Egy kolumbiai professzor kritizálta Ferencet,

kiközösítettékEzúttal Kolumbiából érkeztek aggasztó hírek. Már korábban említettük Don Uribe Medina-nak, annak a plébánosnak az esetét, akit megbüntettek Ferenc pápát érintő kritikája és a házasságról szóló regénye miatt. Szerencsére ez az ügy jó értelemben véve megoldódott: Fr. Uribe püspöke teljesen mértékben védi az Egyháznak a házasságra vonatkozó hagyományos tanítását.

A mostani esetben José Galat professzort, a La Gran Colombia Egyetem korábbi rektorát, egyúttal a Teleamiga televíziós csarnok alapítóját és tulajdonosát, kiközösítettnek nyilvánították skizmatikus értelmű magatartás miatt. Pontosabban, őt és heti TV-műsorát, az Un Café con Galat-t (Galat kávéháza) azzal vádolták, hogy nem eléggé engedelmes Ferenc pápa iránt.

Jelentőségteljes, hogy Galat volt az, aki a Don Uribe eset idején tévéműsorában házigazdája volt a papnak, és megadta neki a lehetőséget, hogy megvédje álláspontját.

Galat a közelmúltban nyilatkozott saját televíziós műsorában, amelyben a "Sankt Gallen-i maffiá" -ra hivatkozva, - amelynek leghíresebb tagjai közé tartozik a belga Godfried Danneels bíboros, - azt állította, hogy Ferenc pápát törvénytelenül választották meg. Azt is állította, hogy Ferenc pápa számos tekintetben elferdíti a katolikus Egyház alapvető tanítását.

Ezekért a kijelentésekért - különösen tekintettel Ferenc pápa közelgő 2017 szeptemberi kolumbiai látgatására - a kolumbiai püspökök kanonikus lépéseket tettek Galat professzor ellen.

Az egyik furcsa lépés az volt, hogy július 26-án Monsignor Pedro Mercado, a Bogota-i Egyházi Törvényszék elnöke a következő nyilatkozatot tette közzé a Twitteren (sic): "A pápa iránt tanúsított makacs engedetlenség miatt José Galat leválasztotta magát az Egyházzal való közösségről. Nem járulhat a szentségekhez." Ugyanazon a napon ugyanaz a prelátus ismételten feltett a Twitter hírcsatornájára egy képet, amely őt ábrázolta Ferenc pápával együtt, ezzel a felirattal:" Katolikus vagyok és egységben vagyok! "

Az ACI Prensa, a CNA Katolikus Hírügynökség spanyol tagozata már két cikket is közzétett Galat ügyében. Július 25-én az ACI Prensa beszámolt arról, hogy a Kolumbiai Püspöki Konferencia (CEC) "panaszkodott a kolumbiai Teleamiga televíziós csatorna tartalma miatt, amely magát katolikusnak tartja, de támadja Ferenc pápát." A püspökök "felszólították a papokat, egyházi embereket, és laikusokat, hogy szüntessék meg ennek a programnak a támogatását". Július 25-i nyilatkozatukban a püspökök azt állítják, hogy "a Teleamiga nem képviseli és nem tükrözi a katolikus Egyház tanítását; ezért nem nevezhető "katolikus csatornának." Itt az ACI Prensa közvetlenül idézi a püspököket: "Az egyházi törvénykönyv alapján rámutatunk, hogy a pápának való alávetettség elutasítása és az Egyházzal való közösség súlyos megsérülése miatt skizma állt elő, és [ebbe] más emberek is beleestek. "

A kolumbiai püspökök - akik közül hárman aláírták a nyilatkozatot, köztük a püspöki konferencia elnöke - különösen az Un Café con Galat-tól érkező üzeneteket bírálták, amelyek a Teleamiga alapítójától és igazgatójától érkeztek. A püspökök azzal vádolják Galat-t, hogy "felszínes és káros érvek segítségével" "az elszakadás és a gyanakvás attitűdjeit hinti el a katolikus hívek között" Ferenc pápaságának érvényességét illetően.

A kolumbiai püspökök azt is hangsúlyozták, hogy az évek során "a párbeszéd útját" keresték Galat-tal. "Mindazonáltal a nyugodt és gyümölcsöző megközelítés nem volt lehetséges, és nem is változott meg a magatartás [Galat részéről]" tették hozzá. Amellett, hogy felszólítják a katolikusokat, hogy többé ne támogassák a csatornát, a püspökök kijelentik, hogy "abszolút ellentmondás, hogy a Teleamiga csatorna továbbra is közvetíti az Eucharisztia ünneplését [a Szentáldozást], és hogy létesítményeiben megtalálható a Legszentebb Szentség."

A Teleamiga hagyományos szentmiséket sugároz. A kolumbiai püspökök azt tanácsolják a hívőknek, hogy keressenek más módokat és eszközöket a "jó tanítás" megtalálásához. Például a püspökök kifejezetten felkérték a híveket, hogy jól készüljenek fel arra, hogy üdvözöljék Ferenc pápát Kolumbiában (Bogotá, Villavicencio , Medellín és Cartagena), és hallgassák őt "udvariassággal".

Érdemes megjegyezni, hogy a kolumbiai Bogota-i egyházmegye tervezi az Amoris Laetitia pápai dokumentumról szóló konferenciára meghívni Monsignor Pio Vito Pinto-t, a Római Rota dékánját, a konferenciára már 600 résztvevő regisztrált.

A Teleamiga tévécsatornát többek között a bogotai La Gran Kolumbia Egyetem is támogatja, amelynek rektora 1981 és 2017 között maga Galat professzor volt. Galat Párizs, Barcelona és Kolumbia különböző egyetemein politikai tudományokat és filozófiát tanult. Jelenleg már 88 éves ... és most kiközösítették.

Július 26-án az ACI Prensa egy utólagos jelentést tett közzé a Galat-ügyről, amelyben Mercado püspököt idézte: "A püspököknek adott dühös válasszal és Ferenc pápa makacs elutasításával Dr. José Galat elszakította magát a katolikus Egyházzal való közösségtől [.] ... Addig nem járulhat a szentségekhez, amíg nem mutatja a bűnbánat egyértelmű jeleit." Mercado püspök szerint "az eretnekség és a széthúzás kanonikus bűncselekmény, amelyeket (automatikus) latae sententiae kiközösítéssel büntetnek ". Püspök hozzátette: "Azok, akik ezt a bűncselekményt elkövetették, mindaddig nem kaphatják meg az Egyház szentségeit, amíg nyilvánvaló és őszinte bűnbánatot nem gyakorolnak."

Ezen a ponton a Galat nem kaphat katolikus temetést sem. A püspök szerint "ha Dr. Galat nem engedelmeskedik Ferenc pápának látható, nyilvános és megismételt módon, akkor az Egyház közösségén kívül áll".

ACI Prensa szerint Mercado püspök azt mondta: "Nagyon fájdalmas, hogy rá kellett jönnöm, hogy Dr. Galat-nak, aki oly sok éven át hűségesen szolgálta az Egyházat, utolsó napjai ebben a szánalmas lelki helyzetben telnek el."

Ezek a szavak nem hangzanak nagyon irgalmasaknak, legalábbis néhány megfigyelő számára.

Prof. Galat két alkalommal válaszolt. Először július 25-én kijelentette: "Igaz, hogy a katolikusnak szeretnie kell Péter apostol jogszerű utódját és ragaszkodnia kell hozzá." Galat szerint azonban jogában áll valakinek feltételezni egy pápáról, hogy "nem Isten választotta, hanem emberek, sőt, még rosszabb a "bíboros maffia"választotta, "ahogyan azt maga Istenfried Danneels bíboros állította, aki tudatosan és nyilvánosan kijelentette, hogy ez a csődület határozta el XVI. Benedek lemondatását, és helyezte Ferencet a pápai trónra." Galat odáig merészkedik, hogy a jelenlegi pápa választását "egy politikai és korrupt maffia művének nevezi". A kolumbiai professzor azt állította, hogy ezt nem ő, hanem maga Danneels bíboros mondja, amint azt a különböző forrásokon, köztük egy cikken keresztül láthatjuk, amelyet Edward Pentin írt. Galat beszélt Ferenc "kétségtelen illegitimitásáról" is, kiegészítve "a katolikus hittel ellentétes tanítások illegitim gyakorlásával". Példaként megemlítette Ferenc azon állítását, hogy mindenki meg van mentve, a prozelitizmus ostobaság, és a házasságtörők is az Oltárszentség vételéhez járulhatnak.

Galat még ennél is több tényt mutatott be televíziós műsorában. Beszélt "annak a személynek a képtelenségéről, aki pápának mutatja magát". Vádolta a püspöki konferenciát, mint akik "formálisan skizmatikusoknak bélyegzik meg azokat, akik próbálják védeni a hitet, míg éppen az ellenkezője igaz." Galat elmagyarázta, hogy valójában azok helyezik magukat az Egyházon kívülre, akik támadják a katolikus igazságokat. Arra a következtetésre jutott, hogy "hamis és káros" azoknak a csendje, akiknek a hit védelme lenne a feladatuk; ők azok, akik most "bűnrészességet vagy gyávaságot" gyakorolnak és szintén tönkre akarják tenni a Teleamigát, amely ténylegesen a hitet védi.

Galat "nagyon tiszteletteljesen" kihívta a "kolumbiai püspököket, hogy reagáljanak és vitatkozzanak - a bibliai bizonyítékoknak és az egyház hagyományos tanításának a felhasználásával" annak érdekében, hogy megmutassák "mik a mi állítólagos hibáink, amelyek" felszínes és ártalmas" haragot mutatnak. És: "Miért üldözik azokat, akik az egyház hitét védik?"

Július 26-án, első válaszában a püspöki kar ellene tett lépéseire Galat professzor a Facebook oldalán válaszolt arra az állításra, hogy ő "a káros és felszínes" érveket használna. Galat elutasította ezeket a támadásokat, ugyanezeket a szavakat alkalmazva magának a katolikus hierarchiának néhány, napjainkig terjedő zavaró tanítására. "A teológusok, püspökök, bíborosok, sőt, még Ferenc pápa által is tanított eretnekség a hamis és káros, nem pedig a hit igazságainak a védelme, amint azt mi a csatornánkban vállaltuk." Galat szemében azok a "hamisak és károsak", akik jobban veszélyeztetik a lelkek üdvösségét azáltal, hogy " Ferenc pápa támogatásával az Egyház hitével szembenálló hamis tantételeket tanítanak". Az Amoris Laetitia is itt volt említve, hogy a "bűnnek" nevezte a "szabálytalan helyzetet (azaz a házasságtörés)." "És káros, hogy elpusztítsuk a családot a házasságtörés virtuális legalizálásával, amelyet most könnyedén el lehet érni, az ebben a dokumentumban rögzített elvek szerint "- magyarázta Galat. Miután több példát hozott fel, arra a következtetésre jutott, hogy: "Hamis és ártalmas a jelenlegi pápa egyéb téves tanításainak sokasága." Galat ugyanezt a nyilatkozatot tette közzé a Teleamiga honlapján.

A Galat-ügy eddig nem terjedt el széles körben. De a köztiszteletben álló Infovaticana katolikus weboldal július 29-én közzétett egy kommentet, amely azt állítja, hogy Galat professzornak az a szándéka, hogy saját magát állítsa TV-műsorának a középpontjába, állítólagos hibás teológiai szakértelme ellenére. A cikk még nyersebb nyelvezetet használ, amit inkább nem akarok megismételni. Egy olyan kívülállónak, mint amilyen én is vagyok, ez a cikk és a hangzás nem tűnik helyénvalónak egy olyan súlyos helyzet közepette, ahol egy 88 éves katolikus embert, aki úgy tűnik, hogy nagyon sokkal hozzájárult országában a közjóhoz - gazdaságilag is, a közösségen alapuló, szegényeket segítő vállalkozások támogatásával is - most azzal fenyegetik, hogy kizárják a szentségek vételéből. Vajon ez az új (és széleskörű) irgalmas Egyház megfelelő megnyilvánulása? Ez az a mód, ahogyan Ferenc pápa kolumbiai fogadtatását készítik elő - egy idős katolikus veterán rovására?

Lehet, hogy nem értünk egyet Galat minden erőteljes kijelentésével és kimerítő állításával, amit bizonyára nehéz bizonyítani. Lehet, hogy hiányzik belőle az óvatosság.

De ebben a kontextusban is emlékezhetünk arra, hogy az igen tisztelt olasz újságíró és pápai kritikus, Antonio Socci - aki nem sok évvel ezelőtt azt állította, hogy Ferenc pápa választása érvénytelen - tavaly a pápától személyre szóló levelet kapott, köszönetet mondva neki a munkájáért és üdvözölte a kritikáját. Hogyan van az, hogy egy kritikus pápai köszönet kap, míg egy másik - és sokkal idősebb - úriember pedig kiközösítést?

Frissítés: Az Infovaticana most tett közzé Galat professzorrról egy árnyaltabb posztot, megemlítve számos eredményét, és miközben azt állítja, hogy nem osztja Galat nézeteit, Ferenc pápát óvatosságra inti.

Ezenkívül hozzáfűzi azt az információt is - nevezetesen: "A Teleamiga televíziós csatornája, amelynek Galat professzor a társalapítója és igazgatója, 35 országot és több mint 50 millió otthont ér el."

forrás: onepeterfive.com.

(Felhívjuk Olvasóink figyelmét honlapunk állásfoglalására Ferenc pápaságát illetően: Dr.Balogh Sándor: Igazi pápa-e Ferenc, vagy ő a hamis próféta? )

A II. Vatikáni Zsinat következményeiről honlapunkon ld.: Simon Galloway: Nincs válságban az Egyház?


Real Time Web Analytics