak. Hogy Krisztus törvénye és Maga Krisztus is fogyatkozóban van, hogy a tudomány az úgynevezett Isten Fiát hamarosan az álmok birodalmába száműzi ... Nem fog 'több csodát tenni'."

"De pontosan ekkor, Isten felemelte ezt az asszonyt, hogy gyógyítsa a betegeket. ... Megadta neki a múlt, a jelen és a jövő ismeretét. Anna-Mária megmondta, hogy VII. Piusz vissza fog térni. IX. Piusz uralkodásán túlra is ellátott. ... Anna-Mária volt Isten válasza a hitetlenek kihívására."

* Taigi Boldog Anna-Mária előre jelzett egy fontos, még ezután bekövetkező büntetést a világ számára a súlyos bűnök miatt.

"Isten két büntetést fog küldeni: az egyik háborúk, forradalmak és hasonló rossz formájában fog jelentkezni; ezek földi eredetűek lesznek. A másikat a Égből küldi. Az egész földet be fogja borítani egy erőteljes sötétség, amely három nap és három éjjel fog tartani. Semmi sem lesz látható, és a levegőben döghalál lesz, amely főleg, de nem kizárólag, az Egyház ellenségeit fogja érni. Ezalatt a sötétség alatt egyetlen ember készítette világító eszköz sem fog működni, kivéve a szentelt gyertyákat. Aki kíváncsiságból kinyitja az ablakot, hogy kinézzen, vagy kilép a házból, azonnal meg fog halni a helyszínen. Ezalatt a három nap alatt az embereknek a házaikban kell maradniuk,és a Rózsafüzért kell imádkozniuk és Isten irgalmáért kell könyörögniük."

"Az Egyház összes, ismert vagy ismeretlen ellensége, el fog pusztulni az egész földön ezalatt az egyetemes sötétség alatt, kivéve keveseket, akiket Isten gyorsan meg fog téríteni. A levegő démonokkal lesz megfertőzve, akik mindenféle förtelmes alakban fognak megjelenni.

A háromnapos sötétség után Szent Péter és Szent Pál alászáll az égből, az egész világon prédikálni fog és kijelöli az új pápát. Nagy fény fog testükből kiáradni és azon a bíboroson fog megállapodni, aki a pápa lesz. Ezután a kereszténység el fog terjedni az egész földön. Ez az Isten által kiválasztott szent pápa ellen fog állni a viharnak. Végül megkapja a csodatevés képességét, és nevét az egész földön áldani fogják. Egész népek fognak visszatérni az Egyházba és a Föld színe meg fog újulni. Oroszország, Anglia és Kína is megtér az Egyházba."

(Taigi Boldog Anna-Mária (1769-1837 A.D.) próféciája, akit XV. Benedek 1920-ban boldoggá avatott.)

Honlapunkon ITT » olvasható Taigi Boldog Anna-Mária élete.


Real Time Web Analytics