De Mattei: Vallásháború folyik

A Tanta-ban és Alessandria-ban elkövetett vérengzések nyers ébresztőként hatnak Ferenc pápa egyiptomi útjának előestéjén. A Közel-Keleten történt támadások, csakúgy, mint az európaiak, nem ahhoz hasonló, olyan ökumenikus úton megelőzhető természeti katasztrófák, mint amelyet Ferenc pápa fog folytatni április 28-án Azhar fő imámjával, hanem olyan események, amelyek rádöbbentenek bennünket egy mély ideológiai és vallási megosztottság létére, amelyet csak az igazsághoz való visszatéréssel lehet orvosolni. Az első igazság pedig az, hogy felismerjük, ha nem akarjuk magunkat és a világot becsapni, hogy a kairói támadók, hasonlóan a stocholmiakhoz és a londoniakhoz, nem tébolyodott vagy lelkileg instabil személyek, hanem egy olyan vallási elképzelés hordozói, amelynek a gyökerei a VII. századig nyúlnak vissza, amióta folyamatosan harcolnak a kereszténység ellen. Évszázadokon át, nemcsak Európa, hanem a keresztény Kelet és Nyugat is úgy definiálta önazonosságát, hogy védekezett az iszlám támadásaival szemben, amely sohasem mondott le egyetemes fensőbbségének a hirdetésétől.

Ferenc pápa hozzáállása más. Virágvasárnapi prédikációjában megerősítette, hogy közel áll azokhoz, akik "rabszolgamunkától, családi tragédiáktól, betegségektől szenvednek. Akik háborúktól és terrorizmustól, a felfegyverzettek érdekeitől szenvednek és készen állnak a sztrájkra."

Bergoglio pápa megerősítette, amit már eddig is gyakran kijelentett: nem maga az iszlám, nem is az iszlám eltévelyedései jelentenek fenyegetést a világban, hanem a fegyverkereskedők "gazdasági érdekei".

Egy, a La Vanguardia-ban 2014. június 12-én Henrique Cymerman-nal készített interjújában Ferenc kijelentette: "Egy olyan generációt hagyunk magunk mögött, amely olyan gazdasági rendszert tart fenn, amely többé már nem működik, és amelynek a túlélés érdekében háborúkat kell kirobbantania, mint ahogyan a múltban is tették ezt mindig a nagyhatalmak. De mivel nem lehet egy harmadik világháborút kirobbantani, helyi háborúkra van szükség. Mit is jelent ez? Azt, hogy a fegyvereket legyártják és eladják, és így a bálványimádó gazdaságok, a világ nagyhatalmai, amelyek feláldozzák az embert a pénz bálványa előtt, pozitív pénzügyi mérleget könyvelhetnek el."

Úgy tűnik, hogy a pápa nem hiszi, hogy az ember választhat, hogy mely politikai vagy vallási álmot követve él vagy hal. Ami a történelmet mozgatja, az a gazdasági érdek, amely egykor a középosztályt állította szembe a munkásosztállyal; ma a multinacionális cégek és a kapitalista országok érdeke áll szemben a "föld szegényeivel". Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump, és Oroszország elnöke, Putyin, szemben állnak az eseményeknek ezzel az értelmezésével, amely egyenesen a marxista közgazdaságtanból következik.

Trump és Putyin felfedezte saját hazájuk nemzeti érdekeit és a Közel-Keleti nemzetközi fronton diplomáciai lépésekkel és a média segítségével harcolnak, de nem zárva ki a katonai hadművelet lehetőségét sem. Az iszlám viszont vallási háborút folytat az egész világon.

Húsvétnak ezen az előestéjén, milyen szavakat várnának a hívek a katolikus Egyház fejétől? Azt várnánk, hogy azt halljuk, hogy a háború igazi oka nem gazdasági vagy politikai jellegű, hanem alapvetően vallási és erkölcsi. A gyökerei mélyen az emberi szívekben vannak, és végső gyökerük a bűnből táplálkozik. A világ bűneinek váltságdíja volt Jézus Krisztus szenvedése, amely ma az egész világon üldözött Egyház szenvedéseivel azonos.

Miután kitört az I. világháború, XV. Benedek pápa 1914. szeptember 8-án békéért könyörgő imádságában arra buzdított, hogy "Isten a bírája és irányítója mindennek, úgy, hogy szem előtt tartva Irgalmát, elhárítja isteni haragjának a csapását, amely az embereket jogosan éri bűneik miatt. Könyörögjünk, a Szűzanyának, Isten anyjának tett közös fogadalmunkban, akinek a mai napon tartjuk a születésnapját, hogy védelmezzen és vegyen pártfogásba bennünket, hogy [ha teheti, ] ragyogtassa fel fényesen a béke hajnalát a bajba jutott emberi nem számára, Ő, ki világra hozta azt, akiben az Örök Atya mindent mindennel kibékített, hozzon békét Krisztusnak a kereszten mind a földiekért, mind az égiekért kiontott vére által."

Vajon csak álom lenne elképzelni, hogy egy pápa ehhez hasonló szavakat intézzen az emberiséghez ebben a viharos nemzetközi helyzetben, amelyben ma élünk?

forrás: rorate-caeli.blogspot.com
Olvasóink figyelmébe ajánljuk Schütz Antal: Isten a történelemben c. írását.
Ferenc egyiptomi látogatásának logója. A félhold és a kereszt párhuzamban egymás mellett. Felmerül a kérdés: melyik vallásnak a feje Ferenc?


Real Time Web Analytics