Krajsovszky Gábor: Mindszenty bíborosA 2020-ban elmaradt rákosszentmihályi Mindszenty konferenciára elkészített előadás hanganyaga és a konferenciához kapcsolódó szentmisén a hívek könyörgése. Az előadás szövege
ITT olvasható.>1990 óta az országban a gulyáskommunizmus vadkapitalizmussá mutált, élén ugyanazokkal a személyekkel, vagy legalább utódaikkal, akik 45 évig uralkodtak rajtunk. A helyzet megváltozására semmi remény nincs. Bár a politikai fordulattal kezdetben túlzott anyagi reményeink nem voltak, politikailag és szellemileg azért sokkal jobbra számítottunk. Amikor a 45 évig uralkodók – látván az elkerülhetetlent – átadták a hatalmat, de csak azért, hogy utána vissza is vehessék. 2010 óta történik egy próbálkozás.

(...) Európa szabadkőműves és neobolsevik tönkretevőit, a politikai degeneráltságot kellene gyors és rövid úton, végérvényesen kiiktatni Európa életéből! Sajnos Európa "keresztényeinek" súlyos mulasztásáért, a jogos önvédelem hiányáért (ami a manapság egyre inkább hangoztatott hamis és hazug "szeretetfogalom" következménye) bűnhődik az is, aki ártatlan; ez is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Európa ebbe az állapotba jutott. /Érdekes, ezért soha senkinek nem jutott eszébe egyszer sem bocsánatot kérni, persze nem mintha azzal valami is megoldódna, mert tenni azt úgysem tesz érte az ilyen semmit./ (...)

>A kommunizmus a sátán műve, aki el akarja pusztítani az Egyházat. A kommunizmus az egész világon elterjedt és minden szempontból sokkal nagyobb hatást gyakorolt, mint a hitlerizmus. A nácizmus, Hitler és az eszmerendszere helyi jelenség volt, jobbára egy emberhez kötődött és nem terjedt el az egész világon. A kommunizmus viszont igen. Az előbbi 12 évig, az utóbbi 70 évig volt uralmon – és a kommunista rezsimek még napjainkban is jelen vannak, különböző nevek alatt. Az összes ateista rezsimről beszélhetünk Oroszország kapcsán. Oroszországon nem csak a konkrét földrajzi helyet értjük, hanem mindazokat az országokat, amelyeknek a gondolkodását ez az ideológia befolyásolja. Ahogyan az apokaliptikus hagyomány mindazokat érti a gonosz alatt, akik elfordultak Istentől.<

Bővebben »


Real Time Web Analytics