Christopher A. Ferrara: "A Ruini-jelentés":

Mintha csak egy vicc lenne,

teret nyer az anti-fatimai jelenésA www.fatimaperspectives.com honlapon megjelent angol nyelvű cikk fordítása. Olvasóink figyelmébe ajánljuk a helyi püspök egyértelmű nyilatkozatát a Medjugorje-i csalást illetően.

Nyilvánosságra hozták a Ruini-bizottság (amely az elnöke, Camillo Ruini bíboros nevéről kapta a nevét) régóta várt "Ruini-jelentésének" a megállapításait a Medjugorje-ben állítólag 1981-óta történő jelenések érvényességéről. A bizottság, amelynek a munkássága még XVI. Benedek pápasága idején kezdődött , éppen azt eredményezte, amit ebben a zsinat utáni békéltető korszakban elvárnak: visszautasítva azt, hogy világosan kimondják, hogy egy hitre vonatkozó állítás egyszerűen igaz vagy hamis, helyes vagy rossz.

Ez a nevetséges jelentés "kiegyezett a felében" aközött a nyilatkozat között, hogy a hat Medjugorje-i állítólagos "látnok" által látott jelenések nem természetfeletti eredetűek, és így hamisak, és aközött a - a Fatimához hasonló jelenésekre vonatkozó - nyilatkozat között , hogy a jelenések természetfeletti eredetűek és így méltóak a hitre. Más szavakkal: a látomások igazak is, hamisak is, attól függően, hogy melyiket vizsgálják meg! Mintha csak egy vicc lenne.

A Catholic News Hírügynökség áttekintést ad erről a felfoghatatlan megközelítésről: az első hét "jelenés", amelyek állítólag 1981. június 24. és július 3. között történtek, "13 szavazatot kapott arra, hogy természetfeletti volt. Egy tag szavazott ez ellen, és egy szakértő nem nyilvánított véleményt .... "

Mi a helyzet akkor az ezután történt több ezer jelenéssel, amelyek mind a mai napig állítólag azóta is tartanak, előre bejelentett időben, még akkor is, ha a "látnokok" azt mondták, hogy véget érhetnek, és amelyek ismételten telve vannak "Szűz" ismétléseivel, banalitásaival, amelyek kimondottan ellentétben állnak a hittel? Például az egyik jelenésben a "Szűz" ezt állítja: "Isten előtt minden hit egyenlő. Isten úgy irányítja őket, mint király a királyságában. "

Itt a bizottság egy teljesen abszurd kétlépcsős elemzést végzett, amely lehetővé tette, hogy kikerüljék az egész Medjugorje-esemény hamisságának a kimondását:

"Ebben a második szakaszban a bizottság két lépésben szavazott. Először is, figyelembe véve Medjugorje lelki gyümölcseit, de félretéve a látnokok viselkedését. Ezen a ponton 3 tag és 3 szakértő mondja, hogy pozitív az eredmény, 4 tag és 3 szakértő azt állítja, hogy vegyes, de többségben vannak a pozitív hatások, a fennmaradó 3 szakértő azt állítja, hogy vegyesen vannak pozitív és negatív hatások is."

"Ha a lelki gyümölcsök mellett figyelembe vesszük a látnok viselkedését is, nyolc tag és négy szakértő véli úgy, hogy erről nem lehet véleményt nyilvánítani, míg két másik tag szavazott a jelenség természetfelettisége ellen."

Tehát, amikor az elemzés a "látnokok" viselkedését veszi figyelembe, állítólagos látomásaik hitelessége csökken, és a "jó gyümölcsök" tekintetében sem merül fel konszenzus, bár csak két bizottsági tag hajlandó egyértelműen levonni azt a nyilvánvaló következtetést, miszerint a jelenések nem természetfelettiek és így hamisítványok. Mégis, ugyanezeket a "látnokokat" az első hét jelenést illetően hihetőnek tekinti ennek a nevetséges, szőrszálhasogató bizottságnak 13 tagja.

Lényegében a bizottság (kivéve két tagját) úgy döntött, hogy a "látnokok" az első hét "látomással" kapcsolatosan igazat mondtak, de azóta a máriás jelenések történetében a leghosszabb csalást folytatják, amely tekintetében a bizottság törekszik arra, hogy elkerülje az igazság nyílt kimondását. És ez a hat csaló állítólag az Isten Anyja kiválasztott hírnöke.

Mintha csak egy vicc lenne. Nos, ez a jelentés valóban egy vicc, de a Vatikán nyilvánvalóan komolyan veszi, annak ellenére, hogy a Hittani Kongregáció kifogásokat emelt ellene, amelyeket olyan biztosan figyelmen kívül fognak hagyni, amennyire tiszteletben tartották az Amoris Laetitia-t. Amint Bergoglio pápa a fatimai látogatása után Rómába való visszatérésekor megjegyezte a bizottság "kiegyezett a felében" döntésével kapcsolatban: "2013 végén vagy 2014 elején kaptam meg Ruini bíboros eredményeit. A bizottságot jó teológusok, püspökök és bíborosok alkotják. Jó, jó, jó emberek. A Ruini-jelentés nagyon, nagyon jó. "

Bergoglio pápa szerint "nagyon, nagyon jó" a bizottság téves különbségtevése az "első jelenések", amikor [a "látnok] fiatalok" és "az állítólagos jelenlegi jelenések" között, amelyben a Szűz ", mint egy telegráf operátor, minden nap egy bizonyos időpontban küld egy üzenetet ... ez nem Jézus anyja." Valóban, nem az .És nem lehetett az 1981-ben sem , mert Isten Anyja nem jelenik meg olyan embereknek, akikről biztosan tudja, hogy több évtizedes csalást fognak elkövetni az Egyház és a világ számára az Ő nevében.

Érdekes módon ugyanaz a Bergoglio pápa, aki leszólja mindazt, amit szőrszálhasogató teológusok véleményének tart olyan alapvető kérdésekben, mint Krisztus valóságos jelenléte a Szent Eucharisztiában, hirtelen hitelt ad ezen abszurd teológiai bizottság szőrszálhasogatásának, amely elismeri a nyilvánvalóan csaló Medjugorje-i jelenéseket. De Bergoglio pápa soha nem volt következetes a következetlenségben.

Tehát teret nyernek az anti-fatimai jelenések, míg Fatima üzenetét maga a pápa redukálta a társadalmi igazságosság és a béke iránti elkötelezettségre mindenféle valláshoz tartozó vagy vallástalan ember számára. Milyen sértés ez az Isten Anyja Mária számára, akinek a Fatimában az Egyházra és az egész emberiségre vonatkozó figyelmeztetését továbbra is tagadják is a felső hierarchiában lévő vak vezetők, miközben diadalmasan haladnak a mélység széle felé, amelybe a többieket is vezetik.


Real Time Web Analytics