“Az igazág az erő, a hazugság a gyengeség jele"


Steve Skojec, a onepeterfive.com szerkesztője egy világi, pénzügyi szakcikkből idézi az alábbi sorokat, mint melyek tökéletesen illenek az Egyház jelenlegi állapotára. Nekünk, akik átéltük a kommunizmust, duplán ismerősen csengenek szavai.Amikor már nem tudjuk többé kimondani az igazságot, mert az igazság ledöntené a meg nem tartott ígéretek és hazugságok halmazának az egész romlott, törékeny status quo-ját, akkor elérkeztünk a tökéletes működési zavarhoz.

Tudni kell, hogy a "vezetés"számára egy kudarcra ítélt, nem működő rendszerben a fő vezérelv: amikor komolyra fordul a dolog, hazudni kell. Más szavakkal, a hazugságnak nincs alternatívája, mert az igazság az egész korrupt , düledező struktúrát megdönti.

A működési zavarnak ez az alapvető dinamikája skálafüggetlen, ami azt jelenti, hogy az igazság elrejtése az alapvető dinamika minden zavart működésű kapcsolatban, háztartásokban, közösségekben, vállalatoknál, városokban, testületekben, államokban, szövetségekben, nemzeteknél és birodalmakban: amikor az igazságot nem lehet kimondani, mert az veszélyeztetné a statust quo hatalmi struktúráját, akkor a status quo bukásra van ítélve.

A hazugságok, a féligazságok és az elleplezések mind a végzetes gyengeség jelei. Amit a hazugság, féligazság és elleplezés üzen: többé nem tudjuk megoldani a valódi problémákat, és ahelyett, hogy az bevallanánk az igazságot, hazugsággal és hamis nyugtatgatással álcázzuk.

Az igazság hatalom, a hazugság gyengeség. Minden, ami ma van, hazugság, a statisztikák azért vannak, hogy félrevezessenek, a hamis nyugtatgatások pedig azért, hogy a status quo stabil és állandó legyen. Az igazság hatalom, mert ez az alapvető dinamikája a problémák megoldásának. A hazugság, a meghamisított statisztikák és a hamis nyugtatgatások végzetesek, mert kudarcra ítélnek minden arra irányuló őszinte erőfeszítést, hogy helyrehozzák, ami megsérült, mielőtt a rendszer túllépne a visszafordíthatóság pontján.

Mi már túlléptünk a visszafordíthatóság pontján. A célirányos hazugságok már leterítettek bennünket.

A kiugróan sikeres nagyvállalatok őszinte beszámolóinak az egyik legfontosabb közös vonása: a vezetők arra kényszerültek minden esetben, hogy elrejtsék az igazságot a felső vezetéstől, amely azután elrejtette az igazságot a befektetők és az ügyfelek elől.

Ez a rossz oligarchiák kulcsdinamikája is: ha az igazság kimondása azzal, vagy még rosszabbal jár, hogy mehetsz Szibériába, akkor önvédelmi ösztöntől indíttatva senki sem fogja kimondani az igazságot.

Ha az igazság elhomályosítása megmenti a munkahelyet, akkor az emberek ezt fogják tenni. Az, hogy ez romba dönti a szervezetet, csak másodlagos az azonnali ön-megmentéshez képest.

Ugye, ismerősen hangzik?


Real Time Web Analytics