Új lendületet kapott a XVI. Benedek pápa

lemondásáról folytatott vitaMaike Hickson cikke a onepeterfive honlapon jelent meg.

XVI. Benedek pápa 2013. februári lemondása óta nem szűnnek meg a spekulációk arról, hogy vajon nyomást gyakoroltak-e rá, hogy átadja a helyét egy progresszívebb utódnak. Luigi Negri érsek új lendületet adott a vitának a LifeSiteNews-ban március 6-án John-Henry Westen-nek adott interjújában:

Egy XVI. Benedek pápához közel álló olasz érsek azt állítja, hogy az előző pápa "óriási nyomás" hatására mondott le.

Luigi Negri érsek, aki elmondása szerint többször meglátogatta Benedek pápát 2013-as lemondása óta, az egyetlen olasz püspök, aki részt vett a évente megrendezésre kerülő Életért menetben Rómában. Negrit 2017. februárjában nyugdíjazták, amikor elérte a mandátum megszűnését jelentő 75. életévét.

Egy, a Rimini 2.0-n hétfőn publikált cikkben Negri érsek elmondta, hogy bár kevés információja van a Kúria belső ügyeiről, de "Biztos vagyok benne, hogy egy nap kiderül az igazság, amely rá fog mutatni a Vatikánon belüli és kívüli súlyos felelősségre."

"Nem véletlen egybeesés, hogy Amerikában, részben annak alapján, amit a Wikileaks is kiszivárogtatott, bizonyos katolikus körök megkérték Trump elnököt, hogy állítson fel egy bizottságot, amely kivizsgálja, hogy Barack Obama kormánya gyakorolt-e nyomást Benedekre", mondta. A bizottságot egyelőre homály fedi, mondta, de "biztos vagyok benne, hogy meg fogják találni a felelősöket."

Negri érsek reflektált a 2017. január 22-én Donald Trump elnöknek címzett nyílt levélre, amelyet a tradicionalista katolikus újság, a The RemnantThe Remnant tett közzé. A levél egy része így szól:

Rémülten tapasztaltuk, hogy az első Obama kormány harmadik évében az Ön előző ellenfele, Hillary Clinton államtitkár és vele kapcsolatban álló más kormányzati tisztviselők egy "katolikus forradalmat" javasoltak, amely során megvalósulna a végső összeomlása annak, ami az amerikai katolikus Egyházból maradt.

Megközelítőleg egy évvel ezután az e-mailben folytatott vita után, amelyet sohasem terveztek nyilvánosságra hozni, azzal szembesültünk, hogy XVI. Benedek pápa rendkívül szokatlan körülmények között lemondott, és egy olyan pápa lépett a helyére, akinek a küldetése abban áll, hogy a nemzetközi baloldal radikális ideológiájához spirituális támaszt adjon. Ferenc pápasága számtalan alkalommal, sorozatosan megkérdőjelezi legitmitását. [...]

Talányos ennek az ideológiailag terhelt pápának a viselkedése, akinek úgy tűnik, hogy a küldetése inkább a baloldal világi programjának az előmozdítása, mint a katolikus Egyház vezetése szent küldetésében. Egész egyszerűen nem a pápa feladata úgy belefolyni a politikai ügyekbe, hogy a nemzetközi baloldal a vezetőjének tekinthesse.

A The Remnant éles kérdései között, amelyeket az USA elnökének címeztek, találtuk a következőt: "Milyen egyéb titkos műveleteket végzett az USA kormánya Benedek pápa lemondása, vagy a Ferencet megválasztó konklávé érdekében?"

Publikálása után a nyílt levél nagy nemzetközi érdeklődést váltott ki, közismertté vált, és most sokkal jobban terjed, mint ahogyan az bizonyos ideológiai körök számára kívánatos lenne az USA-ban és Európában. Negri érsek személyes hitelessége a legjobb referencia a The Remnant dokumentum széleskörű terjedéséhez. A The Remnant nyílt levele iránt megmutatkozó nagy érdeklődés talán annak tudható be, hogy a világon sok ember - és itt nem csak katolikusokra gondolok; hanem hallottam hitetlen emberek véleményét is Európában erről - gondolja úgy, hogy Benedek lemondásával valami nincs rendben.

Fontos megjegyezni, hogy a Vatikáni Sajtóhivatal korábbi főnöke, Federico Lombardi atya, S. J., azonnal kiadott egy nyilatkozatot, amely tagadja Negri érsek Benedek lemondására vonatkozó állításait, Negri szavait "tarthatatlannak", sőt, a Benedek iránti barátság "furcsa megnyilatkozásának" tartja.

De azóta eljutottak hozzánk Negri érsekhez csatlakozó más hangok is, és amelyek támogatják arra vonatkozó állítását, hogy Benedek pápára nyomást gyakoroltak, hogy mondjon le. A következőkben két szövegből, két különböző laikus hívő tanúságtételéből idézünk.

Az egyik szöveg egy március 8-i interjú a Vatikáni Bank volt elnökével, Ettore Gotti Tedeschi-vel, akit nem sokkal Benedek lemondása előtt lemondásra kényszerítettek. Amint azt a Vatikán szakértő Dr. Sandro Magister megállapította 2016. február 16-án: "Rövid úton eltávolították [Tedeschi-t] 2012-ben," annak ellenére, hogy a bank reformjának elkötelezett híve volt. Tedeschi nagy csodálója volt Robert Sarah, Carlo Caffarra, Gerhard Müller, Raymond Burke és George Pell bíborosoknak. Tedeschi egy tavaly Sandro Magister által publikált könyv-kivonatban (ld. feljebb a linket) kritizálta Ferenc pápa Laudato Si enciklikáját, azért, mert megengedte néhány kétes személy részvételét a pápai szöveg megfogalmazásában.Tedeschi ezt írta tavaly:


Ami engem a legjobban meglep, az az, hogy néhány neo-maltuziánus környezetvédőt kértek fel, hogy dolgozzanak az enciklikán. Szerencsére a Tanítóhivatal szelleme érintetlen maradt. (...)

A másik szöveg, amelynek a fordítását itt bemutatjuk, a "Ratzinger álszent "jótevők" által történt kiiktatása" címet viseli és az olasz hittudós, több könyv szerzője, újságíró Dr. Rino Cammilleri írta, és Roberto de Mattei mutatta be Corrispondenza Romana honlapján március 10-én [magyarra csak az első szöveget fordítottuk le.]

De mielőtt belekezdenénk a szövegek ismertetésébe, hadd emlékeztessek Antonio Socci egy jelentős cikkére, amelyet 2016 nyarán reflektáltam:


Ebben az összefüggésben érdemes megemlíteni az olasz újságíró és Fatima-szakértő, Antonio Socci egy június 12-i bejegyzését. Socci megpróbálja tisztázni a két vélt pápa - Ferenc és Benedek - ügyét abban a zavaros helyzetben, amelyet Georg Gänswein érsek beszéde keltett.

Socci állítását nagyobb geopolitikai perspektívába helyezi. Bár itt most nem tudom Socci reflexióját teljes mértékben idézni, egy részlet mégis nagyon figyelemre méltó és kiábrándító - és ha igaz, akkor mélységesen megdöbbentő. Socci azt állítja, hogy XVI. Benedek, még a pápai hivatalban, kapott egy "ajánlatot". Azt javasolták neki, hogy "fogadjon el egy ökumenikus újraegyesülést Észak-Európa és/vagy Észak-Amerika protestánsaival annak érdekében, hogy létrejöhessen a Nyugatnak valamifajta 'közös egyháza.'" A katolikus Egyház számára, mondja Socci, ez azt jelentené, hogy "belépne az egységes politikailag korrekt gondolkodás masszájába" és "egy jelentéktelen népi múzeum lenne a 'multikulturális' Európán belül".

Socci így folytatja: "A 'relativizmusnak erre a diktatúrájára ' Benedek azt mondta, hogy 'nem'! Ezt válaszolta: 'Amíg én itt vagyok, ez nem fog megtörténni.'"

Az olasz újságíró ezután hozzáteszi, hogy ezután Benedeket "kényszerítették, hogy adja fel az a Péteri hivatal 'aktív gyakorlását' (csak félig-meddig?). " Majd Socci úgy folytatja, hogy Bergoglio megválasztását a nyugati relativizmus hegemón uralmának nagyobb összefüggésébe helyezi, amit most látunk növekedni. Sőt, ezt mondja: "Bergoglio magáévá tette Obama programját." Socci Obamának egy májusi beszédére hivatkozik, amely a katolikus-evangélikus csúcstalálkozón hangzott el Washington D.C.-ben, ahol Obama azt mondta, hogy az Egyháznak fel kell hagynia olyan "megosztó kifejezésekkel" mint abortusz, "melegházasság", és inkább "a szegénység problémáival kell törődnie". Socci végül megállapítja: "A hatalom az Egyházból 'szociális munkást' akar kreálni, aki a nagyhatalmak tábori kórházaiban nyugtatgatja a veszteseket, de nem zavarja a játékosokat." Socci szerint az USA demokratikus elnökjelöltje, Hillary Clinton maga javasolta egy évvel ezelőtt egy abortusz-párti feminista konferencián, hogy " a mélyen gyökerező kulturális beidegződéseket, vallásos meggyőződéseket és szerkezeti torzulásokat meg kell változtatni". (...)

Antonio Socci-nak ezek a korábbi kijelentései nagy hangsúlyt kapnak az Olaszországból érkező mai hírek hallatán:

Először nézzük a Tedeschi-interjút.


Interjú Ettore Gotti Tedeschi-vel, a Vatikáni Bank korábbi elnökével (2009-től 2012-ig), 2017. március 8.

Monsignor Negri azt mondja, hogy "Obama állt Benedek lemondása hátterében". A korábbi Ferrara-i érsek [Luigi Negri] a pápa elleni "amerikai összeesküvésről beszél". Hihető ez?

"Az összeesküvés kizárólag Amerikából ered, mert ők az Új Világrend vezetői. Az összeesküvés, ha így nevezhetjük, megpróbál megoldani bizonyos problémákat, amelyeket a 70-es években keletkezett, gnosztikus, neomaltuziánus és környezetvédő, hírhedt Új Világrend generált. Az Új Világrendnek nyíltan az a célja, hogy (többek között) relativizálja a legdogmatikusabb vallást, és egyértelműen bebizonyosodott, hogy oly mértékben szemben áll a katolikus vallással, mint ahogyan nyilvánosan állítják - az ENSZ, WHO ... legfelsőbb vezetősége által - hogy a keresztény etikát többé ne alkalmazhassák, és hogy a vallási szinkretizmus kell ahhoz, hogy az új világegyházat létrehozhassák (a migráció is ezt a célt szolgálja). 2009-ben az USA elnöke, Obama kijelentette, hogy az egészségügyi, bio-pszicho-szociális jó közérzet szempontjából korlátozás nélküli szabad jogot kell adni az abortuszhoz, az eutanáziához az egészségügyi ellátás keretében. Nem nehéz megérteni ebben a katolikus hittel szembeálló összefüggésben, hogy a pápa, a világ legfőbb erkölcsi tekintélye, a figyelem középpontjába kerül állásfoglalásával vagy hajlandóságával, hogy 'megértse a globális világ szükségleteit'". Nos, XVI. Benedek pápa ragaszkodott ahhoz, hogy a katolikus értelmezés szerint értelmezzék az antropológiai problémát, (vagyis azt, hogy az ember a Teremtő Isten teremtménye) , harcolt a relativizmus ellen, Istent helyezte a kulturális viták középpontjába, a hit és az értelem közötti szakadékot áthidalva , megerősítette, hogy vissza kell térni az evangelizációhoz, megmagyarázva, hogy a nyugati civilizáció bajai a katolicizmus elhagyása miatt következtek be stb. Mi a meglepő abban, hogy egy ilyen pápát félreállítottak az útból? Egy neves hitetlen filozófus írta, az Il Fatto Quotidiano-ban, 2009. november 26-án: 'Amikor a hallgatás Egyháza a padlón lesz, a rekonkviszta [visszahódító] Ratzinger el fog tűnni, mint az álmok és a denevérek hajnalban.'" (...)

Negri érsek eltávolítása és Ratzinger lemondatása összefüggésben van?

"Honnan tudhatnám? Negri kétségtelenül Ratzinger kedves "lelki fia" volt, rendkívül erős személyiség és karakter, tipikus "nagy szent" személyiség az Egyház történelmében. Azt is mondták nekem, hogy mindentől eltekintve, még csak az elején vagyunk a Szent Anyaszentegyházunk elleni támadásoknak. De biztosíthatom Önt , hogy az Egyház meg lesz védve, ha kell, mártíromság útján, olyan emberek által, mint amilyen Monsignor Negri is. Ez lesz a különbség egy hozzá hasonló szent ember és a sok 'talpnyaló' között."
Olvasóink figyelmébe ajánljuk honlapunk állásfoglalását Ferenc pápaságát illetően Dr. Balogh Sándor: Igazi pápa-e Ferenc, vagy ő a hamis próféta? írásával.


Real Time Web Analytics