Megkezdődött a Bergoglio-féle egyházüldözés


Felfüggesztettek egy papot Kolumbiában, mert kritizálta a házasságra és az Oltáriszentségre vonatkozó új pápai tanítást. Forrás: http://rorate-caeli.blogspot.com.Kolumbiában, Pereira egyházmegyében figyelmeztetett és felfüggesztett egy papot a püspöke kizárólag azért, mert nyilvánosan kritizálta Ferenc pápának a házasságra és a Legszentebb Oltáriszentségre vonatkozó új tanát.

Luis Alberto Uribe Medina atya az áldozata püspöke, Rigoberto Corredor ijesztő eljárásának.

A határozat teljes szövege:

no.1977 HATÁROZAT
2017. január 16.
egy pap felfüggesztéséről

PEREIRA PÜSPÖKE


Figyelembe véve,

1. hogy Luis Carlos Uribe atya nyilvánosan és magánúton is kifejezte Ferenc Szentatya doktrinális és pasztorális tanításának az elutasítását, főleg a családra és az Oltáriszentségre vonatkozóan.

2. hogy ma, 2017. január 16-án Őexcellenciája a püspök behívatta Luis Carlos Uribe Medina atyát, hogy magyarázza meg álláspontját a Szentatya tanítását illetően. Ez, az egyházmegye négy papjának jelenlétében felvett jegyzőkönyv mellékelve van.

3. hogy Luis Carlos Uribe Medina atya ezen a megbeszélésen kitartott Ferenc Szentatya tanítása elleni álláspontja mellett. Ezért a püspök úr Őexcellenciája és a jelenlévő papok arra a határozott következtetésre jutottak, hogy a fent említett pap leválasztotta magát a pápával és az Egyházzal való közösségről.

4. hogy az Egyházi Törvénykönyv 1364. Kánonjának 1. paragrafusában ez áll: "a hit aposztatája, eretnek, vagy skizmatikus automatikus kiközösítés alá esik." A 2. paragrafus szerint: "ha a makacsság hosszú ideig tart vagy a botrány súlyossága indokolja, ki lehet egészíteni más büntetéssel, beleértve az egyházi státuszból való elbocsájtást is." Továbbá figyelembe véve a 194. Kánon 1. par. 2. pontját, a fenti papot a törvény erejénél fogva eltávolítjuk az Egyház állományából. Ugyancsak a 751. Kánon így határozza meg a skizmát: "visszautasítja, hogy alávesse magát a pápának, vagy hogy közösséget vállaljon az Egyháznak azon tagjaival, akik a pápa alá vannak rendelve."

5. hogy 2017. január 2-án Luis Carlos Uribe Medina atya elhagyta a Risaralda-hoz tartozó Pueblo Rico-i Santa Cecília plébániát anélkül, hogy püspökét értesítette volna.

HATÁROZAT

ELSŐ CIKKELY:

Luis Carlos Uribe Medina atya fel van függesztve a papi szolgálat alól.

MÁSODIK CIKKELY:

Luis Carlos Uribe Medina atya el van tiltva attól, hogy terjessze a katolikus hitnek és egyházi iránymutatásnak ellentmondó nézeteit.

HARMADIK CIKKELY:

A Katolikus Egyház híveit felkérjük, hogy ne kövessék a fenti pap tanítását mindaddig, amíg az nem fogadja el Krisztus helyettesének a tanítását..

NEGYEDIK CIKKELY:

Arra buzdítjuk a híveket, hogy imádkozzanak Luis Carlos Uribe Medina atyáért, hogy visszatérjen az Egyház egységébe.

Legyen kihirdetve és végrehajtva.

kelt Pereira, Risaralda, kétezer tizenhét január tizenhatodik napján.

+ RIGOBERTO CORREDOR BERMÚDEZ
Pereira püspöke

Alirio Raigosa Castaño atya
kancellár


[Megjegyzés, hogy egyértelmű legyen a határozat: a "tan", aminek a kritizálása miatt a papot felfüggesztették, az Amoris Laetitia-ban kihirdetett, a házasságtörők számára engedélyezett szentáldozáshoz járulás "új tana" volt, amelyet az Adelante la Fe honlapra feltett egyik szentbeszédében kritizált az atya. Mi lenne, ha Ferenc pápára alkalmaznák a fenti kánonokat? Az eset kísérteties hasonlóságot mutat a mexikói Don Joaquin y Arriga atya 1971-es kiközösítésével ].


Real Time Web Analytics