Krajsovszky Gábor: Bangha Béla és Apor Vilmos

Ebben az évben volt Bangha Béla halálának 65. (1940. április 30.), Apor Vilmos vértanúhalálának pedig a 60. (1945. április 2.) évfordulója. Mindketten a 20. századi magyar katolikus egyház kiemelkedő egyéniségei voltak. Apor Vilmos a női tisztaság védelmében halt vértanúhalált Győrben: orosz katona lőfegyvere oltotta ki életét. 1989 után hivatalosan is megnyílt az út a szentéletű püspök életének, életszentségének megismerése felé, amelyet számos megjelent dokumentum mutat be. Apor Vilmost ma már a boldogok sorában tisztelhetjük.

A másik kiváló személyiség, Bangha Béla neve sajnos kevéssé közismert a magyar katolikusok körében. Temetésén Glattfelder Gyula, csanádi megyéspüspök többek között ezeket mondotta: “Bangha Béla érdeme abban rejlik, hogy örökérvényű elveknek volt félmegoldást nem ismerő hírnöke, s olyan korban, amikor alkusznak és pillanatnyi érdekek szerint mérlegelnek mindent, ami komoly és szent; az ingadozó emberiséget hódolatra kényszerítette a sokszor nehéz és kemény, de egyedül üdvözítő igazsággal szemben.” Bangha Béla 1940-ben a Világnézeti válaszok című könyvének előszavában a következőket írja: “A harcos Isten-tagadás és egyházellenesség ma egész országokban pergőtűz-szerűen támadja a keresztény és katolikus világnézetet. Jaj nekünk, ha a csekély iskolai hittanoktatásra vagy a templomi igehirdetésre hagyatkozva azt hisszük, népünk s közönségünk eléggé felvértezetten nézhet szembe egy esetleg nálunk is felbukkanó vagy máris felbukkant vallásellenes agitációval. Késő lesz akkor kiáltozni tűzoltó után, amikor a házunk fele már leégett. A Katolikus Akció ezért sürgeti annyira a világiak vallási és főleg hitvédelmi képzését, hogy az eljövendő, sorsdöntő világnézeti harcokban, ha majd esetleg egy jövendő egyházüldözés a papság kezét-lábát gúzsba köti s az iskolai hitoktatást, az igehirdetést és a sajtót béklyóba veri, a világiak is rendelkezzenek olyan hitvédelmi készültséggel, hogy semmiféle erőszak, terror, hitegetés vagy tömegámító propaganda le ne üthesse őket a lábukról.” Ez a prófécia sajnos beteljesedett: az egyházüldözés Magyarországon a II. világháború végén be is következett és azóta, nyíltan vagy alattomban, de folyamatosan jelen van!

Bangha Béla óriási sajtóapostoli munkát végzett. Ezek közül kiemelkedő a Magyar Kultúra című folyóirat megindítása, továbbá számtalan tanulmánya, megjelent könyvei. A Világnézeti válaszokban vallási kérdések és ellenvetések megvilágítását tárja az olvasók elé. A színtiszta, logikus, mellébeszélést nem tűrő, apologetikus érvelés gyönyörű példája ez a mű. A kérdések a mostani kornak is időszerű problémái. Éppen ezért, a könyv - 65 esztendő múltán is - lélekébresztő lehet a mai kor kiszikkadt lelkű tömegeinek. Ez a könyv is egyike volt azoknak, amelyek a háború utáni kommunista uralom évei alatt a tiltott könyvek listáján szerepeltek.

Kérjük a magyar Egyház e két nagy világító fáklyájának közbenjárását a szinte minden téren mélyponton levő magyar Hazáért!

megjelent: Nemzeti Újság 2005 Karácsony hava


Real Time Web Analytics