De Mattei: Nizza - folytatódik a vallásháború


A Rorate Caeli katolikus honlapon megjelent angol nyelvű cikk fordítása.

Ferenc pápának igaza volt, amikor egy évvel ezelőtt azt mondta, hogy "már folyamatban van egy harmadik világháború", amely "apránként" harcol, de ezt ki kell egészíteni azzal, hogy ez a háború vallásháború, mert azoknak, akik meghirdették, vallási eredetű okaik vannak, és a nevében elkövetett gyilkosságok is rituálisak.

Ferenc a nizzai tömeggyilkosságot a "vak őrültség" cselekedetének nevezte, de az a gyilkos düh, amely a teherautó sofőrjét vezérelte, hogy a nizzai sétányon embereket gázoljon halálra, nem egy irracionális gonoszság cselekedete, hanem egy olyan vallásból származik, amely gyűlöletre biztat és erőszakra uszít. Ugyanez a vallás buzdította a párizsi Bataclanban, a brüsszeli és isztambuli repülőtéren, és a daccai étteremben elkövetett tömeggyilkosságokat. Mindezek a tettek, bár barbárok, de nem "vakok", hanem részei az ISIS dokumentumaiban világosan lefektetett tervnek.

Abu al Adnani, az ISIS szóvivője, május végén a Twitteren közzétett üzenetében ezekkel a szavakkal sürgette az Allah nevében elkövetett gyilkosságokat : "verjétek szét a fejeiket kővel, mészároljátok le őket késsel, dobjátok le őket magas helyekről, fojtsátok vagy mérgezzétek meg őket." A Korán nem tesz semmilyen különbséget a hitetleneket illetően. Továbbra sem véve ezekről tudomást a vak őrültség jele.

Azzal áltatjuk magunkat, hogy a lassan kibontakozó háborút nem a nyugati iszlám indította el, hanem ez egy olyan háború, amely a muzulmán világon belül zajlik, és az egyedüli módja a megmenekülésünknek, ha segítjük a mérsékelt iszlámot legyőzni a fundamentalista iszlámot. A mérsékelt iszlám az egy ellenmondás, ugyanúgy, mint az, hogy a muzulmánok szekularizálhatók vagy beintegrálhatók a modern társadalmakba, és akkor megszűnnek muzulmánoknak lenni, vagy pedig vallásukat nem gyakorló vagy rossz muzulmánok lesznek. Egy igazi muzulmán lehet, hogy ideiglenesen elutasítja az erőszakot, de mindig jogosnak fogja tartani azt a hitetlenekkel szemben, mint ahogyan Mohamed tanítja.

A jelenleg folyó háború az háború a Nyugat ellen, de egyúttal háború a kereszténység ellen is, mert az iszlám Krisztus vallását Mohamedével akarja felcserélni. Ezért a végső célpont nem Párizs vagy New York, hanem Róma városa, annak az egyetlen vallásnak a központja, amelyet az iszlám a kezdetektől fogva el akar törölni. A Róma elleni háború kezdete visszanyúlik az iszlám születésének az idejére, a nyolcadik századba. Az arabok célpontja lett Róma Kr. u. 830-ban és 846-ban, amikor elfoglalták, kirabolták, de végül kénytelenek voltak elhagyni az Örök Várost. Azoknak a muzulmánoknak is Róma volt a célpontjuk, akik 1480-ban 800 keresztényt lefejeztek Otranto-ban, és azoknak is az volt, akik lemészárolták a honfitársaikat és honfitársnőiket 2016-ban Dacca-ban.

Vallásháború folyik, amelyet az ISIS hirdetett meg a vallástalan Nyugat ellen és a Nyugat vallása ellen, amely a kereszténység. Amennyiben a kereszténység szekularizált, megkönnyíti az utat az ellenség számára, amelyet csak egy erős egyház és kulturális identitás képes legyőzni. Mint ahogyan az angol történész, Dawson megjegyzi, a vallási lendítőerő az, amely egy társadalomnak és a kultúrájának összetartó ereje.

"A nagy civilizációk nem úgy származnak a nagy vallásokból, mint valamiféle kulturális melléktermék válfajai; a nagy vallások azok az alapok, amelyeken a nagy civilizációk nyugszanak. Az a társadalom, amely elveszítette a vallását, előbb-utóbb elveszíti a kultúráját is."

A vallásháború napjainkban európai polgárháború, amely egy olyan kontinens népein és városain belül zajlik, amelyet migránsok milliói árasztottak el. Állandóan azt halljuk, hogy ezt az inváziót úgy kell fogadnunk, hogy hidakat építsünk falak helyett, de egy ostromlott erődöt csak a felvonóhidat felvonva és nem leengedve lehet megmenteni.

Vannak, akik kezdik megérteni ezt. A francia kormány előre látta a polgárháború kitörését, amely a nagyvárosok központjaiban fog megnyilvánulni, ahol a multikultúra kényszerű együttélésre bírta a különböző vallási és népcsoportokat. 2016. június 1-jén a Legfelsőbb Parancsnokság nyilatkozatban jelentette be hivatalosan egy hagyományos haderő felállítását. A "Nemzeti Ellenőrző Parancsnokság" (COM TN) rendeltetése francia földön a dzsihád elleni harc. Az új stratégiai modellt "Kapcsolatra" névre keresztelték, és egy parancsnokság alatt két tagozata van, összesen 77000 férfi áll harcra készen iszlám zendülés esetére.

Ez ellen a fenyegetés ellen pszichikai fegyverekre is szükség van, amelyeket minden konfliktusban alkalmaznak az ellenség ellen, de mindenekelőtt kulturális és erkölcsi fegyverekre van szükségünk, amelyek abból a tudatból fakadnak, hogy egy nagy civilizáció örökösei vagyunk, amely éppen az iszlámmal folytatott harca során szerezte identitását az évszázadok folyamán. (...)


Real Time Web Analytics