Luther Márton nem az evangélium tanúságtevője


Február 16-án a Rorate Caeli és az Adelante Fe közzétett egy átfogó, 48 perces interjút, amely Athanasius Schneider kazahsztáni püspökkel készült. A videó rengeteg kényes kérdést érintett. Az alábbiakban az interjú egyetlen részletét közöljük a Catholic Family News nyomán, amelyik azt a friss vatikáni dokumentumot érinti, amely az eretnek Luther Mártont mint az evangélium tanúságtevőjét mutatja be.Kérdés: A Keresztény Egység Pápai Tanácsa kiadott egy ellentmondásos dokumentumot, amely egyenlőséget tesz Loyolai Szent Ignác, Szent Ferenc és Luther Márton között, mindnyájukat az evangélium tanúságtevőjének nevezve. Mi, mint katolikusok tisztában vagyunk azzal a rengeteg kárral, amelyet Luther okozott az Egyháznak, mi legyen az álláspontunk, ha az egyházi elöljárók elvárják tőlünk, hogy Luthert, mint az evangélium tanúságtevőjét tiszteljük?

Schneider püspök: Nos, a dokumentumot a Keresztény Egység Pápai Tanácsa adta ki, ennek a hatóságnak nincs tanítói jogosultsága. Nem kell komolyan vennünk ezt a dokumentumot, amely objektíven rossz. A nyilvánvaló ellen lép fel. Nem tehetjük egy szintre Luthert és Szent Ignácot. Ez ellentmondás. Luther nem lehet az evangélium tanúságtevője, és az Egyház nem kéri tőlünk, hogy ezt elfogadjuk, mert ez csak a pápai tanács nyilatkozata, és ezt nem kötelező komolyan venni.

Ha őszintén és becsületesen nézzük Luthert és művét, mérhetetlen kárt okozott az egész Egyháznak. Megosztotta a kereszténységet. Luther nem az evangélium tanúságtevője. Csaknem az egész, 1500 éves tradíciót megtagadta. Nem lehet az evangélium tanúságtevője az, aki saját magát tolja az előtérbe, mint Isten szavának hiteles tolmácsolóját. Ez ellentétes azzal a hittel, amelyet Krisztus adott nekünk, és amely alapvetően az apostolokon keresztül jutott el hozzánk - elutasítani a Szenthagyományt, amely az igazi kútfeje a kinyilatkoztatásnak és az egész Egyház gondolkodásának, amely Egyházat a Szentlélek vezet dogmatikai és doktrinális kérdésekben, erről van szó. Luther nem pusztán a fegyelmi és lelkipásztori hagyományt utasította el, hanem az Egyház alapvető doktrinális hagyományát. És az Egyház doktrinális hagyománya az evangélium. Ez az evangélium. És ha én elutasítom az Egyház egész apostoli és megváltoztathatatlan, 1500 éves tradíciójának a létét (mint Luther tette), akkor elutasítom az evangéliumot.

Például Kazahsztánban, ahol én élek, volt egy szentéletű mártír pap, akit boldoggá avattak, Boldog Oleksa Zarytsky, akit a szüleim is és én is személyesen ismertünk, és aki megáldott engem, amikor gyere voltam. Ez a pap a bizánci rítus szerinti, de katolikus pap volt. És a kommunisták nem azt kérték tőle, hogy tagadja meg Krisztust, nem azt, hogy tagadja meg a szentségeket, hanem csak egyetlen pontját tagadja meg az evangéliumnak: Péter elsőségét, a pápaságot (amely benne van az evangélumban). Boldog Oleksa ezt mondta a bíróságon: "Ha megtagadnám Péter elsőségét, megtagadnám az egész evangéliumot. Az evangélium ellen-tanúságtevője lennék. " Ez napjainkban történt, 1963-ban halt meg.

Nos, Luther esetében, ő megtagadta az Egyház szívét, amely az Oltáriszentség. Tagadta az Oltáriszentség átváltoztatásának áldozati jelenlét és lényegét, pedig ez az Egyház szíve - az Oltáriszentség. Ez csak egyetlen példa. Hogyan lehet valaki az evangélium tanúságtevője, ha visszautasítja az Egyház szívét, a szentmise áldozati jellegét?

Luther a szentmisét az ördög találmányának, istenkáromlásnak nevezte. A pápaságot a sátán művének tartotta. Hogyan tekinthetjük ezt a személyt tanúságtevőnek? Ha azt tesszük, akkor nem hiszünk a szentmise áldozati jellegében, nem hiszünk Péter elsőségében, vagy nem hiszünk katolikus módon az Egyház megváltoztathatatlan doktrinális hagyományában, vagy hazudunk és a politikai korrektség játszmáját játsszuk. Ez nagyon szégyenletes. Vagy a relativizmus álláspontját képviseljük, amely szerint igazság és hazugság egyre megy. És ebben az esetben, amikor a pápai tanács dokumentuma azt állítja, hogy Luther többé-kevésbé ugyanazon a szinten van, mint Szent Ignác, akkor az igazságot és a hazugságot egy szintre emeli. Ez a filozófiai és teológiai relativizmus. És ez nagyon veszélyes.

Nos, azt gondolom, hogy nem kell komolyan vennünk ezt a dokumentumot, mivel nincs tanítói jogosultsága. Önmagában ellentmondásos és tökéletesen rossz. Ez a dokumentum nem lesz hosszú életű. Mert az Egyház erősebb, a megváltoztathatatlan igazság hatalmasabb, mint ez a gyenge és nagyon rossz dokumentum. El fogja fújni az idők szele.


Real Time Web Analytics