Edward Pentin interjúja Burke bíborossal

a négy bíboros levelét illetőenEdward Pentin: Találkozik e nagy zavar miatti aggodalommal?

Cardinal Burke: Amerre járok, mindenütt hallom. Elválasztja egymástól a papokat, elválasztja a bíborosoktól a papjaiktól, a bíborosokat egymástól. Óriási megosztottság lépett fel az Egyházban, amely nem az Egyház útja. Ezért kell tisztázni azokat az alapvető erkölcsi kérdéseket, amelyek bennünket egységben tartanak.

Edward Pentin: Miért ad okot az Amoris Laetitia 8. fejezete különös aggodalomra?

Cardinal Burke: Azért, mert ez az összes zavaros vita forrása. Még az egyházmegyei irányelvek is zavarosak és tévesek. Az egyik egyházmegyében például az az irányelv, hogy a gyóntató pap a gyóntatásban szabadon eldöntheti, hogy szentségekhez enged-e járulni olyan személyt, aki házasságtörő kapcsolatban él, - míg egy másik egyházmegyében, összhangban az Egyház örökérvényű gyakorlatával, a pap csak azoknak adhat ilyen engedélyt, akik erős fogadalmat tesznek, hogy szűzi módon, mint fivérek és nővérek élnek új házasságukban és a szentségeket csak egy távoli helyen vételezik, ahol nem okoznak vele botrányt. Ezzel valóban foglalkozni kell. De a dubia-ban az elváltak és újraházasodottak kérdése mellett a"benső rosszal", a bűnös állapottal és a lelkiismeret helyes értelmezésével foglalkozó egyéb kérdések is voltak.

Olvasóink figyelmébe ajánljuk honlapunk állásfoglalását Ferenc pápaságát illetően Dr. Balogh Sándor: Igazi pápa-e Ferenc, vagy ő a hamis próféta? írásával.


Real Time Web Analytics