Msgr. Vida Elemér: A Maradék Egyház


Vida Elemér Magyarországon született 1912-ben, 1936-ban szentelték pappá. Szentelése után mint hittanár működött Szegeden, majd különböző plébániákon volt káplán. 1956-ban disszidált, 1957-ben érkezett az USA-ba. Albany, NY egyházmegyében alkalmazták. A latin nyelvnek köszönhetően minden különösebb nehézség nélkül be tudta mutatni a régi latin szentmisét az amerikaiaknak. 1964-ben azonban, amikor a II. Vatikáni Zsinat reformjai kezdték bontogatni a szárnyaikat, magyarországi püspökétől kérte nyugdíjaztatását, amit meg is kapott. 1974-ben hagyományhű katolikusok csoportja megkereste Vida atyát egy kéréssel. Ez a csoport nem volt hajlandó elfogadni az Egyház anti-katolikus újításait. Elemér atya beleegyezett a kérésükbe. Ettől kezdve a mind a mai napig [1983] megszakítás nélkül szolgálja ezt a hagyományhű katolikus közösséget, az igaz katolikus Egyház áldásait nyújtva nekik. 1987. július 2-án, Sarlós Boldogasszony ünnepén Főtisztelendő Robert Fidelis McKenna, O.P. püspök úr püspökké szentelte Vida atyát, Connecticut államban, a monroe-i Rózsafüzér Királynője kápolnában. Vida atya 1993-ban hunyt el.
Az alábbiakban részletek következnek "The Smoke of the Antichrist" c. angol nyelvű könyvéből, amely itt olvasható angolul: http://www.the-pope.com/smokeofa.html. Vida püspök úr próféta volt.Bevezetés

Vida Elemér Magyarországon született 1912-ben, 1936-ban szentelték pappá. Szentelése után mint hittanár működött Szegeden, majd különböző plébániákon volt káplán.

1956-ban, amikor az oroszok leverték a magyar szabadságharcot, és amikor Mindszenty bíboros, aki 8 év börtön után 4 napig élvezhette a szabadságot, menedéket talált a budapesti amerikai nagykövetségen, 300 000 magyar hagyta el az országot. Köztük volt Vida Elemér atya is. 1957-ben érkezett az USA-ba. Albany, NY egyházmegyében alkalmazták. A latin nyelvnek köszönhetően minden különösebb nehézség nélkül be tudta mutatni a régi latin szentmisét az amerikaiaknak.

1964-ben azonban, amikor a II. Vatikáni Zsinat reformjai kezdték bontogatni a szárnyaikat, magyarországi püspökétől kérte nyugdíjaztatását, amit meg is kapott.

1974-ben hagyományhű katolikusok csoportja megkereste Vida atyát egy kéréssel. Ez a csoport nem volt hajlandó elfogadni az Egyház anti-katolikus újításait. Többen körülük abbahagyták a templomba járást. Azt mondták, hogy ha Vida atya bemutatná nekik az igaz szentmisét igaz szentségeket szolgáltatna a régi módon, boldogan gyakorolnák továbbra is katolikus vallásukat. Elemér atya beleegyezett a kérésükbe. Ettől kezdve a mind a mai napig [1983] megszakítás nélkül szolgálja ezt a hagyományhű katolikus közösséget, az igaz katolikus Egyház áldásait nyújtva nekik.

1987. július 2-án, Sarlós Boldogasszony ünnepén Főtisztelendő Robert Fidelis McKenna, O.P. püspök úr püspökké szentelte Vida atyát, Connecticut államban, a monroe-i Rózsafüzér Királynője kápolnában. Vida atya 1993-ban hunyt el.

A Maradék Egyház

Olvasva a bibliai próféciát: "Az egész föld csodálattal nézte a vadállatot, és imádta a sárkányt," (Jel, 13,4) - szükségszerűen felmerül a kérdés:

- Az Antikrisztus uralma alatt hol lesz az igazi Egyház? Nem ígérte-e meg Krisztus, hogy Egyházát nem lehet lerombolni?
- Ez így van. Megígérte. Egyházát nem lehet lerombolni, de méreteiben lecsökkenhet, mint ahogyan ez napjainkban is történik. Ma csak nagyon kevés ember hűséges Krisztushoz, kevesen vannak, akik nem imádják a vadállatot, és "akik be vannak írva a Bárány életkönyvébe." (Jel. 21,27) Ők a tagjai a Maradék Egyháznak, mint ahogyan Szent Pál írja: "5Így a jelenben is van egy maradék, akiket a kegyelem választott ki."(Róm, 11,5).
Szent Athanáziusz ezt mondja: "Még ha a tradícióhoz hűséges katolikusok száma maroknyira is csökken le, ők lesznek azok, akik Jézus Krisztus igaz Egyházát jelentik."
Sok félrevezetett katolikus tévedése abban áll, hogy azt hiszik, hogy ha a nagy többséghez tartoznak, akkor megmenekülnek, mert azt gondolják, hogy Krisztus a nagy többséget nem fogja elítélni. Holott a Mi Urunk nem éppen az ellenkezőjét mondta? "Mert sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak." (Máté, 22,14).
Biztonságos helyen vagyunk, ha ehhez a Maradék Egyházhoz tartozunk, amelynek a tagjait "a kegyelem választotta ki". A Maradék Egyházban élvezhetjük annak a három legyőzhetetlen védőpajzsnak a védelmét, amelyeket a Mi Urunk adott nekünk. Ezek a következők:

Krisztus tanítása (a hamisítatlan)
Krisztus keresztáldozata (a változatlan, hagyományos szentmise)
A Boldogságos Szűzanya (aki legyőz minden eretnekséget).

A végkifejlet

- Mi fog történni az Antikrisztussal? Miután a föld majdnem teljes népességét a hatalmába kerítette, állandóan uralkodni fog felettük?
- Egyáltalán nem! Krisztust és az Ő igaz követőit sértegetni, megvetni, üldözni fogják. Még a vértanúság is lehetséges számunkra, de ez nem vereség lesz, hanem győzelem.
Szent Pál apostol abban az időben azt mondta: " Akkor majd megjelenik a gonosz, de Urunk, Jézus elsöpri szája leheletével, és megsemmisíti jövetelének tündöklésével." (2Tessz, 2,8).


Real Time Web Analytics